Tea tree-oljans historia (Melaleuca)

Melaleuca har ett rykte om sig att vara otroligt praktisk och används i allt från att behandla akne till att bygga hus i Australien. Ju mer du lär dig om denna växts historia, desto fler användningssätt kommer du att hitta. Fortsätt läsa för att få reda på hur Melaleuca, teoljebusken, har använts genom tiderna.

Green Grass

Om Tea Tree: bakgrund

Det finns cirka 300 olika Melaleuca-arter, både plantor och träd, som tillhör familjen myrtenväxter. På grund av den pappersliknande barken som lätt faller ner kallas träden ibland för pappersbark. Tea tree har en exotisk doft och ett speciellt utseende med mönstrade, ovala blad i mörkgrönt eller grågrönt. Växten blir cirka 6 meter hög och 4,5 meter bred.

Melaleucaträden och -buskarna kan bli allt mellan 1 och 30 meter höga! Blommorna växer likt en borste, och vissa använder dessa för att rengöra flaskor. Trädets blommor ger viktig näring åt många djur, fåglar och insekter tack vare dess sockerrika nektar.

Melaleuca eller tea tree: vad betyder namnen?

Melaleuca kommer från grekiskans mlas, som betyder svart eller mörk, och leuks som betyder vit. Det motsägelsefulla namnet kommer troligtvis från den Melaleuca-art som först upptäcktes med vit bark som hade svartnat av eld.

Melaleuca är ett släkte med många olika arter och varje art har ett vetenskapligt namn såsom buskarna Melaleuca aspalathoides och concinna och träden Melaleuca cajuputi och quinquenervia. Den mest välkända arten är Melaleuca alternifolia som används i eterisk olja.

person holding watering can in garden

Det första skriftliga dokumentet om teoljebusken skrevs av Rumphius 1741, innan dagens system för att namnge plantor hade etablerats. Carl von Linné var den första som använde namnet Melaleuca år 1767 och detta används fortfarande. Namnet hänvisar också till arterna Baeckea, Kunzea och Leptospermum. År 1770, på kapten James Cooks första resa till Australien, använde sjömännen bladen från dessa buskar i stället för teblad. Smeknamnet ”teträd/tea tree” har använts sedan dess!

Var växer teoljebuskarna?

De växer i många olika miljöer, till och med i vattendränkt mark. Vissa arter kan överleva i salthaltiga och torra miljöer där väldigt få plantor växer. Träden kommer från Australien men växer i dag i många olika länder på grund av ökad efterfrågan.

Australian Map

I Australien är de vanligast i de norra och västra delarna och en del träd växer i Tasmanien. Underarten Melaleuca cajuputi växer så långt bort som i Vietnam, Thailand och Myanmar och Melaleuca howeana har sitt ursprung på Lord Howeön.

Historisk användning

Människor har använt tea tree-olja och själva träden i många år. Användningen började i Australien och spreds sedan över hela världen; både moderna samhällen och ursprungsbefolkningar har använt tea tree. Nedan kan du läsa några exempel på hur oljan brukade användas.

Australian Landscape

Hur Australiens aboriginer använde tea tree

Aboriginerna, urinvånarna i Australien, har använt Melaleuca i sjukvård, flottar och tak i hundratals år. Det har skrivits mycket om att aboriginerna Bundjalung i östra Australien använde teoljebusken för att behandla bland annat hosta, förkylning och halsont genom att andas in doften från malda blad och även dricka ett slags melaleucate. De använde teoljebusken för att behandla hudinfektioner, insektsbett och små sår genom att lägga malda blad på huden och ibland lägga en varm lermask ovanpå detta.

Bundjalung-folket värderar tea tree högt och detta är något som är djupt rotat i deras kulturarv och traditioner. Sägnen om prinsessan Eelemani har förts vidare från generation till generation. Enligt berättelsen lämnade prinsessan Eelemani sin käraste och familj för att resa längs kusten i New South Wales. Hon visste inte hur hon skulle resa dit och oroade sig över hur hon skulle ta sig hem till sin familj igen. Under resan pratade hon med gudarna om jorden och planeterna och i gengäld gav de henne melaleucafrön. Med fåglarnas hjälp spred prinsessan Eelemani fröna längs resan och månskenet speglades på trädens vackra, pappersliknade bark och lyste upp hennes väg.

Enligt sägnen fick även Bundjalung-folket lära sig om trädens magiska kraft. Precis som träden som skyddade prinsessan förstod de att bladen skyddade dem från hudsjukdomar och infektioner.

Tea tree-oljan

Det är inte bara Australiens urinvånare som har upptäckt hur användbar teoljebusken är. Melaleuca alternifolia är mest känd för sin eteriska olja som oftast kallas tea tree-olja. Den masstillverkade oljan finns att köpa överallt och kan användas för utvärtes användning. Den har en kamferliknande doft och färgen varierar mellan ofärgad och ljusgul. Oljan har mest använts för att bota olika hud-, hår- och nagelproblem och ska endast användas utvärtes. Oljan utvinns från Melaleuca alternifolia-bladen och finns att köpa som ren eterisk olja. Det finns också många utspädda varianter av oljan.

En annan art, Melaleuca cajuput, används för att framställa cajeputolja. Denna olja används som doftämne i mat och har använts i Sydostasien för att bota olika sorters infektioner.

Melaleuca består mestadels av seskviterpener, monoterpener och terpenkolväten. Dessa beståndsdelar har svampdödande, virusdödande och antibakteriella egenskaper. Enligt vissa forskningsstudier innehåller oljan bland annat beståndsdelen terpinen-4-o (1, 2). En studie hävdade att tea tree har flera antibakteriella och svampdödande egenskaper och att den ökar effektiviteten hos vita blodkroppar (3). Oljans flyktiga kolväten är doftfyllda och sprids i luften.

Hur tea tree-oljan används utvärtes

Många ursprungsbefolkningar var omedvetna om de kemiska beståndsdelarna i tea tree, men de drog ändå nytta av dem. Nedan hittar du en lista med andra användningssätt av Melaleuca:

Desinfektionssprit

Tea tree-olja hade länge använts av urinvånarna i Australien, men det var inte förrän 1922 som vetenskapsvärlden fick upp ögonen för Melaleuca. Den australienske kemisten Arthur Penfold fann vad som verkade vara bakteriedödande egenskaper i oljan och bekräftade att den inte var frätande på huden. Detta var en viktig upptäckt för att börja använda tea tree utvärtes.

Många sorters desinfektionssprit innehåller kemikalier som kan vara för starka på huden. Tea tree-olja är ett mildare alternativ. Oljan kan användas som ett naturligt handdesinfektionsmedel tack vare dess antimikrobiella egenskaper. Enligt en studie kunde den påverka virus såsom E. coli (4).

Mosquito

Insektsmedel

Många insektsmedel innehåller kemikalier som kan vara skadliga för människor. Enligt en studie (5) var tea tree-olja effektivare än DEET (N, N-dietyl-meta-toluamid) som är huvudämnet i de flesta myggmedel.

Kroppsdeodorant

Tea tree-olja används i vissa naturliga deodoranter som ett alternativ till konstgjorda ingredienser. Svett har ingen lukt i sig men det vi kallar kroppslukt uppstår när svett blandas med bakterier, vilket resulterar i en biprodukt som luktar illa. Somliga har experimenterat med tea tree-olja i naturliga deodoranter i ett försök att minska antalet bakterier och därmed även svettlukten.

Woman showing healthy looking hair

Förbättra hårbotten

Tea tree-olja används också för att behandla hårbottnen. Seborroisk dermatit, ett slags eksem som orsakar mjäll och torr hårbotten, kan verkligen vara obehagligt. Enligt en fyra veckors lång studie som publicerades i tidningen Journal of The American Academy of Dermatology 2002 fungerade en vätskelösning med 5 % tea tree-olja i 41 % av fallen medan placebolösningen endast hjälpte 11 %.

Behandling mot nagelsvamp

Svampinfektioner i naglarna är vanligt. De är ofarliga men kan se otrevliga ut. Det finns många läkemedel mot nagelsvamp, men inte alla vill använda dessa utan föredrar naturliga produkter såsom eteriska oljor. Både ren tea tree-olja och tea tree-olja i blandningar med andra naturliga ämnen har visat sig hjälpa.

Två grupper deltog i en sex månader lång studie där tea tree-olja och vanlig medicin användes mot nagelsvamp. Både tea tree-oljan och det svampdödande medlet fungerade ungefär lika väl och 60 % av alla deltagare upplevde positiva resultat (9).

Fotsvamp

Under andra världskriget drabbades hundratals australienska soldater av fotsvamp och fick föras till sjukhus där det inte fanns någon beprövad behandling mot detta. De experimenterade med tea tree-olja och fann att den hjälpte läkningsprocessen. Efter detta såg landet till att alltid ha tillräckligt mycket tea tree tillgängligt.

Fotsvamp är en svampinfektion som ofta sprids till tånaglarna och ibland till händerna med symptom såsom flagnande hud, röda fläckar och blåsor. Det smittar och kan vara svårt att bli av med. Läkare skriver ofta ut svampdödande medel som behandling. I en studie fann man att 39 % i placebogruppen såg en förbättring medan 72 % i gruppen som behandlades med tea tree-olja såg positiva resultat (11).

Woman Smiling

Munvatten

Ibland har tea tree-olja använts för att behandla karies och dålig andedräkt. Enligt en studie gav tea tree-oljan till och med bättre resultat än klorhexidin, en kemikalie som ofta används i munvatten (7). Ett problem med vanliga munvatten är den konstgjorda, kemiska smaken. Tea tree-olja är en lösning på det problemet. Trots att den smakar bättre så är det farligt att svälja tea tree-olja. Oljan kan orsaka allvarliga problem såsom irritation, diarré, illamående och koma.

Antiseptisk verkan

År 1922 upptäckte Arthur Penfold att tea tree-olja uppnådde 11–13 på Rideal Walker-skalan för desinfektionseffektivitet. Han kom därför fram till att oljan var 11–13 gånger så effektiv som fenol (karbolsyra) när det gäller att bekämpa bakterier och svamp.

Kort därefter, år 1930, publicerade Medical Journal of Australia ”A New Australian Germicide;” en rapport som hävdade att tea tree-olja kunde användas för att behandla sår och infektioner utan några biverkningar. Sår och blåmärken kan göda olika bakterier så för att undvika infektionsproblem använde somliga, bland annat Bundjalungfolket, tea tree-olja som ett naturligt antiseptiskt medel på sår och blåmärken. Förutom detta användningssätt använde de även oljan som ett antiinflammatoriskt medel.

Woman with healthy-looking skin

Bra mot akne

År 1904 utformade George Korner, en kemist som arbetade med skönhetsprodukter, den första hudvårdsprodukten som innehöll tea tree-olja. Produkten började säljas i Storbritannien 1976 och spreds sedan till resten av världen (13). Äldre studier har visat att tea tree-olja kan användas mot akne och i en studie visade sig oljan vara tre gånger så effektiv som placeboalternativet (6, 7). I en annan studie visade sig oljan vara lika effektiv som bensoylperoxid, ett kemiskt ämne som används i läkemedel mot akne.

Rengöring

Tea tree-oljan används inte bara utvärtes utan även i rengöring. Syftet med städning är att ta bort fläckar och smuts och samtidigt desinficera ytan och tea tree-olja har visat sig vara effektiv som städprodukt tillsammans med andra naturliga produkter såsom äppelvinäger.

Minska hudinflammation

Tack vare tea tree-oljans antiinflammatoriska verkan har många använt den mot hudinflammationer. I en studie jämfördes tea tree-olja och andra läkemedel och det visade sig att oljan minskade symptomen med 40 % och fungerade bättre än vanliga mediciner. Oljan kan även användas på insektsbett för att minska rodnaden och svullnaden. För bästa resultat bör tea tree-olja användas tillsammans med en basolja såsom olivolja eller kokosolja.

Teoljebusken i trädgårdsskötsel

Teoljebuskar har planterats i trädgårdar på tropiska områden i hela världen. De har odlats i parker och trädgårdar och ofta som dekoration. Melaleuca alternifolia är ett städsegrönt träd som passar både trädgårdar och lantbruk. Den trivs i varmt klimat med mycket solljus.

Farmer Taking Care of a Tea Tree Sprout

För bästa resultat bör träden odlas i fuktig jord. Det är dock viktigt att inte vattna dem för mycket. För att jorden inte ska bli helt vattendränkt är det viktigt med ordentlig dränering. Långa perioder med översvämning eller torka kan vara mycket skadliga för tea tree-odlingen. I varmt klimat kan plantan odlas i trädgårdar men annars bör den planteras i en låda som kan flyttas ut på sommaren och tas in på vintern.

Träden kan växa ett par meter per säsong och blommar efter bara några år. Det är viktigt att det inte finns något ogräs när man ska skörda. Ogräset tar näring från jorden så att träden inte får tillräckligt. Det hjälper att låta får beta på fältet och ha hönor som minskar risken för ogräs och skadedjur.

Det tar cirka två år från att fröna sås till att man kan skörda plantan. Man skördar tea tree varje år för att extrahera olja från bladen. Man får ut mer och mer olja för varje år eftersom rötterna växer och blir starkare. Förr i tiden extraherades oljan manuellt och destillerades med enkla metoder.

Forskare fick upp ögonen för oljan när efterfrågan på tea tree-olja ökade i hela världen. I Australien startade flera organisationer tillsammans ett tea tree-program (Australian Tea Tree Industry Association (ATTIA), Australia Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC) och Department of Primary Industries (DPI)). Programmet förbättrade kvaliteten på fröna och deras produktion steg med 90 procent. Tack vare programmet kan jordbrukare och regeringen i Australien på ett hållbart sätt tillse efterfrågan utan att påverka tillgången på oljan i framtiden.

Varning

Som du säkert har märkt så används tea tree enbart utvärtes. Tea tree-olja är giftig för människan om den används invärtes, så var mycket försiktig. Föräldrar bör vara extra försiktiga med småbarn som ofta stoppar saker i munnen. Oljan bör också förvaras otillgänglig för husdjur eftersom den har visat sig vara skadlig för djur om den sväljs.

Testa på huden först

Trots att människor har använt tea tree-olja i många år är det ändå viktigt att testa för att se om du är allergisk. Ta pyttelite olja på ett litet hudområde och vänta ett dygn för att se om någon allergisk reaktion uppstår. Om du har känslig hud bör du späda ut oljan med en basolja såsom olivolja eller kokosolja.

Hur Young Living använder oljan Tea Tree

Tea Tree Oil by Young Living

Tea tree har använts i många olika syften och även Young Living älskar att den är så användbar. Bland annat används vår olja i hud- och hårvård, städprodukter, luftrenare och lakansprej. Det här är bara några exempel på hur oljan kan användas och vi läser med spänning när mer och mer information om den dyker upp i olika studier. Läs mer om hur vi använder oljan Tea Tree på YoungLiving.com!

Köp Tea Tree

Läs historien bakom andra eteriska oljor