Frankincenses historia

Många kulturer världen runt har använt frankincense i tusentals år i allt från balsamering till religiösa ceremonier och skönhetsprodukter. Frankincense omnämns inte bara i myter, skrock och folksagor utan även i religiös och medicinsk historia. Vad är frankincense? Var användes det ursprungligen? Varför används det fortfarande inom vissa religioner? Hur skördas det? Fortsätt läsa för mer information om historien bakom den här kungliga oljan.

Boswellia Tree in field

Vad är frankincense?

Frankincense är aromatiskt harts från trädet Boswellia sacra. Träden växer vanligtvis på kalkrik mark i ökenområden på Arabiska halvön och i östra Afrika (1). Frankincense består till 56 % av harts som kommer från boswelliasyra och olibanumharts och cirka 30 % kåda. De resterande beståndsdelarna är olika eteriska oljor (terpen, zymogen, fellandren med flera). För människans doftsinne är de kemiska beståndsdelarna i frankincense ganska komplexa. Dess aromatiska egenskaper har en fyllig och träaktig doft.

Enligt forskare finns den kemiska beståndsdelen incensol-acetat i röken från frankincense vilken kan ha en psykoaktiv och euforisk verkan. Koncentrationen av frankincense måste dock vara väldigt hög för att detta ska hända (2). Det är inget man behöver oroa sig för om man bara sprider doften eller använder oljan utvärtes.

Camels walking in the Sand

Ursprung, handel och värdet på frankincense

Frankincense har alltid varit värdefullt och förekom ofta inom handeln i Mellanöstern. I det forna Fenicien användes frankincense som handelsvara och den värdefulla varan fraktades på karavaner på faraons order. Det här kan troligtvis kopplas till att egyptierna använde frankincense i ritualer, vilket gjorde varan värdefull för dem.

Egyptian Sphinx

Tack vare dess fantastiska aromatiska egenskaper använde även egyptierna frankincense för att balsamera de döda. Egyptierna brukade använda frankincense i mumifieringsprocessen för att förhindra förruttnelse. Den romerska kejsaren Nero brände ett helt års lager av frankincense (kom ihåg hur dyrt det var!) på sin favoritälskarinnas begravning.

När man upptäckte Tutankhamuns grav hittade man frankincense i tillslutna burkar. Frankincense användes inte bara i balsameringsprocessen utan man trodde även att vissa begravningsföremål följde med de döda till livet efter döden. Eftersom frankincense var så dyrbart har man skäl att tro att det fanns i överklassens och de kungliga familjemedlemmarnas kistor. Efter tusentals år nedgrävt under jorden hade frankincense fortfarande kvar sin doft, vilket imponerade arkeologerna som gjorde den otroliga upptäckten. Frankincense är även omnämnt i historiska dokument från år 2500 f.Kr.

Frankincenses historia inom aromaterapi

På engelska kommer namnet frankincense från ”Frankish incense” eftersom man trodde att frankerna, en germansk stam, förde med sig det till Europa. Det var en ovärderlig ingrediens i skönhetsprodukter och många naturliga parfymer innehåller än i dag frankincense.

Det finns även praktiska användningssätt för doften av frankincense då man kan avgöra dess kvalitet på doften. Konnässörer kan känna skillnad på vanlig frankincense och den mer dyrbara sorten på små olikheter i aromen.

Den eteriska oljan Frankincense har en söt, varm och träaktig doft. Den passar bra ihop med apelsin, citron och andra citrusoljor. Den fungerar även väl med andra träaktiga dofter såsom bergamott, gran och sandelträ. Ursprungsland och kvalitet spelar stor roll i hur behaglig doften är.

Person with handful of Frankincense resin

Att skörda frankincense

När man skördar frankincense börjar man med att skåra Boswellia sacra-trädets bark runt februari och mars. Det tar cirka två eller tre månader för vätskan att rinna ut och sedan stelna och bli vita, droppformade pärlor. Sedan kommer lantbrukarna tillbaka ett par månader senare för att plocka hartskristallerna från träden. De samlar även upp den kladdiga kådan som har tappas ur trädet och rinner ner på bladen nedanför. De stelnade kristallerna kan omvandlas till eterisk frankincenseolja. Processen börjar om igen runt augusti till oktober. Efter att ha upprepat processen i några år låter man träden vila.

Middle East Map

Historiskt sett användes frankincense i Mellanöstern och Afrika. Man plockar fortfarande frankincense på avlägsna platser på den Arabiska halvön, i Afrika och Indien. På Arabiska halvön och i norra Afrika var frankincense guld värt så de tre vise männens gåvor måste har varit värdefulla. Att samla frankincenseharts är fortfarande en arbetskrävande process. Oljan är dyr eftersom det tar så pass mycket tid och kraft att framställa frankincense.

Produktion och klassificering

Ett Boswellia-träd kan endast producera runt 400 gram harts. Trots detta framställs flera tusen ton frankincense varje år. Av all denna frankincense kan man klassificera den i två kategorier: lågkvalitativ och högkvalitativ. Man ser skillnad på de två varianterna när man samlar hartset från träden och det delas upp enligt storlek och färg. Renare bitar, högkvalitativ frankincense, är droppformade med en ljusgul eller rosaaktig färg. Dessa blir till ett vitt pulver när man gnuggar dem. Större, mörkare och smutsigare bitar är av lägre kvalitet.

Frankincense inom religion

Frankincense doftar inte bara gott, det har även stor betydelse inom flera religiösa traditioner. Det har visats att det värdefulla ämnet har funnits sedan Bibelns tid. De tre vise männen gav Jesusbarnet guld, rökelse och myrra som gåvor. Det gamla testamentet innehåller detaljerade instruktioner för hur man använder rökelse, något som ofta bränns tillsammans med frankincense.

Incense Burner

Rökelse har traditionellt sett använts inom den ortodoxa och katolska kyrkan. I dessa religioner symboliserar den stigande röken från rökelsen de troendes böner som stiger upp till himlen. De som går till en ortodox kyrka känner en frisk doft från rökelsen. När frankincense tänds ger det ifrån sig rök. Under gudstjänsten tänds frankincense i ett rökelsekar; en skål i metall som hänger i kedjor.

I vissa religiösa samfund trodde man att onda andar inte gillade doften av frankincense. I andra religioner såsom taoismen trodde man att rökelse kunde förlänga livet (3).

I flera århundraden producerade prästerna på klostret Mount Athos i Grekland olika slags frankincense. Rökelsen kallas vatopedi och de olika rökelsesorterna har olika färger (svart, gul, lila) beroende på de kemiska beståndsdelarna och de aromatiska oljorna som används när rökelsen förbereds.

Som redan nämnts så använde egyptierna ofta frankincense i sina religiösa ceremonier. Somliga historiker tror att judarna lärde sig att använda frankincense då de var slavar i Egypten och att de då adopterade traditionen från egyptierna.

Historisk användning av frankincense för att bota sjukdomar

I forna tider användes frankincense i vissa kulturer som rök runt de sjuka då de trodde att det skulle rengöra luften. Den kända läkaren och astronomen Avicenna skrev om frankincenses läkande egenskaper (5).

Under medeltiden använde perserna frankincense i sjukvård för att till exempel behandla sår och bölder, utslag och hudproblem, inflammation, artrit och mag- och tarmproblem (4). Förutom tron på att frankincense var bra för hälsan påstådde den armeniska läkaren Amirdovlat Amasiatsi på 1400-talet att det även var bra för hjärnan och förbättrade minnet.

Tea set

Före vår tids läkarvetenskap användes frankincense ofta av dåtidens läkare. Det är svårt att säga hur verksam dess läkande egenskaper var i varje enskilt fall men man trodde att den eteriska frankincenseoljan hade antiseptiska och desinficerande egenskaper. De använde även frankincenseoljan som ett lugnande, urindrivande, slemlösande och blodstillande medel.

I mer moderna tider har man använt frankincenseoljan mot magproblem, för att läka sår, minska hudbristningar och för att känna mindre sug när man vill sluta röka. I Kina används rökelse mot ledinflammation (3).

Young Livings Frankincense

Frankincense and Young Living. From Left to right: Frankincense Leaves, Frankincense Resin, Bottle of Young Living Frankincense 15 ml.

Frankincense är en av Young Livings mest populära oljor. Vi rekommenderar att använda oljan på huden, i skönhetsrutiner, vid massage och i doftspridning för att skapa en meditativ eller andlig upplevelse. I vissa fall kan Frankincense användas som smaksättning eller kosttillskott.

Trots att Frankincense har använts i tusentals år finns det fortfarande mycket att lära om den värdefulla oljan och dess egenskaper för människor. Hur använder du Frankincense?

Köp Frankincense