Bridge to Gold

INTERNATIONELL ÖVERBLICK


Mål: Bridge to Gold belönar och motiverar Silver-ledare i övergången från deltid (Silver) till heltid (Gold) och när de bygger en stark grund att fortsätta från.

Hur man kvalificerar: Distributörerna måste uppfylla följande krav för att få Bridge to Gold-belöningen:

– Skapa två nya linjer med 1 000 OGV vardera, utöver de linjer som krävs för att nå Silver.
– Nå minst 22 500 OGV, halvvägs mellan volymen som krävs för Silver (10 000 OGV) och Gold (35 000 OGV).
– Uppfyll de första två kraven – under en och samma månad – inom sex månader från att du nådde Silver för första gången.

Belöning: Silver-ledare som uppfyller alla Bridge to Gold-kriterier får Aroma Complete-kollektionen! Varje kollektion innehåller eteriska oljor som har valts ut av din lokala Young Living-marknad.

Bridge to Gold är en bonus utöver vanlig provisionsutbetalning och är inte ett krav för att få erkännande för vanlig stigning i rankningsnivå (t.ex. till rankningsnivån Gold). Det är inte heller ett krav att nå Silver Bound-bonusen som Silver för att kunna tjäna Aroma Complete-kollektionen, men att få bonusen kan hjälpa distributörerna att få en bra utgångspunkt för att nå Bridge to Gold.

Bridge to Gold-nollställning: Den 1 april 2020 får alla nuvarande distributörer vars högsta rankningsnivå är Silver (läs undantagen nedan)* en unik möjlighet att delta i en nollställning inför starten av Bridge to Gold. Detta innebär att alla aktiva distributörer, oavsett hur länge de har varit medlemmar hos Young Living, får chansen att tjäna en Aroma Complete-kollektion! Dessa distributörer har sex månader på sig från 1 april att uppfylla programmets linje- och OGV-krav.

–1:a exemplet: Charlotta nådde Silver för första gången i oktober 2019 och avslutade mars med 15 250 OGV. Hon har en ytterligare linje med 1 000 OGV förutom hennes två huvudsakliga linjer som behövs för att nå Silver. Den 1 april 2020 får hon sex månader på sig att utveckla en andra linje med 1 000 OGV (och samtidigt upprätthålla den andra linjen med 1 000 OGV) och nå 22500 OGV sammanlagt.

–2:a exemplet: Olivia nådde Silver första gången för sex år sedan och har sedan dess utvecklat en stor organisation. Hon avslutade mars med 75 000 OGV. Hon har flera linjer men har aldrig kunnat få till rätt struktur för att nå Gold. Den 1 april 2020 får hon sex månader på sig att utveckla två av sina linjer till 1 000 OGV vardera, utöver de två linjerna som krävs för att nå Silver, för att få Bridge to Gold-belöningen.

*Vissa distributörer är inte berättigade till nollställningen inför Bridge to Gold:

– Distributörer som (den 1 april 2020) tidigare har nått Gold
– Distributörer som (före 1 april 2020) har uppnått 22 500 OGV och byggt ytterligare två linjer med minst 1 000 OGV vardera (utöver de linjer som krävs för att nå Silver)

Vanliga frågor och svar

F: När börjar Bridge to Gold-programmet?
S: Programmet gäller från 1 april 2020.

F: Vem kan delta i Bridge to Gold?
S: Bridge to Gold-programmet är öppet för Young Living-distributörer (”distributörer”) som är aktiva; som får betalt på rankningsnivån Silver för första gången ELLER vars högst uppnådda rang är Silver den 1 april 2020; de som aldrig har nått Gold före den 1 april 2020; de som aldrig har haft två ytterligare linjer med minst 1 000 organisationsgruppvolym (”OGV”) (utöver de två linjerna som krävs för att få betalt som Silver) och sammanlagt 22 500 OGV samma månad.

F: Hur fungerar bonusprogrammet Bridge to Gold med Young Livings andra belöningsprogram?
S: Bridge to Gold är ett valfritt program som erbjuder elitpresterande ledare som utvecklar sin verksamhet en ytterligare bonus. Det är inte ett måste att delta.

F: Varför tas Elite Express bort?
S: Elite Express har varit ett bra program för många distributörer, men efter att ha lyssnat på återkoppling från våra distributörer beslutade vi att vi behöver ett nytt program som bättre möter distributörernas behov.

F: Vilken månad är den sista då jag kan kvalificera till Elite Express?
S: Du kan kvalificera till Elite Express till och med 31 mars 2020. Alla Express Rewards-poäng kan användas till och med 30 juni 2020. Efter detta datum går du miste om alla oanvända Express Rewards-poäng.

F: Är det något straff för de som inte deltar i Bridge to Gold?
S: Nej. Att delta i Bridge to Gold är ett extra incitament och deltagande i programmet krävs inte för att dra nytta av Young Livings kompensationsplan.

F: När börjar kvalifikationsperioden?
S: Kvalifikationsperioden börjar månaden efter att du för första gånger når Silver. Om en distributör till exempel når Silver i maj börjar kvalifikationsperioden för Bridge to Gold i juni och hen måste uppfylla Bridge to Gold-kriterierna i slutet av november (sex månader totalt sett).

F: Måste jag upprätthålla min tidigare rankningsnivå under kvalifikationsperioden som i Elite Express-programmet?
S: Nej. Det är inte nödvändigt att upprätthålla Silver för att kvalificera för Bridge to Gold-belöningen men du måste uppfylla alla tre krav under samma månad innan kvalifikationsperiodens slut.

F: När får jag mitt pris?
S: Du får din Aroma Complete-kollektion från din lokala marknad. Du får belöningen cirka 30 dagar efter provisionsdatumet som följer bekräftelsen på att du har kvalificerat. Bekräftelsen skickas ut runt den 20:e månaden efter kvalificeringen.

F: Kommer jag att skatta på belöningen?
S: Du kan se all provision på ditt utdrag på det virtuella kontoret. Som YL-distributör är du personligen skyldig att betala den skatt eller de tullavgifter som krävs enligt lag samt att betala moms på all försäljning och provision.

F: Är det samma pris i alla globala marknader?
S: Varje Aroma Complete-kollektion innehåller eteriska oljor som har valts ut av din lokala Young Living- marknad. Obs: oljorna i kollektionen Aroma Complete kan ändras på grund av utbud och efterfrågan.

F: Om jag når Gold innan kvalifikationsperioden avslutas, blir jag då automatiskt kvalificerad till Bridge to Gold-belöningen?
S: Nej. Distributörer får endast Bridge to Gold-belöningen om alla tre krav uppfylls inom samma månad innan kvalifikationsperioden avslutas. Då det krävs tre linjer med 6 000 OGV var för att nå Gold är det möjligt att nå rankningsnivån Gold utan att få Bridge to Gold-belöningen. För att kvalificera till Bridge to Gold måste du ha två nya linjer med 1 000 OGV var, utöver de linjer som krävs för att nå Silver (två linjer med 4 000 OGV var).

F: Vad händer om jag redan är på Gold eller högre rang?
S: Om du har nått Gold eller högre rang kan du inte delta i Bridge to Gold, men det kan gynna dig att marknadsföra programmet i din organisation och på så sätt öka organisationens tillväxt och framgång.

F: Vem kan jag kontakta med frågor angående Bridge to Gold?
S: Skicka alla frågor om Bridge to Gold till bridgetogold@youngliving.com.

Programregler