RC

R.C. adalah campuran menyegarkan yang merangkumi Cypress, Spruce, dan tiga jenis Eucalyptus yang menyelesakan apabila digunakan.