Seed to Seal®


Normy vysoko nad normami
Využití zdrojů

Využití zdrojů

Věda

Věda

Normy

Normy

Miliony lidí z celého světa objevily přínosy čistých esenciálních olejů získaných přirozenou cestou z rostlin. Jsme odhodláni stanovit a dodržovat u esenciálních olejů tu nejpřísnější normu, která je v čele odvětví. Nezpochybnitelná měřítka pro vytvoření produktu, který naši zákazníci považují za skvělý, musí být podle našeho názoru všestranná a přesná. Jsme hrdí, že nabízíme rozsáhlou řadu esenciálních olejů a produktů na rostlinné bázi obohacených o esenciální oleje, které představují to nejlepší z přírody - díky normám našeho programu Seed to Seal.
Společnost Young Living přijímá důslednou normu týkající se kontroly kvality, která pomůže zajistit, aby naše produkty splňovaly přísné specifikace. Seed to Seal je náš soubor norem, který pomáhá zajistit, abyste s každým čistým esenciálním olejem a produktem Young Living, který vaše rodina používá, pocítili prospěšné účinky našich globálních zdrojů, naší vedoucí pozice v odvětví a přes dvě desetiletí inovací. A výsledek? Původní hotový produkt, o němž víte, že vznikl díky uvědomělému využití zdrojů, vědy a norem - třem pilířům metody Seed to Seal.

Společnost Young Living dláždí v čele hnutí za esenciální oleje cestu pro každou další společnost vyrábějící esenciální oleje, aby se zdokonalily postupy, které by měly chránit naši planetu a zajistit nejvyšší normy kvality.

Využití zdrojů

Využití zdrojů

Všechny esenciální oleje nejsou vyráběny stejným způsobem. Young Living nikdy vědomě nenaruší kvalitu přidáním syntetických látek, kontaminantů nebo levných plnidel či použitím neetických výrobních postupů. Ředitelka zásobování Young Living, Lauren Walker, řídí postup odebírání produktů z důsledně kontrolovaných jak našich vlastních farem, partnerských farem, tak také od dodavatelů certifikovaných na postup Seed to Seal, a všechny tyto subjekty podstupují rozsáhlé testování. Pokud naše důkladné zkoušky prokážou, že produkt nesplňuje naše normy, nekoupíme ho nebo odmítneme danou šarži.
Zásady Partnerství
Zásady Partnerství
Naše oleje pocházejí našich vlastních farem, z partnerských farem a od dodavatelů certifikovaných na postup Seed to Seal. To nám umožňuje získávat zdroje uvědoměle a šetrně vůči místním komunitám a ekosystémům. Podobně smýšlející dodavatele posuzujeme a vybíráme podle pěti zásad: prověřené vztahy, specifikace Seed to Seal, závazné smlouvy, přísné zkoušky a průběžné audity. Více najdete zde.
Příprava Složení a Výroba
Příprava Složení a Výroba
Naše vynikající oleje a ingredience si zasluhují, aby výrobní závody a složení, pro které je využijeme, byly na stejně vysoké úrovni. Naše rozšířené distribuční centrum ve Spanish Fork, v Utahu, je nejmodernější závod, v němž k testování esenciálních olejů, ingrediencí a výrobků používáme osvědčené výrobní postupy a v němž připravujeme, vyrábíme a nabízíme inovační produkty, které jste si oblíbili.
Důkaz Kvality Třetích Stran
Důkaz Kvality Třetích Stran
Vybíráme si ke spolupráci pouze partnery, jimž důvěřujeme; ale přestože k nim máme důvěru, pověřujeme externí odborníky světového renomé, aby ověřili, zda jsou naše normy dodržovány. Pomáhají nám zajistit, aby se k nám nedostaly nekvalitní či neeticky získané materiály.
Norma Pro Zdroje

Norma pro zdroje společnosti Young Living Essential Oils pomáhá zajistit vysokou úroveň kvality a pravosti esenciálních olejů, přičemž podporuje odpovědné postupy výroby a zpracování ve všech fázích v dodavatelském řetězci.

Young Living spolupracuje se společností SCS Global, která zaujímá prvenství v certifikaci v oblasti ekologie a udržitelnosti, v provádění auditů, testování a vývoji norem, aby vytvořila normu pro zdroje společnosti Young Living Essential Oils.

Dodavatelský řetězec: Norma pro zdroje Young Living Essential Oils se vztahuje na všechny fáze dodavatelského řetězce pro esenciální oleje Young Living, včetně farem, operací ve volné přírodě, zpracovatelských závodů (např. destilerie) a také včetně vlastních závodů společnosti Young Living. Vztahuje se rovněž na farmy vlastněné společností Young Living, partnerské farmy a na dodavatele certifikované na postup Seed to Seal.

Informace o normě pro zdroje: Young Living a všichni naši partneři jsou povinni splňovat nejvyšší normy v těchto oblastech:

• Ověřování pravosti

• Zemědělské postupy

• Sklizeň a sběr

• Extrakce a destilační postupy

• Zkoušky

• Dohledatelnost

• Skladování a stáčení do lahví

Věda

Věda

Věda je základem všeho, co děláme v Young Living. Naši školení vědečtí pracovníci zavádějí vyspělé metody, aby vyvíjeli nové produkty a také aby pomohli zajistit kvalitu všech našich produktů. Náš tým pro výzkum a vývoj i tým pro zajištění kvality, oba vedené ředitelem pro vědu, Dr. Michaelem Buchem, pracují v nejmodernějších laboratořích vybavených špičkovou vědeckou technologií.
Věda V Čele Odvětví
Věda V Čele Odvětví
Kvalita našich produktů začíná na polích, ale prokazuje se v našich nejmodernějších laboratořích. Náš důsledný program pro výzkum a vývoj a kvalitu zahrnuje přes 50 odborně vyškolených a vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, kteří využívají vyspělé zkušební metody, aby zajistili, že výrobky splňují naše vysoké normy.
Zkoušky Prováděné Třetími Stranami
Zkoušky Prováděné Třetími Stranami
Zkoušky produktů neprobíhají výhradně v našich dvou interních laboratořích. Společnost Young Living spolupracuje také s více než deseti předními, nezávislými a akreditovanými laboratořemi na světové úrovni, které zaměstnávají odborně kvalifikované a proškolené vědecké pracovníky se specializací na vyspělé postupy testování výrobků.
Vývoj Inovačních Produktů
Vývoj Inovačních Produktů
Náš tým pro výzkum a vývoj pomáhá společnosti Young Living zavádět špičkové vědecké postupy pro vývoj jedinečných produktů, které jsou nejlepší v odvětví. Tento tým provádí také nejmodernější výzkum podporující tvrzení o výrobcích a jejich použití. Tým pro výzkum a vývoj vynalézá na základě čistoty a účinnosti rutinně nové zkušební metody pomáhající zajistit kvalitu našich výrobků.
Přísná, Nekompromisní Kvalita

Kvalita začíná na farmě a prověřuje se v našich laboratořích. Na základě našich přísných, nekompromisních měřítek kvality jsme schopni určit nejčistší, pravé a účinné ingredience.

Náš tým pro kontrolu kvality využívá soubor fyzikálních, chemických a mikrobiologických vědeckých testů, aby změřil přesné složky a vlastnosti našich esenciálních olejů. Každý test je v průběhu postupu ověřování kvality několikrát zopakován. Testy se provádějí na našich farmách a pokračují soustavně až do konečné fáze před odesláním produktů zákazníkům.

Náš tým odborně vyškolených a vysoce kvalifikovaných vědců provádí nejmodernější zkoušky, mimo jiné včetně těchto:

• Denzitometrie

• Měření viskozity

• Refraktometrie

• Polarimetrie

• Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

• Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

• Plynová chromatografie (GC)

• Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

• Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací

• Automatizovaná mikroskopická enumerace

• Rozpad

• pH

• Mikroskopie

• Vznětlivost/hořlavost

• Bod vzplanutí

• Plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GCMS)

• Chirální chromatografie

• Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS)


Zatímco naše vlastní laboratoře dokážou provádět všechny tyto testy, využíváme běžně naše externí laboratoře, aby doplnily naše interní testování. Každá z těchto laboratoří disponuje vysoce odbornými a proškolenými vědeckými pracovníky.
Normy

Normy

Součástí našeho ochranářského přístupu je vykonávat svou činnost odpovědně - od udržitelného čerpání rostlinného materiálu po zvyšování životní úrovně místních komunit, za dodržování environmentálních a dalších zákonů. Ředitel pro legislativní záležitosti a dodržování zákonů Matthew French vykonává dohled nad programem globální shody, přičemž pomáhá zajistit, aby společnost Young Living nabízela čistý produkt, o němž si můžete být jisti, že přispívá k většímu obecnému blahu.
Nejvyšší Normy
Nejvyšší Normy
Levné esenciální oleje jsou často syntetické, ředěné nebo jsou jejich suroviny získané neetickým způsobem, proto si vybíráme partnery, kteří vyrábějí čisté esenciální oleje a složky eticky a legálně. Tato praxe stanoví normu pro udržitelnost na nejvyšší úrovni.
Program globální shody
Program globální shody

V intencích našeho závazku provozovat svou činnost eticky a legálně, od získávání zdrojů až po výrobu našich esenciálních olejů, od uvádění produktů na trh po jejich prodej, jsme vypracovali program globální shody, který obsahuje soubor povinných zásad a směrnic. Následující seznam uvádí některé tyto zásady a směrnice, které spadají pod program globální shody:

• Etický kodex Young Livingook

• Příručka zaměstnance Young Living

• Zásady a postupy Young Living

• Protikorupční politika Young Living

• Lacey Act Compliance Program

• Environmentální politika Young Living

• Program dodržování zákona Lacey Act

• Politika Young Living pro pracovní cesty a výdaje

• Etický kodex Direct Selling Association (DSA)


V Čele Průmyslové Ekologie
V Čele Průmyslové Ekologie
Naše snažení obsahuje i uvědoměle fungující dodavatelský řetězec. Závazek společnosti Young Living k udržitelnému podnikání zahrnuje pravidelné zalesňování vytěžených oblastí, recyklaci v kancelářích Young Living a výstavbu zbrusu nové centrály v Lehi, v Utahu, s certifikací LEED.
Program Dodržování Zákona Lacey Act

Náš program dodržování zákona Lacey Act je nejen komplexní, ale také první v odvětví esenciálních olejů, který přezkoumala a schválila vláda. Představuje zlatý standard pro programy shody a naplňuje nás hrdostí, že jsme při jeho zavedení překonali dosavadní limity. Angažujeme nejlepší právníky z celého světa, aby nás pravidelně informovali o nejnovějších platných zákonech a o tom, jak je vhodně využít pro naše nejdůležitější obchodní potřeby.

Na vývoji tohoto nového programu spolupracuje již přes rok náš tým s našimi farmami, vlastními i partnerskými, s dodavateli certifikovanými na postup Seed to Seal a s vládou.

Průběžně spolupracujeme také s odborníky na životní prostředí z celého světa, kteří nám radí v oblasti ochrany citlivých krajin a vegetace.

Program dodržování zákona Lacey Act sestává z pěti obecných kroků, které, pokud se dodržují, pomohou zajistit, aby naše esenciální oleje, produkty a partneři splňovali veškeré zákony a předpisy v jurisdikcích, v nichž provozujeme svou obchodní činnost.

Zde je těchto pět kroků:

Vzdělávání dodavatelů

Poskytuje všem dodavatelům základní požadavky zákona Lacey Act.

Hodnocení dodavatelů

Zjišťuje, které produkty odebírat a s kterými dodavateli navázat partnerství, a to hodnocením faktorů „rizika produktů“ a „rizika dodavatelů“.

Certifikace dodavatelů

Dodavatelé budou po proškolení na zákon Lacey Act a na náš program dodržování tohoto zákona požádáni, aby si zajistili certifikaci shody se zákonem Lacey Act od Young Living.

Hodnocení rizik

V rámci certifikace bude každému dodavateli a rostlinnému produktu přidělena kategorie rizika, která určí úroveň schválení potřebnou k uzavření partnerství se společností Young Living nebo k odběru rostlinných produktů pro tuto společnost. Dodavatelé i rostlinné produkty budou posuzovány nezávisle a samostatně.

Provádění auditu / sledování

Společnost Young Living vypracovala na základě rizikových faktorů program průběžných auditů a sledování. Nový program dodržování zákona Lacey Act se má vztahovat na všechny osoby i organizace v dodavatelském řetězci.


Tento program zlatého standardu stanoví precedens pro odvětví a prokazuje závazek společnosti Young Living vést hnutí za esenciální oleje ve znamení ochrany citlivých krajin a rostlin.

Prozkoumejte naše produkty a objevíte rozdíl, který je výsledkem konkrétních norem.