Thieves Rengöringsmedel

När svåra fläckar och problemområden hemma blir lätta att rengöra utan att du behöver använda skarpa kemikalier eller medel med slipeffekt, kommer du snabbt att inse vilket underverk Thieves Household Cleaner är. Visst kan bakterier vara farliga, men flera rengöringsmedel för professionell användning som finns på marknaden utgör ett ännu större hot mot hälsan. Thieves Household Cleaner är ett säkert allrengöringsmedel i koncentrerad form som inte innehåller skarpa kemikalier och som kan användas överallt i hemmet. Spä ut medlet i en sprejflaska eller en hink, eller använd det rent för extra stark verkan. Utspädningsproportionerna står på etiketten så att du enkelt hittar dem.
Användning

Användning

Rekommenderad utspädning anges på etiketten. Testa Thieves Household Cleaner på ett dolt område innan du rengör klädslar, tyger och mattor. Skaka flaskan före användning för maximal effekt.

Rekommenderas endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvara på avstånd från stark värme och direkt solljus.
Ingredienser

Ingredienser

En egenutvecklad suspension av säkra tensider (ytspänningsagenser) och den eteriska oljeblandningen Thieves.