Progessence Phyto Plus

R.C.TM adalah campuran menyegarkan yang terdiri daripada cypress, spruce, dan tiga jenis eucalyptus.