Principy partnerství Seed To Seal

Ve společnosti Young Living věříme, že na pravosti záleží.

Esenciální oleje znamenají více než jen obsah lahvičky. Kvalita začíná u zdroje. Objevte dvacetiletý příběh společnosti Young Living o partnerství s přírodou a o vedoucí pozici v odvětví. Zjistěte, proč naše produkty určují normu pro čistotu, kterou můžete vnímat čichem i hmatem.

Zveme vás, abyste v rámci vaší cesty za zdravým životním stylem objevili, jak čisté, pravé esenciální oleje a produkty obohacené esenciálními oleji tvoří podstatu toho, kým jsme.

Vynakládáme značné prostředky na to, abychom poskytovali co nejčistší oleje. Čistota začíná na farmě a my jsme hrdí, že získáváme esenciální oleje z našich vlastních farem, partnerských farem a od dodavatelů certifikovaných na postup Seed to Seal. Na těchto místech přijali náš program Zásady partnerství, aby nám pomohli zajistit čistotu našich olejů v každém místě dodavatelského řetězce. Ve společnosti Young Living věříme, že na pravosti záleží. Zveme vás, abyste v rámci vaší cesty za zdravým životním stylem objevili, jak čisté, pravé esenciální oleje tvoří podstatu toho, kým jsme.


Krok 1

PROVĚŘENÉ VZTAHY

Naše dva týmy, nákupní a výkonný, osobně vybírají renomované dodavatele prvotřídních rostlin a již desítky let s nimi budují vztahy. Tyto vztahy soustavně pěstujeme a rozšiřujeme.

Krok 2

SPECIFIKACE SEED TO SEAL

Všechny farmy – ať už partnerská farma, dodavatel certifikovaný na postup Seed to Seal, nebo naše vlastní farmy – podepisují prohlášení, že budou provádět setbu, pěstování i destilaci podle našich přísných požadavků Seed to Seal.

Krok 3

ZÁVAZNÉ DOHODY

Tato podepsaná prohlášení k Seed to Seal podkládáme právně závaznými smlouvami, na jejichž základě musí naši partneři těmto prohlášením dostát.

Krok 4

PŘÍSNÉ TESTOVÁNÍ

Vynaložili jsme miliony dolarů na špičkovou laboratoř s nejmodernějšími testovacími nástroji a na tým výzkumných pracovníků s celkem 180 lety zkušeností, který vede hlavní vedoucí pracovník a vysoce uznávaný analytik, Dr. Mike Buch. Pokud podle zjištění tohoto týmu nevyhoví olej od některého dodavatele našim náročným normám, nikdy ho nepřijmeme do skladu. Každý test se pečlivě zaznamenává do naší knihovny historických údajů o testování, která je největší svého druhu na světě

Krok 5

PRŮBĚŽNÉ AUDITY

Kromě testování ověřuje společnost Young Living kvalitu olejů prostřednictvím auditů našeho dodavatelského řetězce. Naše propracovaná globální nákupní síť slouží k tomu, abychom našim členům přinášeli špičkové produkty, a na zavedení tohoto objektivního procesu kontrol jsme hrdí.


Proč trváme na těchto náročných a nákladných postupech? Protože ve společnosti Young Living se celkový smysl nepodřizuje hospodářskému výsledku. Zaměřujeme se na to, abychom ze světa učinili lepší místo tím, že budeme šířit příznivé účinky čistých esenciálních olejů. Pokud rodinám neposkytneme skutečnou kvalitu, neposkytneme jim ani ryzí příznivé účinky.

Na naše dědictví jsme hrdí a zůstáváme stále stejně motivovaní, co se týče pokračování v šíření naší zprávy. Chcete se přidat k modernímu hnutí za esenciální oleje? Sdílejte tento příběh na sociálních médiích a pomozte nám šířit, proč a jak společnost Young Living trvá na pravosti!