En hyllning till pionjärerna inom den moderna eteriska oljerörelsen, D. Gary och Mary Young

Texter som går tillbaka till 4500 f.Kr. beskriver hur aromatiska substanser har använts för att gynna fysisk, mental, emotionell och andlig hälsa. Trots att det som vi nu kallar för eteriska oljor har en lång användningshistoria, började människor ersätta dessa helande gåvor från naturen med konstgjorda mediciner under 1100-talet, vilket ledde till att bruket av dessa naturliga substanser minskade avsevärt.

Den ökande användningen av eteriska oljor i modern tid beror på det hängivna arbete som flera viktiga pionjärer har lagt ned, bland annat D. Gary och Mary Young. Genom att grunda Young Living Essential Oils har Gary och Mary hjälpt till att sätta fokus på kraften hos de eteriska oljorna. I mer än 20 år har de givit tusentals människor chansen att upptäcka välbefinnande, syfte och överflöd.

När Gary först lärde känna rena, eteriska oljor 1985 insåg han omedelbart deras enastående potential för ökat välbefinnande. Han har rest runt för att lära sig mer om dessa naturgåvor av forskare, odlare och destillatörer av eteriska oljor i Schweiz, Frankrike, Egypten, Turkiet och många andra platser i världen. Ju mer han lärde sig, desto mer ville han dela sina kunskaper och ge andra möjlighet att använda dessa ovärderliga naturgåvor!

Mary började inom direktförsäljning 1985 och har sedan dess blivit en expert på branschen, hon har även byggt upp en egen framgångsrik organisation med en omsättning på flera miljoner dollar. Gary har också varit mycket framgångsrik i direktförsäljningsbranschen. Tillsammans kom de fram till att direktförsäljning var det perfekta sättet att dela eteriska oljor och 1994 kombinerade de sina kunskaper och sin expertis för att grunda Young Living Essential Oils.

Denna historiska händelse blev början till något som skulle bli ett världsomspännande fenomen. Hundratusentals människor har följt efter i Garys och Marys fotspår för att förbättra sin hälsa och nå ekonomiskt oberoende genom eteriska oljor. Tack, Gary och Mary, för att ni varit föregångarna inom denna enastående rörelse!