Seed to Seal

Kvalitetsstandarder utöver det vanliga
Inköp

Inköp

Vetenskap

Vetenskap

Standarder

Kvalitetsstandarder

Miljontals människor över hela världen har upptäckt fördelarna med rena eteriska oljor utvunna på naturligt sätt. Vårt stora engagemang ligger i att skapa och upprätthålla den ultimata, branschledande kvalitetsstandarden för eteriska oljor. För att kunna leverera produkter som uppfyller våra kunders högsta önskemål följer vi noggrant våra icke förhandlingsbara kvalitetskrav i alla led och delar av vår produktion. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett omfattande sortiment av eteriska oljor och växtbaserade produkter berikade med eteriska oljor som representerar det bästa från naturen – genom kvalitetsstandarderna för vårt Seed to Seal-program.
Hos Young Living använder vi många olika slags tester för att säkerställa att våra produkter uppfyller noggranna specifikationer. Seed to Seal är vår uppsättning standarder som vi använder för att säkerställa att varje ren eterisk olja och Young Living-produkt som du och din familj använder ger er fördelarna med våra globala resurser, vårt branschledarskap och mer än två decennier av innovativt utvecklingsarbete. Resultatet? Slutprodukter av högsta och renaste naturliga kvalitet som du som kund kan vara säker på har framställts med hjälp av omsorgsfullt odlade råvaror, noggrann testning och specificerade standarder – de tre pelarna i Seed to Seal.
Som den ledande producenten av eteriska oljor banar Young Living väg för alla andra företag i branschen när det gäller att säkerställa de högsta kvalitetsstandarderna och att utveckla och förbättra sådana processer som skyddar naturen.

Inköp

Alla eteriska oljor framställs inte på samma sätt. Young Living kommer aldrig att medvetet kompromissa med våra standarder genom att tillåta föroreningar, syntetiska tillsatser, billiga utfyllnadsämnen eller oetiska produktionsmetoder. Young Livings Chief Supply Officer Lauren Walker ansvarar för anskaffningen av råvaror och eteriska oljor från Young Livings egna gårdar samt från noggrant granskade partnergårdar och Seed to Seal-certifierade leverantörer. Omfattande tester genomförs av alla leveranser. Om dessa tester visar att en råvara eller eterisk olja inte uppfyller våra noggrant specificerade standarder använder vi den inte.
Partnerskapsprinciper
Partnerskapsprinciper
Våra eteriska oljor anskaffas från Young Livings egna gårdar samt från partnergårdar och Seed to Seal-certifierade leverantörer. Det gör att vi kan arbeta med gott samvete och med hänsyn till lokala samhällen och ekosystem. Vi inspekterar och väljer ut leverantörer som arbetar enligt samma synsätt utifrån följande fem principer: Etablerade relationer, Young Livings Seed to Seal-specifikationer, bindande avtal, noggranna tester och fortlöpande granskningar. Läs mer här.
Recept och produktion
Blandning och Tillverkning
Våra högkvalitativa eteriska oljor och ingredienser förtjänar lika högkvalitativa recept och produktionsanläggningar. Vårt utökade distributionscenter i Spanish Fork i Utah är en toppmodern anläggning där vi använder de bästa metoderna för testning av eteriska oljor, ingredienser och produkter samt för utveckling och framställning av de innovativa produkter som uppskattas så mycket av våra kunder.
Tredjepartskontroller
Tredjepartskontroller
För att säkerställa att våra standarder upprätthålls väljer vi endast samarbetspartners som vi har fullt förtroende för, och dessutom anlitar vi tredjepartsexperter för ytterligare tester. På så sätt arbetar vi för att säkerställa att undermåliga eller oetiskt framställda eller anskaffade ingredienser inte ingår i våra produkter.
Inköpsstandarder
Young Living Essential Oils inköpsstandarder syftar till att upprätthålla en hög kvalitet och äkthet för våra eteriska oljor och uppmuntrar samtidigt till ansvarsfulla metoder för produktion och bearbetning i alla delar av leveranskedjan.

Young Living arbetar med SCS Global Services (SCS), ett ledande företag inom miljö- och hållbarhetscertifiering, granskning, testning och utveckling av standarder och affärsprocesser, i syfte att utveckla och implementera Young Livings inköpsstandarder.

Leveranskedja: Young Living Essential Oils inköpsstandarder tillämpas i alla led av Young Livings leveranskedja för eteriska oljor och omfattar odlingar, växtinsamling, bearbetningsanläggningar (t.ex. destillerier) och alla anläggningar som ägs av Young Living Essential Oils. De gäller såväl för Young Livings egna gårdar som för alla partnergårdar och Seed to Seal-certifierade leverantörer.
Inköpsstandarder: Young Living och alla våra samarbetspartners måste uppfylla de högsta standarderna för:
• Äkthetskontroll
• Odlingsmetoder
• Skörd och insamling
• Utvinnings- och destilleringsmetoder
• Testning
• Spårbarhet
• Tappning på flaskor, förvaring och lagerhållning
Vetenskap

Vetenskap

Vetenskaplig testning är själva grunden för det vi gör på Young Living. Våra team som arbetar med forskning och utveckling respektive kvalitetstestning leds av företagets Chief Science Officer dr Michael Buch, och arbetar i toppmoderna laboratorier med något av den mest avancerade vetenskapliga testapparatur som finns att få. På våra laboratorier används de senaste metoderna för att utveckla nya produkter och för att säkerställa kvaliteten på alla våra befintliga produkter.
Branschledande testning
Branschledande vetenskap
Själva grunden för vår produktkvalitet börjar ute på odlingsfälten och testas sedan i våra toppmoderna laboratorier. På våra avdelningar för forskning och utveckling respektive kvalitetstestning arbetar mer än 50 välutbildade och högt kvalificerade forskare som använder avancerade testmetoder för att säkerställa att produkterna uppfyller våra höga standarder.
Tredjepartstester
Tredjepartstester
Produkttesterna görs inte bara i företagets två egna laboratorier. Young Living anlitar även ett flertal av världens ledande, oberoende och ackrediterade laboratorier med välutbildade och högt kvalificerade forskare som är specialiserade på avancerade produkttester.
Innovativ produktutveckling
Innovativ Produktutveckling
Genom det arbete som utförs av vårt team för forskning och utveckling kan Young Living använda de senaste forskningsrönen för att utveckla unika och branschledande produkter. Teamet utför även toppmodern forskning för att stödja informationen till kunderna om produkternas användning. Eftersom renhet och effektivitet är av yttersta vikt för Young Living utvecklar FoU-teamet ständigt nya testmetoder för att säkerställa kvaliteten på våra produkter.
Högsta kvalitet utan kompromisser
Kvalitet börjar i odlingarna och testas i våra laboratorier. Genom våra strikta kvalitetsnormer kan vi identifiera de äkta och de renaste och effektivaste ingredienserna.
I våra kvalitetskontroller används en hel uppsättning av fysiska, kemiska och mikrobiologiska vetenskapliga tester för att mäta våra eteriska oljors exakta beståndsdelar och egenskaper. Varje test upprepas flera gånger under kvalitetsprocessen. Testningen börjar på odlingarna och fortsätter hela vägen fram till de sista stegen innan produkterna levereras till våra kunder.
Vårt team av välutbildade och högt kvalificerade forskare utför avancerade tester, inklusive men inte begränsade till:
• Densitometri
• Viskositetsmätning
• Refraktometri
• Polarimetri
• Induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP-MS)
• Induktivt kopplad optisk plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES)
• Gaskromatografi (GC)
• Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)
• Fourier transform-infrarödspektroskopi (FTIR)
• Automatiserad mikrouppräkning
• Upplösning
• pH-värde
• Mikroskopi
• Brännbarhet
• Flampunkt
• Gaskromatografi-masspektrometri (GCMS)
• Kiral kromatografi
• Isotopkvotsmasspektrometri (IRMS)
Även om alla dessa tester kan utföras i våra egna laboratorier anlitar vi regelbundet våra tredjepartslaboratorier som ett komplement till våra interna tester. Vart och ett av dessa laboratorier har välutbildade och högt kvalificerad personal.
Standarder

Kvalitetsstandarder

En viktig del av vår verksamhet är att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt – från att anskaffa växter på ett hållbart sätt till att stödja lokala samhällen och att följa miljölagar och andra lagar. Vår Chief Legal & Compliance Officer, Matthew French, övervakar det globala efterlevnadsprogram som används för att garantera att Young Living erbjuder rena produkter som vi kan vara säkra på bidrar till allas bästa.
Högsta kvalitetsstandarder
Högsta Standarder
Billiga eteriska oljor är ofta syntetiska, utspädda eller oetiskt anskaffade, varför vi väljer samarbetspartners som producerar rena eteriska oljor och ingredienser på etiska och lagliga sätt. Detta tillvägagångssätt innebär en förstklassig standard för kvalitet och hållbarhet.
Globalt efterlevnadsprogram
Som ett led i vår strävan efter att driva vår verksamhet etiskt och lagligt, från inköp och framställning av våra eteriska oljor till marknadsföring och försäljning av våra produkter, har vi utvecklat ett globalt efterlevnadsprogram som beskriver en rad obligatoriska regler och riktlinjer. Följande lista innehåller några av dessa regler och riktlinjer som omfattas av vårt globala efterlevnadsprogram:
• Young Livings uppförandekod
• Young Livings handbok för anställda
• Young Livings regler och rutiner
• Young Livings policy för korruptionsbekämpning
• Young Livings miljöpolicy
• Lacey Acts efterlevnadsprogram
• Young Livings rese- och utgiftspolicy
• Direktförsäljningsföreningens (DSA) etiska regler
Branschledande inom miljöarbete
Branschens Gröna Ledare
Förutom en noggrant organiserad leveranskedja innefattar Young Livings hållbarhetsåtagande också nyplantering av träd efter skörd, återvinning på Young Livings kontor samt att vårt nya huvudkontor i Lehi i Utah är certifierat enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Efterlevnadsprogram enligt Lacey Act
Vårt efterlevnadsprogram enligt Lacey Act är inte bara omfattande, det är även det första i branschen för eteriska oljor som har granskats och godkänts av de amerikanska myndigheterna. Det här är ett mycket kvalificerat efterlevnadsprogram och vi är stolta över att ha överträffat våra konkurrenter på detta område. Vi anlitar de bästa juridiska experterna runt om i världen för att hålla oss underrättade om de senaste lagarna och informera oss om hur man på bästa sätt tillämpar dem i vår affärsverksamhet.
Vårt team har under mer än ett års tid samarbetat med företagets egna gårdar, våra partnergårdar, våra Seed to Seal-certifierade leverantörer samt med myndigheterna för att utveckla detta nya program.
Vi anlitar även kontinuerligt miljöexperter världen över för att hålla oss underrättade om skyddsåtgärder för känsliga landskap och växter.
Efterlevnadsprogrammet enligt Lacey Act består av fem generella steg för att säkerställa att våra samarbetspartners och våra produkter baserade på eteriska oljor följer alla lagar och bestämmelser i de jurisdiktioner där vi är verksamma.
De fem stegen är:
Leverantörsutbildning
Utbilda alla leverantörer om grundkraven i Lacey Act.
Leverantörsutvärdering
Bestämma vilka produkter vi ska anskaffa och vilka leverantörer vi ska samarbeta med genom att utvärdera ”produktriskfaktorer” och ”leverantörsriskfaktorer".
Leverantörscertifiering
Efter utbildning om Lacey Act och vårt efterlevnadsprogram måste leverantörerna genomföra Young Livings certifiering för efterlevnad av Lacey Act.
Riskbedömning
Som en del av certifieringen tilldelas varje leverantör och växtråvara en riskkategori som bestämmer vilka godkännanden som behövs för att kunna samarbeta med och leverera växtråvaror till Young Living. Både leverantörer och växtråvaror är föremål för oberoende bedömning.
Granskning/inspektion
Baserat på riskfaktorerna har Young Living utvecklat ett fortlöpande gransknings- och övervakningsprogram. Det nya programmet för efterlevnad av Lacey Act är utformat för att omfatta alla individer och organisationer i leveranskedjan.
Detta omfattande program sätter standarden för hela branschen och visar Young Livings engagemang för att gå i spetsen när det gäller att skydda känsliga landskap och växter.
Varmt välkommen att utforska våra produkter och upptäcka vilken skillnad våra kvalitetsstandarder gör.