Promocja Help 5Pomóż innym — pomóż sobie!W naszym wyjątkowym programie promocyjnym Help 5 możesz zdobywać nagrody każdego miesiąca od stycznia do grudnia 2024 r. Wystarczy, że będziesz zbierać punkty poprzez rejestrację nowych Brand Partnerów z zamówieniem jednorazowym lub lojalnościowym o wartości min. 100 PV, reaktywację nieaktywnych Brand Partnerów oraz zachęcanie do dołączenia do programu lojalnościowego.


Wystarczy pięć punktów w miesiącu, aby otrzymać nagrodę.


Zacznij więc działać i pomagać innym już dziś!

W promocji można zdobyć oryginalne upominki, takie jak dyfuzory, olejki eteryczne lub akcesoria związane z olejkami.


Nagroda Help 5 w kwietniu:


Placeholder Image

Higher Unity 5 ml

Dla osób, którym uda się zdobyć w kwietniu pięć punktów w naszej promocji mamy wyjątkowy prezent: olejek Higher Unity 5 ml. W tym miesiącu postaw na równowagę!Kto może wziąć udział?

Brand Partnerzy, którzy zdobywają punkty poprzez rejestrację nowych osób, reaktywację nieaktywnych Brand Partnerów lub zachęcanie do dołączenia do programu lojalnościowego.

Jak zdobyć punkty?

  • 1 punkt – REJESTRACJA nowego Brand Partnera z zamówieniem jednorazowym lub lojalnościowym o wartości min. 100 PV.

  • 1 punkt – REAKTYWACJA konta YL Brand Partnera po co najmniej 12 miesiącach nieaktywności wraz z zamówieniem o wartości min. 50 PV.

  • 1 punkt – POMOC nowemu lub obecnemu Brand Partnerowi w dołączeniu do programu lojalnościowego i złożeniu pierwszego zamówienia lojalnościowego.

  • 1 punkt – pomoc Brand Partnerowi w PONOWNYM DOŁĄCZENIU do programu lojalnościowego i złożeniu zamówienia lojalnościowego po sześciu miesiącach nieaktywności w programie.


Obowiązują zasady regulaminu

Jak długo trwa promocja?

Program promocyjny obejmuje miesięczne cykle od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku.


Każdy aktywny Brand Partner Young Living z krajów i terytoriów będących częścią Europy i krajów WNP może automatycznie zbierać punkty i brać udział w programie. Promocja dotyczy wyłącznie regionów Europy i krajów WNP.
Kraje i terytoria należące do Europy i krajów WNP (aby móc wziąć udział w programie, należy mieć konto YL zarejestrowane w którymś z tych krajów lub terytoriów) to:
Andora, Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Wyspy Owcze, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Guernsey, Grecja, Węgry, Watykan, Islandia, Irlandia, Włochy, Jersey, Kazachstan, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Holandia, Macedonia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Ukraina.


  • 1 punkt – REJESTRACJA nowego Brand Partnera z zamówieniem jednorazowym lub lojalnościowym o wartości min. 100 PV.
  • 1 punkt – REAKTYWACJA konta YL Brand Partnera po co najmniej 12 miesiącach nieaktywności* wraz z zamówieniem o wartości min. 50 PV.
  • 1 punkt – POMOC nowemu lub obecnemu Brand Partnerowi w dołączeniu do programu lojalnościowego** i złożeniu pierwszego zamówienia lojalnościowego.***
  • 1 punkt – pomoc Brand Partnerowi w PONOWNYM DOŁĄCZENIU do programu lojalnościowego i złożeniu zamówienia lojalnościowego po sześciu miesiącach nieaktywności w programie.

*Nieaktywność oznacza, że Brand Partner nie złożył żadnego zamówienia o wartości co najmniej 50 PV w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a jego konto YL było nieaktywne. Przykład: aby osoba polecająca otrzymała punkt za czerwiec 2024 r., reaktywowany Brand Partner musiałby złożyć ostatnie zamówienie o wartości 50 PV lub więcej w czerwcu 2023 r. lub wcześniej. Sytuacja wygląda analogicznie dla pozostałych miesięcy w czasie trwania promocji.
**Zamówienie lojalnościowe musi mieć wartość minimum 50 PV. Uwaga: nowy lub reaktywowany Brand Partner musi pochodzić z kraju wymienionego na liście powyżej.
***Pomoc nie może naruszać wymogów punktu 4.2 Polityki i zasad postępowania YL: 4.2 Sponsoring online
Sponsorując nowego Brand Partnera poprzez proces rejestracji online, można pomóc nowemu wnioskodawcy w wypełnianiu materiałów do rejestracji. Wnioskodawca musi jednak osobiście zapoznać się i wyrazić zgodę na wersję online dokumentu Umowy dla Brand Partnerów, niniejszej Polityki i zasad postępowania oraz Planu wynagrodzeń.

Aby wziąć udział w programie promocyjnym i móc zdobywać punkty, należy być osobą polecającą dla nowego lub obecnego Brand Partnera. Dodatkowo uczestnicy, którzy spełnią wymagania kwalifikacyjne, nie mogą naruszać punktu 3.3 Polityki i zasad postępowania YL: „Zysk z więcej niż jednego konta oraz konta zduplikowane”.****


****3.3 Zysk z więcej niż jednego konta oraz konta zduplikowane. Brand Partner może czerpać korzyść finansową, prawnie lub zwyczajowo, wyłącznie z jednego konta, poza wyjątkami opisanymi w niniejszej sekcji. Jeśli Young Living dowie się, że Brand Partner czerpie niedozwoloną korzyść z wielu kont, zamknie zduplikowane konta i pozostawi wyłącznie jedno konto stworzone jako pierwsze. Szczególnie niedozwolone jest tworzenie zduplikowanych kont jako próba zmiany linii sponsoringu, manipulowanie Planem wynagrodzeń lub obejście Umowy w jakikolwiek sposób.

Brand Partner może czerpać korzyści z więcej niż jednego konta, jeśli otrzyma je jako spadek (zarówno w przypadku bezpośredniego dziedziczenia lub jako beneficjent trustu) od innego Brand Partnera. W takim przypadku należy poinformować Young Living o spadku w formie pisemnej (jak zostało wyszczególnione w sekcjach 3.7 oraz 3.7.1) oraz oczekiwać zgody Young Living na piśmie na czerpanie zysku z wielu kont.

Young Living zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i z dowolnego powodu, w dowolnym momencie (1) odmówić opcji czerpania zysków z konta Brand Partnera oraz odziedziczonego przez niego konta lub (2) odmówić prawa do otrzymywania premii Generation oraz Diamond Leadership na odziedziczonym koncie (na przykład gdy Young Living zdecyduje, że Brand Partner nie wykazuje możliwości operowania dwiema organizacjami sprzedaży, nie angażując się w aktywności dla liderów, takie jak kontakt oraz szkolenia dla organizacji, udział w spotkaniach, zwiększanie rejestracji i/lub zwiększanie PGV i OGV w ramach poziomów płatności niższych szczebli organizacji w ostatnim czasie). Jeśli Young Living odmówi Brand Partnerowi prawa do czerpania zysku z drugiego konta, które otrzymał poprzez dziedziczenie, może zezwolić na czteromiesięczny okres karencji na sprzedaż zysków na jednym z posiadanych kont. Po okresie karencji odziedziczone konto zostanie zawieszone lub zamknięte.

Young Living zdecydowanie zachęca do tego i preferuje, gdy Brand Partnerzy pracują wspólnie ze swoim małżonkiem/partnerem (jeśli ich to dotyczy) w budowaniu pojedynczej organizacji sprzedaży. Jednak ze względu na okoliczności takie jak rozwód, separacja, wzajemne porozumienie itp., mogą występować wyjątki od tej ogólnej zasady. Od 2 lipca 2018 r. Brand Partner oraz jego małżonek/partner mogą mieć oddzielne konta, jeśli drugie konto jest sponsorowane na pierwszym lub drugim poziomie w stosunku do pierwszego konta małżonka. Young Living będzie okresowo kontrolować te dwa konta i może zamknąć później stworzone konto, jeśli okaże się, według wyłącznego uznania Young Living, że konto to używane jest do manipulowania Planem wynagrodzeń, lub jeśli małżonkowie nie spełniają zasady 70%, opisanej w Sekcji 6.1. Wspólna organizacja sprzedaży będzie traktowana jako współwłasność z prawem do dziedziczenia.

Jeśli Brand Partner jest osobą niepełnoletnią, która ukończyła 16 rok życia, musi dostarczyć wydrukowaną kopię Umowy dla Brand Partnerów podpisaną przez siebie oraz przez swojego rodzica lub prawnego opiekuna. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest nadzorować działania osoby niepełnoletniej. Jeśli rodzic lub opiekun prawny jest Brand Partnerem,
a. konto osoby niepełnoletniej traktowane jest jako drugie konto, odrębne od konta rodzica lub opiekuna;
b. Rodzic lub opiekun prawny musi być Sponsorem osoby niepełnoletniej; oraz
c. Rodzic lub opiekun prawny nie może czerpać zysków z konta Brand Partnera osoby niepełnoletniej.

W tej promocji oferujemy wyłącznie nagrody w postaci produktów.

Szczegółowe informacje na temat nagród za bieżący miesiąc są przedstawione na stronie promocji.

W danym miesiącu można otrzymać wyłącznie jedną nagrodę za zdobyte punkty. Jeśli na przykład zdobędziesz 16 punktów, to i tak otrzymasz tylko jedną nagrodę.

Okres gromadzenia punktów liczymy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Przykład: punkty za czerwiec można zbierać od 1 czerwca do 30 czerwca 2024 r.

Nie. Punktów nie można przekazywać innym osobom.

Nie. Nagrodę można otrzymać wyłącznie za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych promocji.

Pytania związane ze spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych można wysyłać do Biura Obsługi Klienta pod adresem: emeaincentives@youngliving.com.

Nie, w przypadku zwrotu lub anulowania zamówienia punkty nie zostaną przyznane.

Nie, punkty resetują się każdego miesiąca.

Punkty zostaną przyznane osobie polecającej po przeprowadzeniu audytu.

Listę zwycięzców prześlemy w wiadomości e-mail piętnastego dnia kolejnego miesiąca po przeprowadzeniu audytu.
Przykładowo, nazwiska zwycięzców za czerwiec 2024 r. zostaną ogłoszone 15 lipca 2024 r. Wiadomość otrzymają wyłącznie te osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania nagrody w danym miesiącu.

Nagroda zostanie przyznana w drugim miesiącu po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego i dołączymy ją do zamówienia lojalnościowego. Poniżej znajduje się tabela na temat terminu otrzymania nagrody:

Miesiąc kwalifikacji Odbiór nagrody
styczeń marzec
luty kwiecień
marzec maj
kwiecień czerwiec
maj lipiec
czerwiec sierpień

Jeśli nie bierzesz udziału w programie lojalnościowym, Twoja nagroda niestety przepadnie.

Punkty będą sumowane od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku zamówień spoza Unii Europejskiej, do produktów promocyjnych mogą zostać doliczone opłaty celne. Za wszystkie opłaty odpowiada odbiorca przesyłki.