Eucalyptus Radiata

Eucalyptus Radiata
Eucalyptus Radiata adalah bahan utama dalam campuran minyak Thieves Young Living kerana sifat penyucian yang meluas. Minyak ini mengandungi citral, konstituen yang terkenal kerana kebolehan membersihkannya.

How to Use

Membaur, sapu secara topikal.

Ingredients

E U C A LY P T U S R A D I ATA Eucalyptus radiata
Eucalyptus Radiata
15ml - RM110
• Item # 3538515