Highland Flats Tree Farm, Idaho, USA

Nyligen återvände Gary Young till Utah efter ett besök på Highland Flats Tree Farm i Naples, Idaho, där han var med och beredde marken för en spännande nyhet på gården. Gary röjde med hjälp av ovärderlig hjälp från flera engagerade distributörer undan träd och undervegetation från en ravin där han planerar att anlägga en ny damm – en viktig komponent för det destilleri som enligt planerna snart ska byggas på gården! De röjda träden från ravinen kommer dessutom att flisas och transporteras till St Maries för destillering.
Snart kommer den produktiva gården Highland Flats Tree Farm kunna destillera balsamgran, blågran, jättetuja och tall direkt på plats, vilket stärker vår Seed to Seal®-process på denna Young Living-gård!