Prohlášení o osobních údajích

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou v platnosti od 1. července 2009.

Toto je webová stránka společnosti Young Living (Europe) Ltd.

Naše poštovní adresa:

Building 11, Chiswick Park

566 Chiswick High Road

London, W4 5YS

Spojené království
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu customercare@youngliving.com nebo telefonicky na čísle+44 (0) 1480 862840.

Použitím našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími zásadami týkajícími se získávání a ochrany osobních údajů.
Rozpoznání, získávání a využití osobních údajů, které shromažďujeme Jestliže navštívíte naše webové stránky, náš webový server automaticky pozná pouze název domény vašeho počítače, nikoli vaši e-mailovou adresu ani žádné jiné informace, z nichž lze zjistit totožnost osob. Tímto způsobem je prakticky zajištěno, že vaše návštěva zůstane zcela anonymní, pokud se nepřihlásíte do některé z oblastí našich stránek s kontrolovaným přístupem nebo jiným způsobem neuvedete dobrovolně své osobní údaje (např. informace o průzkumu a/nebo registrace místa, jméno a adresa, telefonní číslo, faxové číslo a údaje o platbě). Můžeme rovněž shromažďovat anonymní souhrnné informace nebo individuální informace, které jsou u každého uživatele jiné, informace o tom, jaké stránky navštěvujete nebo na jaké využíváte svůj přístup, totéž se týká dalších spotřebitelů; dále můžeme shromažďovat informace, které nám předáte dobrovolně jakožto spotřebitel v souvislosti s naším podnikáním.

Souhrnné informace, které shromažďujeme, používáme pro nejrůznější účely, abychom vám poskytovali lepší služby. Patří sem mimo jiné zlepšování obsahu našich webových stránek, přizpůsobení obsahu a/nebo rozvržení stránky pro každého jednotlivého návštěvníka a informování zákazníků o aktualizaci našich webových stránek.

Osobní údaje, které shromažďujeme, zpřístupníme pouze v případě, kdy to vyžaduje zákon; na žádost vládních orgánů provádějících šetření; k ověření nebo zajištění dodržování zásad platných pro naše webové stránky a příslušných zákonů; nebo za účelem ochrany našich webových stránek před zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

Určité informace o vaší osobě mohou být k dispozici oprávněným distributorům, kteří mohou prohlížet informace týkající se historie objednávek produktů, jména a adresy distributorů nebo zákazníků ve své podřízené linii. Platební údaje, které nám případně uvádíte při objednávání našich produktů, budou zpřístupněny pouze těm pracovníkům oddělení služeb pro distribuční síť, kteří zpracovávají vaši objednávku, a nikdy nebudou z žádného důvodu k dispozici externí třetí straně, pouze v případě soudního šetření. Při přihlášení můžete být také požádáni jakožto distributor Young Living o uvedení čísla DPH. Tato čísla však budou využita pouze podle zásad vnitrostátních finančních/daňových úřadů – nebudou přístupná nikomu jinému za žádným jiným účelem.
Použití „cookies“„Cookies“ jsou krátké řetězce informací získávané během vaší návštěvy našich stránek, které usnadňují využití těchto stránek. Cookies používáme k uložení preferencí návštěvníků, například jaké položky vkládáte do svého online nákupního košíku, abychom vám práci s našimi stránkami individuálně přizpůsobili. Webové prohlížeče lze upravit tak, aby zabránily sběru cookies, což však může mít vliv na vaše činnosti při prohlížení. Přejete-li si cookies zakázat, pokyny k zákazu této funkce najdete v oddíle „Help“ (Nápověda) svého prohlížeče.
Použití vaší e-mailové adresy a volba odhlášení Pokud se stanete členem Young Living Essential Oils, uvedete svou e-mailovou adresu a zaškrtnete, že si nepřejete dostávat od společnosti Young Living žádné e-mailové komunikace, a/nebo pokud se přihlásíte k odběru e-mailové komunikace od společnosti Young Living v jiném formátu, můžete od nás odebírat periodické e-mailové komunikace s informacemi o nových produktech, nadcházejících akcích nebo jiné význačné novinky. Pokud si takový e-mail nepřejete dostávat, informujte nás prosím telefonicky (+44 1480 862840) nebo nám zašlete svůj požadavek e-mailem (customercare@youngliving.com) či poštou na adresy uvedené v záhlaví této stránky. Upozorňujeme, že pokud odhlásíte příjem e-mailových zpráv od společnosti Young Living, odhlašujete také příjem e-mailových zpráv odeslaných přes virtuální kancelář Young Living vašimi nadřazenými distributory Young Living.

Až budete psát svou žádost, uveďte nám prosím svou přesnou e-mailovou adresu, abychom mohli splnit vaše přání.

Použití vaší poštovní adresy a volba odhlášení Pokud nám sdělíte svou poštovní adresu online, můžete odebírat pravidelné poštovní zpravodaje s informacemi o nových produktech a službách nebo o nadcházejících akcích. Pokud si takové poštovní zásilky nepřejete dostávat, informujte nás prosím telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle nebo nám zašlete svůj požadavek e-mailem či poštou na adresy v záhlaví této stránky.

Až budete psát svou žádost, uveďte prosím správně své jméno a adresu, abychom mohli splnit vaše přání.
Použití vašeho telefonního čísla a volba odhlášení Zákazníkům, kteří nám předají svá telefonní čísla online, můžeme telefonicky předat informace ohledně nových produktů a služeb nebo o nadcházejících akcích, případně jim mohou zavolat pracovníci služeb zákazníkům z našeho oddělení služeb pro distribuční síť. Pokud si takové telefonáty nepřejete, informujte nás prosím telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle nebo nám zašlete svůj požadavek e-mailem čí poštou na adresy v záhlaví této stránky.
Až budete psát svou žádost, uveďte prosím správně své jméno a adresu, abychom mohli splnit vaše přání.
Externí inzertní agentury Nejsme partnery žádné společnosti provozující inzertní servery ani s takovými společnostmi nemáme žádné konkrétní vztahy.
Změny našich zásad ochrany osobních údajů Informace zákazníků můžeme občas využít novým nepředpokládaným způsobem, který nebyl v našem oznámení o ochraně soukromí dosud zveřejněn. Jestliže se naše postupy nakládání s informacemi někdy v budoucnu změní, zveřejníme změny zásad na svých webových stránkách, abychom vás o nich informovali, a pro tyto nové účely použijeme pouze údaje, které získáme od okamžiku zavedení takové změny zásad, nikoli dříve získané údaje. Pokud vás zajímá, jak vaše informace využíváme, měli byste pravidelně sledovat naše webové stránky.

Zákazníci mohou zabránit, aby byly jejich informace použity pro jiné účely, než pro které byly původně shromážděny, jestliže nám zavolají na výše uvedené telefonní číslo nebo nám zašlou svůj požadavek e-mailem či poštou na adresy v záhlaví této stránky.
Přístup k vašim osobním údajům Návštěvníkům stránek umožníme na požádání přístup k popisu informací, které o nich vedeme. Spotřebitelé mohou k těmto informacím získat přístup, jestliže nám zavolají na výše uvedené telefonní číslo a poté ověří bezpečnostní informace našich služeb distribuční sítě, které znají pouze oni, a poté získají přístup k požadovaným údajům.
Oprava faktických nepřesností Pokud jsou u jakýchkoli údajů, které o vás vedeme, faktické nepřesnosti a chtěli byste je opravit, obraťte se na oddělení služeb pro distribuční síť prostřednictvím výše uvedeného telefonního čísla.
Opatření pro bezpečnost webových stránek Z důvodu bezpečnosti webových stránek v okamžicích, kdy přenášíme a získáváme určité druhy citlivých údajů, například finanční údaje, přesměrujeme návštěvníky na zabezpečený server. Rovněž jsme zavedli příslušná bezpečnostní opatření ve svých fyzických zařízeních, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo zkreslení informací, které od vás získáváme na našich stránkách.
Náš závazek ohledně ochrany osobních údajů od dětí Protože je ochrana osobních údajů získaných od dětí obzvláště důležitá, nepožadujeme vědomě žádné údaje od osob mladších 18 let. Tyto webové stránky nejsou koncipovány tak, aby vzbudily zájem návštěvníků v tomto věku.
Odpovědnost Pokud máte dojem, že tato stránka nedodržuje uvedené zásady o ochraně údajů, můžete nám napsat na výše uvedené adresy nebo zavolat na výše uvedené telefonní číslo. Jsme registrováni podle zákona o ochraně dat z roku 1998, řídíme se nařízeními evropských orgánů pro ochranu údajů a souhlasili jsme, že budeme dodržovat jejich postupy.