Bridge to Gold

Představujeme

PROGRAM BRIDGE TO GOLD!

MEZINÁRODNÍ PŘEHLED

Od 1. dubna budou mít kvalifikovaní členové s hodností Silver možnost získat kolekci Aroma Complete ZDARMA! Je to jedinečná odměna, která je navržena tak, aby distributorům pomohla učinit nezbytný přechod z hodnosti Silver na hodnost Gold.

Tady je vše, co potřebujete vědět, abyste mohli začít s programem Bridge to Gold:

Datum: Program Bridge to Gold začíná 1. dubna 2020 ve všech globálních trzích.

Oprávněnost: Program Bridge to Gold je otevřený všem distributorům Young Living (níže se podívejte na výjimky)*, kteří poprvé získají hodnost Silver po 1. dubnu 2020.

Cíl: Program Bridge to Gold odměňuje a motivuje členy s hodností Silver, jak přejdou z polovičního úvazku (Silver) na plný úvazek (Gold) a budují pevný základ pro úspěch.

Jak se kvalifikovat: Aby distributoři získali odměnu Bridge to Gold, musí splnit následující požadavky:

– Vybudovat dvě nové větve s 1 000 OGV v každé navíc k větvím požadovaným pro hodnost Silver.
– Dosáhnout nejméně 22 500 OGV neboli polovinu mezi objemem požadovaným pro hodnost Silver (10 000 OGV) a pro hodnost Gold (35 000 OGV).
– Dosáhnout prvních dvou požadavků – ve stejném měsíci – během šesti měsíců od prvního dosažení hodnosti Silver.

Co získáte: Členové s hodností Silver, kteří splní všechny požadavky programu Bridge to Gold, získají kolekci Aroma Complete! Každá kolekce bude obsahovat esenciální oleje zajištěné místním trhem Young Living.

Ještě něco? Bridge to Gold je pobídka mimo pravidelně placené provize a není požadována k tomu, abyste byli uznáni za dosažení jakékoli standardní hodnosti (např. hodnosti Gold). Stejně tak získání bonusu Silver Bound na hodnosti Silver není předpokladem k získání kolekce Aroma Complete. Může to však distributorům pomoci, aby byli na lepší pozici, co se týče dosažení Bridge to Gold.

Resetování Bridge to Gold: Od 1. dubna budou mít stávající distributoři, jejichž nejvyšší dosažená hodnost je hodnost Silver (níže se podívejte na výjimky)*, jedinečnou příležitost zúčastnit
se jednorázového resetování pro program Bridge to Gold. To znamená, že aktivní distributoři – bez ohledu na to, jak dlouho jsou u společnosti Young Living – budou mít možnost získat kolekci Aroma Complete! Tito distributoři budou mít od 1. dubna šest měsíců na to, aby splnili požadavky programu ohledně větve a OGV.

–1. příklad: Šárka dosáhne hodnosti Silver poprvé v říjnu 2019 a v březnu skončí s 15 250 OGV.
Má jednu další větev s 1 000 OGV kromě jejích dvou hlavních větví požadovaných pro hodnost Silver. Od 1. dubna 2020 bude mít šest měsíců na vybudování druhé větve s 1 000 OGV (zatímco si stále musí udržet první větev s 1 000 OGV) a na dosažení celkem 22 5000 OGV.

–2. příklad: Olga dosáhla hodnosti Silver před šesti lety a od té doby vybudovala velkou organizaci a v březnu skončí se 75 000 OGV. Má několik větví, ale nikdy nebyla schopná dosáhnout náležité struktury pro hodnost Gold. Od 1. dubna 2020 bude mít šest měsíců na to, aby dvě z jejích větví vybudovala na 1 000 OGV v každé, kromě jejích dvou větví požadovaných pro hodnost Silver, a na získání odměny Bridge to Gold.

*Někteří distributoři nebudou mít nárok na resetování pro Bridge to Gold. Mezi ně se řadí:

–Distributoři (k 1. dubnu 2020), kteří v minulosti dosáhli hodnosti Gold
–Distrubotoři (k 1. dubnu 2020), kteří dosáhli 22 500 OGV a vybudovali dvě další větve s nejméně 1 000 OGV v každé (mimo větve požadované pro hodnost Silver)

Často kladené otázky

Kdy program Bridge to Gold začne?
Program Bridge to Gold vstoupí v platnost 1. dubna 2020.

Kdo se může programu Bridge to Gold zúčastnit?
Program Bridge to Gold je otevřený distributorům Young Living („distributoři“), kteří jsou aktivní, kteří poprvé dosáhnou placené hodnosti Silver NEBO jejichž nejvyšší dosažená hodnost k 1. dubnu 2020 je hodnost Silver, k 1. dubnu 2020 nikdy předtím nedosáhli hodnosti Gold, nikdy neměli další dvě větve s nejméně 1 000 v objemu organizace („OGV“) (mimo dvě větve požadované k dosažení placené hodnosti Silver) a celkem 22 500 OGV ve stejném měsíci.

Jak program Bridge to Gold funguje současně se stávajícími programy uznání?
Bridge to Gold je dobrovolný program, který nabízí další pobídku těm, kteří podávají nejlepší výkony v budování podnikání. Účast není požadovaná.

Proč program Elite Express končí?
Elite Express byl pro mnoho našich distributorů skvělým programem, ale po zpětné vazbě od našich distributorů jsme se rozhodli, že je třeba nový program, který lépe vyhoví potřebám stávajících distributorů.

Kdy je poslední měsíc, ve kterém se mohu kvalifikovat na odměnu Elite Express?
Na odměnu Elite Express se můžete kvalifikovat do 31. března 2020. Všechny body Express Rewards budou k dispozici do 30. června 2020. Po tomto datu všechny nevyužité body Express Rewards propadnou.

Je zde nějaký postih, pokud se programu Bridge to Gold nezúčastním?
Ne. Účast v programu Bridge to Gold je přidanou pobídkou a není zapotřebí k tomu, abyste mohli těžit z plného potenciálu plánu odměn Young Living.

Kdy začne kvalifikační období?
Kvalifikační období začne v měsíci, který následuje po tom, ve kterém poprvé dosáhnete hodnosti Silver. Například, pokud distributor dosáhne hodnosti Silver v květnu, kvalifikační období pro program Bridge to Gold začne v červnu a distributor bude muset dosáhnout požadavků pro program Bridge to Gold do konce listopadu (celkem šest měsíců).

Musím si udržet svou předkvalifikační hodnost během kvalifikačního období jako v předchozím programu Elite Express?
Ne. Zatímco udržení hodnosti Silver není požadováno, abyste se kvalifikoval/a na odměnu Bridge to Gold, musíte všechny tři části kvalifikace splnit ve stejném měsíci do konce kvalifikačního období.

Kdy získám svou odměnu za kvalifikaci?
Odměnu v podobě kolekce Aroma Complete vám poskytne váš místní trh. Budete odměněni během přibližně 30 dní od data provize po potvrzení kvalifikace. K potvrzení dojde okolo 20. v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém se kvalifikujete.

Bude má odměna zdaněna?
Veškeré provize jsou zobrazeny v prohlášeních o příjmech ve Virtuální kanceláři. Jako distributor Young Living jste osobně zodpovědný/á za jakékoli daně nebo poplatky stanovené zákonem a za řádný výběr a platbu DPH z prodeje a provizí.

Je odměna stejná ve všech globálních trzích?
Každá odměna v podobě kolekce Aroma Complete bude obsahovat esenciální oleje zajištěné místním trhem Young Living. Vezměte prosím na vědomí, že oleje zahrnuté v kolekci Aroma Complete se mohou změnit z důvodu zásobování a poptávky.

Pokud dosáhnu hodnosti Gold před koncem kvalifikačního období, kvalifikuji se automaticky na odměnu Bridge to Gold?
Ne. Distributoři získají odměnu Bridge to Gold pouze pokud splní všechny tři části kvalifikace ve stejném měsíci před koncem kvalifikačního období. Protože jsou pro hodnost Gold požadovány tři větve s 6 000 OGV v každé, je možné dosáhnout hodnosti Gold, ale odměnu Bridge to Gold nezískat – protože program Bridge to Gold požaduje dvě nové větve s 1 000 OGV v každé mimo požadovaných větví pro hodnost Silver (dvě větve s 4 000 OGV v každé).

Co když už mám hodnost Gold nebo vyšší?
Pokud jste dosáhl/a hodnosti Gold nebo vyšší, nemáte nárok na účast v programu Bridge to Gold. Avšak propagování tohoto programu v rámci vašeho týmu může mít příznivý vliv na růst vašeho týmu a na úspěch vaší organizace.

Koho mohu kontaktovat, mám-li otázky ohledně programu Bridge to Gold?
Veškeré otázky ohledně programu Bridge to Gold zašlete prosím na bridgetogold@youngliving.com.

Pravidla programu