En global gemenskap under 20 år

Under de senaste 20 åren har Young Living byggt upp en blomstrande global gemenskap och hjälpt medlemmar från hela världen att få kontakt och stödja varandra.

Denna ständigt växande cirkel av vänner började med grundandet av Young Living av D.Gary och Mary Young 1994. Nya marknader öppnades officiellt några år senare i Japan och Australien. Young Living-medlemmar återfinns nu i många länder, inklusive Hong Kong, Mexiko, Singapore, Tyskland och många andra.

Styrkan i denna gemenskap visas som bäst under det årliga internationella konventet, där likasinnade personer från världens alla hörn samlas för att fira allt som har med Young Living att göra.

En global gemenskap handlar inte bara om att utvidga vår räckvidd på kartan – det handlar också om att stärka vårt positiva inflytande i lokala samhällen. Här är några av de sätt som vi har varit aktiva i våra närsamhällen och gett stöd och hjälp:

Young Living Europe:s huvudkontor har en speciell ”Good Cause Fund” som används för att köpa utrustning till handikappade barn och sponsra medarbetare i lokala välgörenhetsevenemang.
I juni 2013 organiserade Young Living-medlemmar runt Calgary, Kanada, hjälpdagar under de förödande översvämningarna i området. De tog sig ut till lokalbefolkningen och hjälpte till att rensa upp och återställa hus och hem.
Young Living-medarbetare deltog 2013 i cykelloppet för National Alliance of Mental Illness (NAMI), ett evenemang för att öka medvetenheten om mental sjukdom i Utah.
Tack vare stark tillväxt och stort samhällsengagemang har Young Living förenat människor från hela världen under två decennier. Med planerade marknadsöppningar i Sverige, Malaysia och Storbritannien, samt ett ökande antal internationella konvent och samhällsevenemang, kommer Young Living fortsätta att göra det under många år framöver!