Refills för USB Diffuser

Refill-förpackningen för USB-doftspridaren innehåller 3 flaskor för användning med USB-doftspridaren.
Under 25 år har våra kvalitetsstandarder Seed to Seal varit både ett löfte till dig och en spegling av vårt ansvarstagande som förvaltare av jorden. Vi tror att du vill ha det bästa för dig själv och din familj; produkter som är rena, fria från skadliga syntetiska ingredienser och av allra högsta kvalitet. Våra egenutvecklade kvalitetsstandarder Seed to Seal är vårt löfte till dig, till jorden och till oss själva att Young Livings produkter alltid kommer att vara bäst på marknaden, både idag och för all framtid.

Seed to Seal och de tre pelarna inköp, vetenskap och kvalitetsstandarder finns med i alla steg i produktionsprocessen, både på våra gårdar och våra noggrant utvalda samarbetsgårdar. Seed to Seal omfattar vår strikta kvalitetstestning som säkerställer att du och din familj kan dra fördel av de renaste eteriska oljorna i världen. Seed to Seal finns i allt vi gör. Vi vet att du, och vi, inte nöjer oss med något annat än det allra bästa.
Användning

Användning

  1. Tryck och dra luckan nederst på doftspridaren för att öppna luckan. Ta ut oljeflaskan.
  2. Ta av locket på refill-flaskan. Tillsätt eterisk olja med hjälp av minipumpen. Skruva på locket.
  3. Sätt oljeflaskan i USB-doftspridaren med den runda sidan nedåt. Sätt tillbaka luckan. Doftspridaren är nu redo att användas.

Observera:

  • Fyll inte flaskan med för mycket olja och spill inte olja på plastdelarna. Om plasten kommer i kontakt med olja kan doftspridaren skadas och garantin gäller inte längre.
  • Ta ut oljeflaskan när doftspridaren inte används och sätt på locket på flaskan när den förvaras.