Program Dodržování Zákona Lacey Act

Náš program dodržování zákona Lacey Act je nejen komplexní, ale také první v odvětví esenciálních olejů, který přezkoumala a schválila vláda. Představuje zlatý standard pro programy shody a naplňuje nás hrdostí, že jsme při jeho zavedení překonali dosavadní limity. Angažujeme nejlepší právníky z celého světa, aby nás pravidelně informovali o nejnovějších platných zákonech a o tom, jak je vhodně využít pro naše nejdůležitější obchodní potřeby.

Na vývoji tohoto nového programu spolupracuje již přes rok náš tým s našimi farmami, vlastními i partnerskými, s dodavateli certifikovanými na postup Seed to Seal a s vládou.

Průběžně spolupracujeme také s odborníky na životní prostředí z celého světa, kteří nám radí v oblasti ochrany citlivých krajin a vegetace.

Program dodržování zákona Lacey Act sestává z pěti obecných kroků, které, pokud se dodržují, pomohou zajistit, aby naše esenciální oleje, produkty a partneři splňovali veškeré zákony a předpisy v jurisdikcích, v nichž provozujeme svou obchodní činnost.

Zde je těchto pět kroků:

Vzdělávání dodavatelů

Poskytuje všem dodavatelům základní požadavky zákona Lacey Act.

Hodnocení dodavatelů

Zjišťuje, které produkty odebírat a s kterými dodavateli navázat partnerství, a to hodnocením faktorů „rizika produktů“ a „rizika dodavatelů“.

Certifikace dodavatelů

Dodavatelé budou po proškolení na zákon Lacey Act a na náš program dodržování tohoto zákona požádáni, aby si zajistili certifikaci shody se zákonem Lacey Act od Young Living.

Hodnocení rizik

V rámci certifikace bude každému dodavateli a rostlinnému produktu přidělena kategorie rizika, která určí úroveň schválení potřebnou k uzavření partnerství se společností Young Living nebo k odběru rostlinných produktů pro tuto společnost. Dodavatelé i rostlinné produkty budou posuzovány nezávisle a samostatně.

Provádění auditu / sledování

Společnost Young Living vypracovala na základě rizikových faktorů program průběžných auditů a sledování. Nový program dodržování zákona Lacey Act se má vztahovat na všechny osoby i organizace v dodavatelském řetězci.

Tento program zlatého standardu stanoví precedens pro odvětví a prokazuje závazek společnosti Young Living vést hnutí za esenciální oleje ve znamení ochrany citlivých krajin a rostlin.