Seed to Seal®


Standarder utöver det vanliga
Inköp

Inköp

Vetenskap

Vetenskap

Standarder

Standarder

Miljoner runt om i världen har upptäckt fördelarna med rena eteriska oljor, som utvunnits naturligt ur växter. Vi är engagerade för att skapa och upprätthålla den ultimata, branschledande standarden för eteriska oljeprodukter. För oss är de icke förhandlingsbara normerna för att leverera en produkt som våra kunder tycker känns bra mångfacetterade och krävande. Vi är stolta över att erbjuda ett omfattande sortiment av eteriska oljor och växtbaserade produkter som innehåller eteriska oljor, som representerar det bästa från naturen – genom standarderna för vårt Seed to Seal-program.
Young Living anammar en rigorös kvalitetskontrollstandard för att säkerställa att våra produkter uppfyller stränga specifikationer. Seed to Seal är vår uppsättning standarder som hjälper till att säkerställa att du med varje ren eterisk olja och Young Living-produkt som din familj använder åtnjuter fördelarna med våra globala resurser, branschledarskap och över två årtionden av innovation. Resultatet? En ursprunglig slutprodukt som du vet har skapats med hederligt inköp, vetenskap och standarder – de tre pelarna i Seed to Seal.

Som ledande inom rörelsen för eteriska oljor banar Young Living väg för alla andra företag för eteriska oljor att förbättra processer som skyddar vår planet och säkerställa de högsta kvalitetsstandarderna.

Inköp

Inte alla eteriska oljor skapas på samma sätt. Young Living kommer aldrig att kompromissa medvetet genom att tillsätta syntetiska ämnen, föroreningar eller billiga fyllnadsämnen eller genom att använda oetiska produktionsmetoder. Young Livings Chief Supply Officer Lauren Walker leder processen för att anskaffa produkter från noggrant granskade företagsägda gårdar, partnergårdar och Seed to Seal-certifierade leverantörer och testa dem i stor utsträckning. Om våra krävande tester visar att en produkt inte uppfyller våra normer så köper vi den inte eller så kastar vi satsen.
Partnerskapsprinciper
Partnerskapsprinciper
Våra oljor anskaffas från våra företagsägda gårdar, partnergårdar och Seed to Seal-certifierade leverantörer. Det gör att vi kan handla med gott samvete och med hänsyn till lokala samhällen och ekosystem. Vi inspekterar och väljer likasinnade leverantörer enligt fem principer: Etablerade relationer, Seed to Seal-specifikationer, bindande avtal, stränga tester och löpande granskningar. Läs mer här.
Blandning och Tillverkning
Blandning och Tillverkning
Våra överlägsna eteriska oljor och ingredienser förtjänar överlägsna anläggningar och recept. Vårt utökade distributionscenter i Spanish Fork, Utah, är en toppmodern anläggning där vi använder de bästa tillverkningsmetoderna för att testa eteriska oljor, ingredienser och produkter samt utveckla och framställa de innovativa produkter som du älskar.
Tredjepartskontroller
Tredjepartskontroller
Vi väljer att endast arbeta med partner som vi litar på, men även med det förtroendet anlitar vi globala tredjepartsexperter för att bekräfta att våra standarder upprätthålls. Detta hjälper till att säkerställa att undermåliga eller oetiskt anskaffade ingredienser inte når dig.
Inköpsstandard

Young Living Essential Oils inköpsstandard hjälper till att hålla en hög kvalitetsnivå och äkthet för eteriska oljor och uppmuntrar samtidigt ansvarsfulla metoder för produktion och bearbetning i alla led i leveranskedjan.

Young Living arbetar med SCS Global, ett ledande företag inom miljö- och hållbarhetscertifiering, granskning, testning och utveckling av standarder, för att utveckla Young Living Essential Oils inköpsstandard.

Leveranskedja: Young Living Essential Oils inköpsstandard tillämpas på alla led i Young Livings leveranskedja för eteriska oljor, inklusive gårdar, insamling av växter, bearbetningsanläggningar (t.ex. destillerier) och anläggningar som ägs av Young Living. Det gäller för Young Livings företagsägda gårdar, partnergårdar och Seed to Seal-certifierade leverantörer.

Inköpsstandarddetaljer: Young Living och alla våra partner måste uppfylla de högsta standarderna för:

• Autentisering

• Jordbruksmetoder

• Skörd och insamling

• Utvinning och destilleringsmetoder

• Provning

• Spårbarhet

• Förvaring och tappning

Vetenskap

Vetenskap

Vetenskap är hörnstenen i det vi gör på Young Living. Vår utbildade vetenskapliga personal använder de senaste metoderna för att utveckla nya produkter och säkerställa kvaliteten på alla våra produkter. Båda våra FoU- och kvalitetsteam, ledda av Chief Science Officer dr Michael Buch, arbetar i toppmoderna laboratorier med en del av den mest avancerade vetenskapliga utrustning som finns.
Branschledande vetenskap
Branschledande vetenskap
Vår produktkvalitet börjar visserligen på fälten, men den testas i våra toppmoderna laboratorier. Vårt rigorösa FoU- och kvalitetsprogram är bemannat med mer än 50 högutbildade, högkvalificerade forskare som använder avancerade testmetoder för att säkerställa att produkterna uppfyller våra höga standarder.
Tredjepartstester
Tredjepartstester
Produkttester äger inte enbart rum i våra två interna laboratorier. Young Living arbetar även med mer än ett dussin av världens ledande, oberoende och ackrediterade laboratorier med högkvalificerade och högutbildade forskare som är specialiserade på avancerade produkttester.
Innovativ Produktutveckling
Innovativ Produktutveckling
Vårt FoU-team hjälper Young Living att använda den senaste vetenskapen för att utveckla unika produkter som är branschledande. Teamet utför även toppmodern forskning för att stödja produktpåståenden och användning. Eftersom renhet och effektivitet är av yttersta vikt för Young Living utvecklar FoU-teamet rutinmässigt nya testmetoder för att säkerställa kvaliteten på våra produkter.
Hög, Orubblig Kvalitet

Kvalitet börjar på gården och testas i våra laboratorier. Genom våra stränga, orubbliga kvalitetsnormer kan vi identifiera de renaste, effektivaste och äkta ingredienserna.

Vårt kvalitetskontrollteam använder ett batteri av fysiska, kemiska och mikrobiologiska vetenskapliga tester för att mäta våra eteriska oljors exakta komponenter och egenskaper. Varje test upprepas flera gånger under kvalitetsprocessen. Testerna börjar på våra gårdar och fortsätter hela vägen genom de sista stegen före leverans till våra kunder.

Vårt team av högutbildade, högkvalificerade forskare utför avancerade tester, inklusive men inte begränsat till:

• Densitometri

• Viskositetsmätning

• Refraktometri

• Polarimetri

• Induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP-MS)

• Induktivt kopplad optisk plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES)

• Gaskromatografi (GC)

• Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

• Fourier transform-infrarödspektroskopi

• Automatiserad mikroräkning

• Upplösning

• pH

• Mikroskopi

• Brännbarhet

• Flampunkt

• Gaskromatografi-masspektrometri (GCMS)

• Kiral kromatografi

• Isotopkvotsmasspektrometri (IRMS)


Våra laboratorier kan visserligen utföra alla dessa tester, men vi använder rutinmässigt våra tredjepartslaboratorier för att komplettera våra interna tester. Var och en av dessa laboratorier har högkvalificerade och högutbildade forskare.
Standarder

Standarder

En del av vår förvaltning är att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt – från att anskaffa växter hållbart och uppmuntra lokala samhällen till att följa miljölagar och andra lagar. Chief Legal & Compliance Officer, Matthew French, övervakar det globala efterlevnadsprogrammet, som hjälper till att garantera att Young Living erbjuder rena produkter som du kan vara säker på bidrar till allas bästa.
Högsta Standarder
Högsta Standarder
Billiga eteriska oljor är ofta syntetiska, utspädda eller oetiskt anskaffade, varför vi väljer partner som producerar rena eteriska oljor och ingredienser etiskt och lagligt. Denna metod sätter en förstklassig standard för hållbarhet.
Globalt Efterlevnadsprogram

Som ett led i vår strävan efter att driva vår verksamhet etiskt och lagligt, från inköp och tillverkning av våra eteriska oljor till marknadsföring och försäljning av våra produkter, har vi utvecklat ett globalt efterlevnadsprogram som beskriver en rad obligatoriska policyer och riktlinjer. Följande lista innehåller några av dessa policyer och riktlinjer som omfattas av vårt globala efterlevnadsprogram:

• Young Livings uppförandekod

• Young Livings handbok för anställda

• Young Livings policyer och rutiner

• Young Livings policy för korruptionsbekämpning

• Young Livings miljöefterlevnadspolicy

• Lacey Act-efterlevnadsprogram

• Young Livings rese- och utgiftspolicy

• Direktförsäljningsföreningens (DSA) etiska regler

Branschens Gröna Ledare
Branschens Gröna Ledare
Våra åtgärder går utöver en samvetsgrant organiserad leveranskedja. Young Livings hållbarhetsåtagande inkluderar nyplantering av träd efter skörd, återvinning på Young Livings kontor, till och med byggandet av vårt nya LEED-certifierade huvudkontor i Lehi, Utah.
Lacey Act-Efterlevnadsprogram

Vårt Lacey Act-efterlevnadsprogram är inte bara omfattande, det är även det första i branschen för eteriska oljor som har granskats och godkänts av myndigheterna. Det är guldstandarden för efterlevnadsprogram och vi är stolta över att ha gått längre än våra konkurrenter för att upprätta det. Vi anlitar de bästa juridiska experterna runt om i världen för att hålla oss underrättade om de senaste lagarna och informera oss om hur man på lämpligt sätt tillämpar dem på våra viktigaste affärsbehov.

Vårt team har samarbetat med våra företagsägda gårdar, partnergårdar, Seed to Seal-certifierade leverantörer och myndigheterna i mer än ett år för att utveckla detta nya program.

Vi arbetar även kontinuerligt med miljöexperter världen över för att hålla oss underrättade om skyddet av känsliga landskap och växter.

Lacey Act-efterlevnadsprogrammet består av fem allmänna steg som hjälper till att säkerställa att våra eteriska oljeprodukter och partner följer alla lagar och bestämmelser i de jurisdiktioner där vi gör affärer.

Dessa fem steg är:

Leverantörsutbildning

Tillhandahålla alla leverantörer grundkraven i Lacey Act.

Leverantörsutvärdering

Bestämma vilka produkter vi ska anskaffa och vilka leverantörer vi ska samarbeta med genom att utvärdera ”produktriskfaktorer” och ”leverantörsriskfaktorer".

Leverantörscertifiering

Efter utbildning om Lacey Act och vårt efterlevnadsprogram måste leverantörer genomföra Young Living Lacey Act-efterlevnadscertifiering.

Riskbedömning

Som en del av certifieringen tilldelas varje leverantör och växtprodukt en riskkategori som bestämmer nivån på de godkännanden som behövs för att samarbeta med eller anskaffa växtprodukter för Young Living. Både leverantörer och växtprodukter är föremål för oberoende bedömning.

Granskning/inspektion

Baserat på riskfaktorerna har Young Living utvecklat ett löpande gransknings- och övervakningsprogram. Det nya Lacey Act-efterlevnadsprogrammet är utformat för att omfatta alla individer och organisationer i leveranskedjan.


Detta guldstandardprogram sätter exempel för branschen och visar Young Livings engagemang för att vara ledande inom rörelsen för eteriska oljor genom att skydda känsliga landskap och växter.

Vi uppmuntrar er att utforska våra produkter och upptäcka vilken skillnad våra standarder gör.