Balsam Fir Idaho

Idaho Balsam Fir är en barrträdsolja som destilleras i norra Idaho och har en frisk, upplyftande doft. Oljan används vid massage och den har en lindrande verkan på musklerna och fysiska besvär som kan uppstå i samband med träning.

Artikelnummer
Storlek
Grosshandel
Detaljhandel
PV

This item is currently not available for purchase.

These products are only available to purchase by Young Living members. To become a Young Living member click on the "Become a Member" link at the top of this page.

* Alla priser är inklusive moms.

Användning

Användning

För aromatiskt och utvärtes bruk.

Risk för hudkänslighet. Rådgör med läkare om du är gravid eller står under läkarvård. Använd inte i närheten av eld, öppen låga, värme eller gnistor.

Ingredienser

Ingredienser

Balsamgran från Idaho