Principy Partnerství Seed To Seal

V Young Living jsme přesvědčeni, že na autentičnosti záleží.

Esenciální oleje, to není jen obsah lahvičky. Kvalita začíná u zdroje. Objevte příběh, který trvá již dvě desítky let – příběh partnerství společnosti Young Living s přírodou a jejího vedoucího postavení v odvětví. Zjistěte, proč naše produkty určují standard čistoty, kterou můžete vnímat čichem i hmatem.

Zveme vás, abyste v rámci své pouti za wellness objevili, jak čisté, pravé esenciální oleje a produkty obohacené esenciálními oleji tvoří těžiště naší existence.

Vynakládáme značné prostředky na to, abychom poskytovali co nejčistší oleje. Čistota začíná na farmě a my jsme hrdí, že získáváme esenciální oleje z našich vlastních farem, partnerských farem a od certifikovaných dodavatelů Seed to Seal. Na těchto místech přijali náš program Zásady partnerství, aby nám pomohli zajistit čistotu našich olejů v každém místě dodavatelského řetězce. V Young Living jsme přesvědčeni, že na autentičnosti záleží. Zveme vás, abyste v rámci své pouti za wellness objevili, jak čisté, pravé esenciální oleje tvoří těžiště naší existence.


Krok 1

PROVĚŘENÉ VZTAHY

Naše dva týmy, nákupní a výkonný, osobně vybraly renomované dodavatele prvotřídních rostlin a již desítky let s nimi budují vztahy. Tyto vztahy soustavně pěstujeme a rozšiřujeme.

Krok 2

SPECIFIKACE SEED TO SEAL

Všechny farmy – ať už partnerská farma, certifikovaný dodavatel Seed to Seal, nebo naše vlastní farmy – podepisují prohlášení, že budou provádět setbu, pěstování i destilaci podle našich přísných specifikací Seed to Seal.

Krok 3

ZÁVAZNÉ DOHODY

Tato podepsaná prohlášení k Seed to Seal jsme podložili právně závaznými smlouvami, na jejichž základě musí naši partneři těmto prohlášením dostát.

Krok 4

PŘÍSNÉ ZKOUŠKY

Vynaložili jsme miliony dolarů na špičkovou laboratoř s nejmodernějšími testovacími nástroji a na výzkumný tým s celkem 180 lety zkušeností, vedený ředitelem pro vědu dr. Mikem Buchem, vysoce uznávaným analytikem.Pokud podle zjištění tohoto týmu olej od některého dodavatele nevyhoví našim náročným normám, nikdy ho nepřijmeme do skladu. Každá zkouška se pečlivě zaznamenává do naší knihovny zkušebních údajů, největší svého druhu na světě.

Krok 5

PRŮBĚŽNÉ AUDITY

Kromě zkoušek ověřuje společnost Young Living kvalitu olejů prostřednictvím nezávislých auditů našeho dodavatelského řetězce. Naše propracovaná globální nákupní síť slouží k tomu, abychom našim členům přinášeli špičkové produkty, a my jsme hrdí na tento zavedený objektivní proces kontrol.

Proč trváme na této náročné a nákladné praxi? Protože ve společnosti Young Living se celkový smysl nepodřizuje hospodářskému výsledku. Zaměřujeme se na to, abychom učinili ze světa lepší místo tím, že budeme šířit příznivé účinky čistých esenciálních olejů. Pokud rodinám neposkytneme skutečnou kvalitu, neposkytneme jim ani ryzí příznivé účinky.

Jsme hrdí na svůj odkaz a udržujeme si svoji motivaci, abychom dál rozšiřovali své poslání. Chcete se přidat k modernímu hnutí za esenciální oleje? Sdílejte svůj příběh v sociálních médiích a pomozte nám šířit, proč trváme ve společnosti Young Living na autentičnosti a jak se o ni zasazujeme!