Pobídka Help 5Pomozte ostatním – pomozte sobě!V naší vzrušující pobídce Help 5 můžete získat dárek zdarma každý měsíc od července do prosince 2023 jednoduše tak, že každý měsíc získáte body za registraci nových Brand Partnerů s prémiovou sadou pro začátečníky, opětovnou aktivaci neaktivních Brand Partnerů a pobídnutí k registraci do programu Essential Rewards.


Jednoduše získejte nejméně 5 bodů za měsíc, abyste získali odměnu.


Registrujte, opětovně aktivujte a pobízejte k registraci do programu Essential Rewards ještě dnes!

Co můžete získat? V rámci naší štědré pobídky zašleme kvalifikovaným dárek, kterého si budou vážit. Může to být difuzér do místnosti ve vašem domově, esenciální olej do sbírky nebo doplněk.


Registrujte, opětovně aktivujte a pobízejte k registraci do programu Essential Rewards ještě dnes!

Dárek Help 5 v září:


Placeholder Image

Present Time 5 mlKdo?

Brand Partneři mohou získat body za registraci, opětovnou aktivaci nebo pobídnutí k registraci do programu Essential Rewards.

Jak?

  • 1 bod – ZAREGISTROVAT nového Brand Partnera s prémiovou sadou pro začátečníky.

  • 1 bod – OPĚTOVNĚ AKTIVOVAT Brand Partnera po 12 či více měsících neaktivity s objednávkou za nejméně 50 PV.

  • 1 bod – POMOCI novému nebo stávajícímu Brand Partnerovi připojit se k programu ESSENTIAL REWARDS a zadat první objednávku Essential Rewards.

  • 1 bod – Pomoci Brand Partnerovi OPĚTOVNĚ SE PŘIPOJIT k programu Essential Rewards a zadat objednávku Essential Rewards po 6 či více měsících neaktivity v programu.


Platí obchodní podmínky

Kdy?

Tato pobídka se opakuje každý měsíc od července 2023 do prosince 2023.

Registrujte, opětovně aktivujte a pobízejte k registraci do programu Essential Rewards ještě dnes!


Jakýkoli aktivní Brand Partner Young Living ze zemí a území, které jsou součástí Evropy a SNS, může automaticky sbírat body a zúčastnit se této pobídky. Tato pobídka je k dispozici pouze pro Evropu a oblasti SNS.
Země a území, které jsou součástí Evropy a SNS, jsou následující (musíte mít účet YL zaregistrovaný v této zemi nebo území, abyste se kvalifikoval/a na tuto pobídku):
Albánie, Andorra, Arménie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Guernsey, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kanárské ostrovy, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán.


  • 1 bod – ZAREGISTROVAT nového Brand Partnera s prémiovou sadou pro začátečníky.
  • 1 bod – OPĚTOVNĚ AKTIVOVAT Brand Partnera po 12 či více měsících neaktivity* s objednávkou za nejméně 50 PV.
  • 1 bod – POMOCI novému nebo stávajícímu Brand Partnerovi připojit se k programu ESSENTIAL REWARDS** a zadat první objednávku Essential Rewards.***
  • 1 bod – Pomoci Brand Partnerovi OPĚTOVNĚ SE PŘIPOJIT k programu Essential Rewards a zadat objednávku Essential Rewards po 6 či více měsících neaktivity v programu.​

* Neaktivita – Brand Partner, který nezadal žádnou objednávku za nejméně 50 PV v posledních 12 či více měsících a jehož účet YL byl neaktivní. Například: Aby registrátor získal bod za červenec 2023, opětovně aktivovaný Brand Partner musel zadat svou poslední objednávku za nejméně 50 PV v červenci 2022 nebo dříve atd.
**Objednávka Essential Rewards musí mít hodnotu 50 nebo více PV. Vezměte prosím na vědomí, že nový nebo opětovně aktivovaný Brand Partner musí být z jedné ze zemí uvedených výše.
*** Takováto pomoc nesmí být v rozporu s požadavky v části 4.2 Zásad a postupů YL: Online sponzorství
Pokud sponzorujete nového Brand Partnera prostřednictvím online procesu registrace, můžete novému uchazeči pomoci s vyplněním registračních formulářů. Uchazeč musí nicméně osobně zkontrolovat a dát souhlas s online smlouvou pro Brand Partnery, těmito zásadami a postupy a plánem odměn.

Abyste se kvalifikoval/a a získal/a body, musíte být registrátorem nového nebo stávajícího Brand Partnera. Účastníci, kteří splnili požadavky na kvalifikaci, nesmí být v rozporu s částí 3.3 Zásad a postupů YL: Účastnický podíl na více než jednom účtu a duplicitní účty.********3.3 Účastnický podíl na více než jednom účtu a duplicitní účty. Svůj finanční, právní nebo nestranný, podíl můžete mít pouze na jednom účtu, pokud to není vysloveně dovoleno v této části. Pokud Young Living zjistí, že máte nedovolený podíl na více účtech, zruší váš duplicitní účet (účty) a ponechá pouze účet, který byl založen jako první. Je výslovně zakázáno vytvářet duplicitní účty ve snaze změnit větev sponzorství, manipulovat s plánem odměn nebo jakkoli obejít smlouvu.

Můžete mít účastnický podíl na více než jednom účtu, pokud podíl na jiném účtu obdržíte jako dědictví (buď jako přímé dědictví, nebo jako svěřenecká osoba trustu) od jiného Brand Partnera. V tomto případě musíte Young Living písemně obeznámit s dědictvím (jak je úpřesněno v části 3.7 a 3.7.1) a získat písemné schválení od Young Living, že máte účastnický podíl na více účtech.

Young Living si vyhrazuje právo, dle vlastního a úplného uvážení a z jakéhokoli důvodu a kdykoli: (1) vám odepřít možnost vlastnit podíl na vašem původním účtu a na zděděném účtu nebo (2) vám odepřít právo získat bonus Generation a Diamond Leadership na zděděném účtu (např. pokud Young Living rozhodne, že jste v nedávné minulosti neprojevili schopnost vést dvě prodejní organizace tím, že se nezapojíte do aktivit spojených s vedením, jako je kontaktování a školení vaší podřízené větve, účast na schůzích, zvyšování registrací a/nebo zvyšování PGV a OGV v rámci platební úrovně vaší podřízené větve). Pokud vám Young Living odepře právo mít účastnický podíl na druhém účtu, který jste obdrželi prostřednictvím dědictví, musí vám poskytnout čtyřměsíční přechodné období, abyste prodali podíl na jednom z vašich účtů. Po tomto přechodném období bude zděděný účet pozastaven nebo ukončen.

Young Living rozhodně podporuje a upřednostňuje, aby Brand Partneři pracovali společně se svými manželi/partnery (připadá-li v úvahu) na budování jedné prodejní organizace. Avšak, z důvodu rozvodu, oddělení, vzájemného souhlasu atd., je možno učinit výjimku k tomuto obecnému pravidlu. S platností od 2. července 2018 můžete mít vy a váš/vaše manžel(ka) oddělené účty, pokud bude druhý účet sponzorován jako první nebo druhá úroveň k účtu druhé(ho) manžela/manželky. Young Living bude pravidelně kontrolovat oba tyto účty a může ukončit později vytvořený účet pokud zjistí, podle vlastního uvážení Young Living, že je později vytvořený účet používán k ovlivnění plánu odměn, nebo že manželé nesplňují pravidlo 70 %, které je nastíněno v části 6.1. Se sdílenou prodejní organizací bude nakládáno jako se sdíleným vlastnictvím s pozůstalostním nárokem.

Pokud jste mladistvý, kterému je nejméně 16 let nebo více, musíte odeslat tištěnou kopii smlouvy pro Brand Partnery podepsanou vámi a vaším rodičem nebo zákonným zástupcem. Bude požadováno, aby váš rodič nebo zákonný zástupce dohlížel na vaše aktivity. Pokud je váš rodič nebo zákonný zástupce Brand Partnerem, potom
a. Vaše činnost Brand Partnera je považována za druhý účet oddělený od účtu vašeho rodiče nebo zákonného zástupce,
b. váš rodič nebo zákonný zástupce musí být vaším sponzorem, a
c. váš rodič nebo zákonný zástupce nemůže mít účastnický podíl na vašem účtu Brand Partnera.

Ne. Za tuto pobídku nabízíme pouze odměny v podobě produktů.

Podrobné informace o dárcích aktuálního měsíce jsou uvedeny na vstupní webové stránce této pobídky.

Za počet nasbíraných bodů získáte pouze jeden dárek v jednom daném měsíci. Například, pokud nasbíráte 16 bodů, získáte pouze jeden dárek.

Období pro sbírání bodů je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Například, období pro sbírání bodů v červenci bude trvat od 1. července do 31. července 2023.

Ne. Body nelze převést.

Ne. Dárek můžete získat pouze splněním požadavků na kvalifikaci této pobídky.

Veškeré dotazy týkající se splnění požadavků na kvalifikaci pobídky by měly být zaslány týmu Zákaznické podpory na e-mailovou adresu emeaincentives@youngliving.com.

Ne, body se nepočítají, pokud nový Brand Partner vrátí nebo zruší kvalifikační objednávku.

Ne, body se vynulují každý měsíc.

Až obdržíme výsledky, body budou uděleny tomu, kdo je registrátorem v době auditu.

Jména výherců budou oznámena v cílených e-mailech zaslaných 15. den v měsíci po měsíci auditu.
Například, jména výherců za červenec 2023 budou oznámena 15. srpna 2023. E-mail obdržíte pouze v případě, že jste se v daném měsíci kvalifikoval/a.

Dárek obdržíte s vaší objednávkou Essential Rewards ve druhém měsíci po skončení kvalifikačního období. Podívejte se prosím do tabulky níže, ve které uvidíte, kdy obdržíte dárek:

Kvalifikační měsíc Obdržení dárku
červenec září
srpen říjen
září listopad
říjen prosinec
listopad leden
prosinec únor

Pokud nejste součástí programu Essential Rewards, přijdete o příležitost získat dárek.

Body budou sledovány od prvního do posledního dne každého kalendářního měsíce.

Na propagační položky v objednávce zaslané na adresu mimo celní území Evropské unie se mohou vztahovat celní poplatky. Příjemce zásilky je odpovědný za jakékoli poplatky.