Sekretesspolicy

För att läsa vår uppdaterade sekretesspolicy på engelska, vänligen klicka här.

Sekretesspolicy

Den här policyn trädde i kraft den 1 juli 2009.

Den här webbplatsen tillhör Young Living (Europe) Ltd.

Vår postadress är:

Building 11, Chiswick Park

566 Chiswick High Road

London, W4 5YSVi kan nås per e-post på kundtjanst@youngliving.com eller per telefon kostnadsfritt 0207 93 400 – ej från mobilen eller på 00 44 (0) 1480 862 840 – ej kostnadsfritt.

Genom din användning av vår webbplats samtycker du till att följa följande policy med avseende på insamling och skydd av personuppgifter:

Erkännande, insamling och användning av personuppgifter som vi samlar in
När du besöker vår webbplats, registreras endast ditt domännamn automatiskt av vår webbserver, men inte din e-postadress eller någon annan personligt identifierbar information. Det gör ditt besök praktiskt taget anonymt, såvida du inte loggar in på något av de områden med kontrollerad åtkomst på webbplatsen eller på annat sätt frivilligt lämnar personuppgifter (som t.ex. enkätinformation och/eller webbplatsregistreringar, namn och adress, telefonnummer, faxnummer och betalningsinformation). Vi samlar också in information om vilka sidor som du eller andra kunder har åtkomst till eller besöker, användarspecifik information om vilka sidor du eller andra kunder har åtkomst till eller besöker och all information som frivilligt lämnats av dig, som kund, i anslutning till vår verksamhet.

Den information vi samlar in används för olika syften i avsikt att kunna erbjuda dig en bättre service. Bland dessa syften återfinns bl.a. förbättring av vårt webbplatsinnehåll, anpassning av innehåll och/eller layout på sidan för varje enskild besökare och för att meddela kunderna om uppdateringar på vår webbplats.

Vi avslöjar de personuppgifter vi samlat in endast då vi enligt gällande lag måste göra det på anmodan av någon myndighet som en del av en utredning, för att verifiera att de policyn och tillämpliga lagar som gäller för vår webbplats följs eller för att skydda mot missbruk eller otillåten användning av vår webbplats.

Viss information om dig kan göras tillgänglig för behöriga distributörer, som kan få tillgång till information om kunders eller distributörers produktorderhistorik, namn och adresser, men betalningsinformation som du lämnar ut till oss vid beställning av produkter avslöjas endast för vår distributörsnätverkskundtjänstpersonal i syfte att behandla din beställning och kommer aldrig att göras tillgänglig för någon utomstående tredje part, såvida det inte krävs i en pågående rättslig utredning. Momsnummer kan också samlas in från dig i samband med att du registrerar dig som Young Living-distributör, men det kommer endast att användas i enlighet med gällande skattelagstiftning – de kommer inte att göras tillgängliga för någon annan för något annat syfte.
Användning av ”Cookies”
”Cookies” är korta informationssegment som samlas in under ditt besök på vår webbplats i syfte att förbättra din upplevelse av besöket. Vi använder cookies för att lagra besökarens favoritinställningar, som t.ex. produkter som placerats i varukorgen, för att göra ditt besök på vår webbplats mer personligt. Webbläsaren kan modifieras för att förhindra insamling av cookies, men det kan påverka vad du ser och vad du kan göra på webbplatsen. Om du vill få hjälp med att förhindra insamlingen av cookies ges anvisningar i ”hjälpen” för din webbläsare om hur du inaktiverar denna funktion.
Användning av din e-postadress och att avbryta en prenumeration
Om du när du blir medlem hos Young Living Essential Oils lämnar en e-postadress och väljer att inte tacka nej till prenumerationen på e-postmeddelanden från Young Living och/eller om du anmäler ditt intresse att ta emot e-postmeddelanden från Young Living på något annat sätt kan du få regelbundna e-postmeddelanden från oss med information om nya produkter, tjänster, kommande evenemang eller andra ämnen. Om du inte vill få dessa e-postmeddelanden ska du tala om det för oss genom att ringa telefonnumret 0207 93 400 ovan eller skicka din begäran per e-post till kundtjanst@youngliving.com eller per vanlig post till adressen som ges högst upp på sidan ges högst upp på sidan. När du väljer att avbryta prenumerationen på e-postmeddelanden från Young Living är det bra att känna till att du även tackar nej till e-postmeddelanden som skickas via Young Livings virtuella kontor från Young Living distributorörena i ditt nätverk.

När du gör din förfrågan ska du lämna din exakta e-postadress så att vi kan uppfylla dina önskemål på korrekt sätt.
Användning av din postadress och avbryta prenumeration
Om du tillhandahåller din postadress online kan du få regelbundna försändelser från oss med information om nya produkter eller kommande evenemang. Om du inte önskar få dessa brev ska du tala om det för oss genom att ringa oss på ovanstående telefonnummer eller genom att skicka en begäran till oss per e-post eller vanlig post till någon av adresserna högst upp på den här sidan.

När du gör din begäran ska du ange ditt fulla namn och korrekt adress så att vi kan utföra din önskan.
Användning av ditt telefonnummer och avbryta prenumeration
Personer som lämnar ut sitt telefonnummer till oss online kan få telefonsamtal från oss med information om nya produkter och tjänster eller kommande evenemang samt kundtjänstsamtal från vår distributörsnätverkstjänst. Om du inte önskar ta emot dessa telefonsamtal ska du meddela oss genom att ringa oss på ovanstående telefonnummer eller genom att skicka en begäran per e-post eller vanlig post till oss till någon av adresserna högst upp på sidan.
När du gör din förfrågan ska du ange ditt fulla namn och korrekt adress så att vi kan utföra din önskan.
Tredjepartsannonsörer
Vi har inte ingått partnerskap med och har inte några särskilda relationer med några annonsföretag.
Ändringar i vår integritetspolicy
Vi kan ibland använda kundinformation för nya, oförutsedda syften som inte tidigare nämnts i vår sekretesspolicy. Om våra informationsmetoder någon gång i framtiden ändras kommer vi att publicera policyändringar på vår webbplats för att upplysa dig om dessa ändringar och för dessa nya syften kommer vi endast att använda information som insamlats från och med datumet för policyändringen. Om du är orolig över hur din information används ska du regelbundet besöka vår webbplats för information om ändringar.

Kunder kan förhindra att deras information används för andra syften än de som de ursprungligen samlats in för genom att ringa oss på ovanstående telefonnummer eller skicka en begäran till oss per e-post eller vanlig post till de adresser som ges högst upp på sidan.
Åtkomst till dina personuppgifter
Vid förfrågan kan vi ge besökare på vår webbplats tillgång till en beskrivning av den information som vi har sparat om dem. Som kund kan du få tillgång till den här informationen genom att ringa oss på ovanstående telefonnummer och därefter verifiera DNS-information som endast är känd för dig, innan du ges åtkomst till de begärda uppgifterna.
Rättelse av faktafel
Om det finns faktafel i den information som vi har sparat om dig som du önskar korrigera, ska du kontakta distributörsnätverkstjänsten på ovanstående telefonnummer.
Säkerhetsföreskrifter för webbplats
Med hänsyn till webbplatsens säkerhet skickar vi användarna via en säker server då vi överför och tar emot vissa typer av känslig information, som t.ex. ekonomisk information. Vi har också implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder på vår fysiska anläggning för att skydda mot förlust, felaktig användning eller ändring av information som vi samlat in från dig på vår webbplats.
Skydd av barns uppgifter
Eftersom skydd av barns uppgifter är särskilt viktigt samlar vi inte medvetet in information från personer under 18 år och den här webbplatsen är inte avsedd att locka någon som är minderårig.
Ansvar
Om du känner att den här webbplatsen inte följer angiven sekretesspolicy kan du kontakta oss på ovanstående adresser eller per telefon. Vi är registrerade enligt lagen om dataskydd från 1998 och vi lyder under europeiska myndigheter för dataskydd och förbinder oss att följa deras procedurer.