Refills för USB Diffuser

Refill-förpackningen för USB-doftspridaren innehåller 3 flaskor för användning med USB-doftspridaren.

Seed to Seal® är vår uppsättning standarder som vi använder för att säkerställa att varje ren eterisk olja och Young Living-produkt som du och din familj använder ger er fördelarna med våra globala resurser, vårt branschledarskap och mer än två decennier av innovativt utvecklingsarbete. Resultatet? Slutprodukter av högsta och renaste naturliga kvalitet som du som kund kan vara säker på har framställts med hjälp av omsorgsfullt odlade råvaror, noggrann testning och specificerade standarder – de tre pelarna i Seed to Seal.
Användning

Användning

  1. Tryck och dra luckan nederst på doftspridaren för att öppna luckan. Ta ut oljeflaskan.
  2. Ta av locket på refill-flaskan. Tillsätt eterisk olja med hjälp av minipumpen. Skruva på locket.
  3. Sätt oljeflaskan i USB-doftspridaren med den runda sidan nedåt. Sätt tillbaka luckan. Doftspridaren är nu redo att användas.

Observera:

  • Fyll inte flaskan med för mycket olja och spill inte olja på plastdelarna. Om plasten kommer i kontakt med olja kan doftspridaren skadas och garantin gäller inte längre.
  • Ta ut oljeflaskan när doftspridaren inte används och sätt på locket på flaskan när den förvaras.