Super Cal

Super Cal™ är ett specialutvecklat kosttillskott med kalcium och magnesium som drar nytta av dessa viktiga mineralers synergistiska effekter. Kalcium är viktigt för skelettet, tänderna och musklerna, blodets koaguleringsförmåga samt många cellfunktioner. Magnesium aktiverar mer än 300 enzymer i kroppen och påverkar skelett- och muskelfunktionerna i kombination med kalcium. Kombinationen inkluderar även kalium och zink som är ett viktigt mineral för flera kroppsfunktioner.

Under 25 år har våra kvalitetsstandarder Seed to Seal varit både ett löfte till dig och en spegling av vårt ansvarstagande som förvaltare av jorden. Vi tror att du vill ha det bästa för dig själv och din familj; produkter som är rena, fria från skadliga syntetiska ingredienser och av allra högsta kvalitet. Våra egenutvecklade kvalitetsstandarder Seed to Seal är vårt löfte till dig, till jorden och till oss själva att Young Livings produkter alltid kommer att vara bäst på marknaden, både idag och för all framtid.

Seed to Seal och de tre pelarna inköp, vetenskap och kvalitetsstandarder finns med i alla steg i produktionsprocessen, både på våra gårdar och våra noggrant utvalda samarbetsgårdar. Seed to Seal omfattar vår strikta kvalitetstestning som säkerställer att du och din familj kan dra fördel av de renaste eteriska oljorna i världen. Seed to Seal finns i allt vi gör. Vi vet att du, och vi, inte nöjer oss med något annat än det allra bästa.
Användning

Användning

Ta 1 kapsel före maten eller vid behov.

Förvaras svalt och torrt. Utsätt inte för hög värme eller direkt solljus. Rådgör med läkare om du är gravid eller står under läkarvård.

Ingredienser

Ingredienser

Kalciumcitrat, magnesiumcitrat, kapselns hölje: gelatin, kaliumcitrat, zinkcitrat, natriumborat, stearinsyra, oljor av mejram, vintergröna, citrongräs och myrten.