Bridge to Gold

Przedstawiamy

PROGRAM BRIDGE TO GOLD

Opis programu

Zaczynając od 1 kwietnia, kwalifikujące się osoby na stopniu Silver będą miały możliwość dążenia do zdobycia DARMOWEJ kolekcji Aroma Complete! To wyjątkowa nagroda, stworzona, aby pomóc dystrybutorom przejść ze stopnia Silver na Gold.
Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć działać w ramach programu Bridge to Gold:
Termin: Bridge to Gold startuje 1 kwietnia 2020 r. na wszystkich globalnych rynkach.
Kwalifikacja: Program Bridge to Gold dostępny jest dla wszystkich dystrybutorów Young Living (wyjątki znajdziesz poniżej)*, którzy osiągną stopień Silver po raz pierwszy po 1 kwietnia 2020 r.
Cel: Bridge to Gold nagradza i motywuje osoby na stopniu Silver, aby przeszły z pracy w niepełnym wymiarze (Silver) na pełny wymiar (Gold) i stworzyły solidny fundament dla dalszych sukcesów.
Jak się dostać: Aby otrzymać nagrodę, dystrybutorzy muszą spełnić następujące wymagania:
Stworzyć dwie nowe gałęzie o wartości 1000 OGV każda, jako dodatek do gałęzi wymaganych dla stopnia Silver.
Osiągnąć co najmniej 22 500 OGV, czyli znaleźć się w połowie drogi między wartością wymaganą dla stopnia Silver (10 000 OGV) a Gold (35 000 OGV).
Osiągnąć dwa pierwsze wymagania — w tym samym miesiącu — w ciągu sześciu miesięcy od zdobycia stopnia Silver po raz pierwszy.
Nagroda: Osoby na stopniu Silver, które spełnią wszystkie wymagania programu Bridge to Gold, otrzymają kolekcję Aroma Complete! Każda kolekcja zawiera olejki eteryczne dostępne dla danego rynku Young Living.
Coś jeszcze? Program Bridge to Gold to akcja dodatkowa poza normalnie wypłacanymi prowizjami.
Udział w niej nie jest wymagany, aby otrzymać wyróżnienie za standardowe awanse na wyższe stopnie (np. Gold). Analogicznie zdobycie premii Silver Bound dla stopnia Silver nie jest również warunkiem koniecznym do otrzymania kolekcji Aroma Complete, może jednak pomóc dystrybutorom w osiągnięciu lepszej pozycji w drodze do Bridge to Gold.
Opcja wyzerowania w programie Bridge to Gold: Od 1 kwietnia obecni dystrybutorzy, których najwyższym osiągniętym stopniem jest Silver (wyjątki znajdziesz poniżej)*, będą mieli wyjątkową szansę, aby skorzystać z jednorazowego wyzerowania na poczet programu Bridge to Gold. Oznacza to, że aktywni dystrybutorzy — niezależnie od tego, od jak dawna są z Young Living — będą mogli zdobyć kolekcję Aroma Complete! Będą mieli sześć miesięcy, liczonych od 1 kwietnia, aby spełnić wymagania programu dotyczące gałęzi i OGV.
Przykład 1: Anna osiągnęła stopień Silver po raz pierwszy w październiku 2019 roku, a na koniec marca miała 15 250 OGV. Posiada jedną dodatkową gałąź o wartości 1000 OGV poza swoimi dwiema podstawowymi gałęziami wymaganymi dla stopnia Silver. Od 1 kwietnia 2020 r. będzie miała sześćmiesięcy, aby utworzyć drugą gałąź o wartości 1000 OGV (utrzymując wciąż tę pierwszą na tym samym poziomie) oraz osiągnąć sumę 22 500 OGV.
Przykład 2: Oliwia osiągnęła stopień Silver sześć lat temu i od tego czasu udało jej się zbudować dużą organizację, a na koniec marca miała 75 000 OGV. W swojej organizacji ma liczne gałęzie, ale nigdy do tej pory nie zdołała osiągnąć właściwej struktury dla stopnia Gold. Od 1 kwietnia 2020 r. będzie miała sześć miesięcy, aby zbudować dwie gałęzie o wartości 1000 OGV każda — poza dwiema wymaganymi dla stopnia Silver — i tym samym otrzymać nagrodę w programie Bridge to Gold.
*Niektórzy dystrybutorzy nie będą mogli wziąć udziału w wyzerowaniu programu Bridge to Gold, w tym:
– Dystrybutorzy (na dzień 1 kwietnia 2020 r.), którzy uzyskali już wcześniej stopień Gold
– Dystrybutorzy (na dzień 1 kwietnia 2020 r.), którzy osiągnęli 22 500 OGV i zbudowali dwie dodatkowe gałęzie o wartości co najmniej 1000 OGV każda (poza gałęziami wymaganymi dla stopnia Silver)

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Kiedy zaczyna się program Bridge to Gold?
Odpowiedź: Program startuje 1 kwietnia 2020 r.

Pytanie: Kto może wziąć udział w programie Bridge to Gold?
Odpowiedź: Program Bridge to Gold jest dostępny dla aktywnych dystrybutorów Young Living, którzy są na stopniu Silver po raz pierwszy LUB dla tych, których najwyższym uzyskanym stopniem na dzień 1 kwietnia 2020 r. był Silver; którzy nigdy nie osiągnęli stopnia Gold do 1 kwietnia 2020 r.; którzy nie mieli nigdy dwóch dodatkowych gałęzi o wartości co najmniej 1000 wielkości sprzedaży w organizacji („OGV”) (poza dwiema gałęziami wymaganymi do osiągnięcia stopnia Silver) oraz sumy 22 500 OGV w tym samym miesiącu.

Pytanie: W jaki sposób program Bridge to Gold działa w połączeniu z istniejącym programem uznaniowym Young Living?

Odpowiedź: Bridge to Gold to dobrowolny program oferujący dodatkową nagrodę dla tych, którzy dobrze prosperują swoim biznesem. Udział w nim nie jest obowiązkowy.

Pytanie: Dlaczego program Elite Express zostaje wycofany?
Odpowiedź: Elite Express był doskonałym programem dla wielu naszych dystrybutorów, jednak po otrzymaniu opinii na jego temat zdecydowaliśmy, że potrzebujemy nowego programu, który lepiej spełni ich obecne potrzeby.

Pytanie: Kiedy przypada ostatni miesiąc kwalifikacji do nagród w programie Elite Express?
Odpowiedź: Do nagród w programie Elite Express można się zakwalifikować do 31 marca 2020 r. Wszystkie punkty Express Rewards będą dostępne do wykorzystania do 30 czerwca 2020 r. Punkty niewykorzystane po tym terminie przepadną.

Pytanie: Czy czeka mnie jakaś kara w przypadku gdy nie uczestniczę w programie Bridge to Gold?
Odpowiedź: Nie. Uczestnictwo w Bridge to Gold to wyłącznie dodatkowa motywacja i nie jest wymagane, by czerpać potencjalne korzyści z planu wynagrodzeń Young Living.

Pytanie: Kiedy zaczyna się okres kwalifikacyjny?
Odpowiedź: Okres kwalifikacyjny zaczyna się w kolejnym miesiącu po tym, gdy po raz pierwszy osiągnięty został stopień Silver. Przykładowo, jeśli dystrybutor osiągnie stopień Silver w maju, okres kwalifikacyjny programu Bridge to Gold zacznie się dla niego w czerwcu i będzie musiał spełnić wymagania programu do końca listopada (w ciągu sześciu miesięcy).

Pytanie: Czy przez cały okres kwalifikacyjny muszę utrzymać swój wymagany stopień wstępny, tak jak w przypadku programu Elite Express?

Odpowiedź: Nie. Utrzymanie stopnia Silver nie jest wymagane, aby zakwalifikować się do otrzymania nagrody w Bridge to Gold, jednak należy spełnić wszystkie trzy wymagania w tym samym miesiącu przed zakończeniem okresu kwalifikacyjnego.

Pytanie: Kiedy otrzymam swoją nagrodę za kwalifikację?
Odpowiedź: Nagroda w postaci kolekcji Aroma Complete zostanie zrealizowana przez rynek lokalny. Otrzymasz ją w ciągu około 30 dni od daty prowizji po potwierdzeniu kwalifikacji. Potwierdzenie kwalifikacji przychodzi ok. 20 dnia kolejnego miesiąca.

Pytanie: Czy muszę zapłacić podatek za zdobytą nagrodę?
Odpowiedź: Wszystkie prowizje przedstawione są na zestawieniu w Wirtualnym Biurze. Jako dystrybutor YL ponosisz odpowiedzialność za wszystkie podatki lub opłaty celne wymagane przez prawo, a także właściwe pobranie i płatność podatku VAT ze sprzedaży i prowizji.

Pytanie: Czy nagroda jest taka sama dla wszystkich otwartych światowych rynków?
Odpowiedź: Każda kolekcja Aroma Complete zawiera olejki eteryczne dostępne dla danego rynku Young Living. Uwaga: olejki wchodzące w skład kolekcji Aroma Complete mogą ulec zmianie ze względu na dostępność.

Pytanie: Czy jeśli osiągnę stopień Gold przed zakończeniem okresu kwalifikacyjnego, to automatycznie kwalifikuję się do otrzymania nagrody Bridge to Gold?

Odpowiedź: Nie. Dystrybutorzy otrzymają nagrodę w programie Bridge to Gold tylko wtedy, jeśli spełnią wszystkie trzy wymagania w tym samym miesiącu przed zakończeniem okresu kwalifikacyjnego. Ponieważ stopień Gold wymaga trzech gałęzi o wartości 6000 OGV każda, możliwym jest zdobycie tego stopnia, ale niezakwalifikowanie się do Bridge to Gold — w programie wymagane są dwie dodatkowe gałęzie o wartości 1000 OGV każda poza tymi wymaganymi dla stopnia Silver (czyli dwiema gałęziami o wartości 4000 OGV każda).

Pytanie: Co jeśli posiadam już stopień Gold lub wyższy?
Odpowiedź: Jeśli posiadasz stopień Gold lub wyższy, nie możesz wziąć udziału w programie Bridge to Gold. Możesz jednak promować ten program wewnątrz swojego zespołu, mając pozytywny wpływ na jego wzrost oraz na sukces całej twojej organizacji.

Pytanie: Gdzie mogę kierować pytania na temat tego programu?
Odpowiedź: Wszelkie pytania należy kierować drogą mailową na adres bridgetogold@youngliving.com.

Zasady