Sacred Frankincense

Sacred Frankincense
Sacred Frankincense är en dyrbar olja som odlas och destilleras i Oman, den har värderats för sin förmåga att förhöja meditation och stimulera till andlig medvetenhet. Den här magiska oljan påverkar inte bara ditt sinne med sina kraftgivande egenskaper, den stimulerar och bevarar även utseendet hos hälsosam hud.

Användning

Eventuell hudkänslighet. Om du är gravid eller under läkarvård ska du först rådgöra med läkare. Späd alltid före applicering på huden eller. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ingredienser

Sacred Frankincense eterisk olja
Sacred Frankincense
5 ml - 588,81 kr
• Artikelnr 355013