Seed to Seal®

Normy vysoko nad normami
Využití zdrojů

Využití zdrojů

Věda

Věda

Normy

Normy

Miliony lidí z celého světa objevily prospěch čistých esenciálních olejů přirozeně získaných z rostlin. Jsme odhodláni stanovit a udržovat u produktů s esenciálními oleji tu nejlepší normu, která je v čele odvětví. Nezpochybnitelná měřítka pro dodání produktu, ze kterého budou mít naši zákaznici dobrý pocit, musí být podle našeho názoru všestranná a náročná. Jsme hrdí, že nabízíme rozsáhlou řadu esenciálních olejů a produktů na rostlinné bázi obohacených o esenciální oleje, které představují to nejlepší z přírody – díky normám našeho programu Seed to Seal.
Společnost Young Living přijímá přísnou normu týkající se kontroly kvality, která pomůže zajistit, aby naše produkty splňovaly přísné specifikace. Seed to Seal je náš soubor norem, který pomáhá zajistit, abyste se s každým čistým esenciálním olejem a produktem Young Living, který vaše rodina používá, těšili z přínosů plynoucích z našich globálních zdrojů spojených s naší vedoucí pozicí v odvětví a více než dvěmi desetiletími inovací. A výsledek? Původní konečný produkt, o němž víte, že vznikl díky uvědomělému využití zdrojů, vědy a norem – třem pilířům Seed to Seal.
Jako vůdce hnutí za esenciální oleje razí společnost Young Living cestu pro každou další společnost vyrábějící esenciální oleje, aby zdokonalila postupy, které chrání naši planetu, a aby zajistila nejvyšší kvalitu norem.
Využití zdrojů

Využití zdrojů

Ne všechny esenciální oleje se vyrábí stejným způsobem. Společnost Young Living nebude nikdy vědomě dělat kompromisy přidáním syntetických a kontaminujících látek nebo levných plniv, či využitím neetických výrobních postupů. Young Living získává produkty z pečlivě prověřených vlastních farem, partnerských farem a od dodavatelů certifikovaných na postup Seed to Seal a důkladně je testuje. Pokud naše důkladné testování ukáže, že produkt nevyhovuje našim normám, nekoupíme ho, nebo dávku odmítneme.
Zásady Partnerství
Zásady Partnerství
Naše oleje získáváme z našich vlastních farem, z partnerských farem a od dodavatelů certifikovaných na postup Seed to Seal. To nám umožňuje využívat zdroje uvědoměle a s ohledem na místní komunity a ekosystémy. Podobně smýšlející dodavatele posuzujeme a vybíráme podle pěti zásad: prověřené vztahy, specifikace Seed to Seal, závazné dohody, přísné testování a průběžné audity. Více najdete zde.
Stránka Seed to Seal
Příprava a Výroba
Příprava Složení a Výroba
Naše vynikající oleje a složky si zasluhují, aby měla zařízení a složení stejnou úroveň. Naše rozšířené distribuční centrum ve Spanish Fork, v Utahu, je špičkové zařízení, v němž k testování esenciálních olejů, složek a produktů používáme nejlepší výrobní postupy a v němž připravujeme a vyrábíme inovativní nabídky, které jste si oblíbili.
ověření třetí stranou
Důkaz Kvality Třetích Stran
Ke spolupráci si vybíráme pouze partnery, kterým důvěřujeme, ale i přes tuto důvěru pověřujeme světové odborníky třetí strany, aby ověřili, zda jsou naše normy dodržovány. Pomáhají nám zajistit, aby se k nám nedostaly nekvalitní či neeticky získané materiály.
Norma pro zdroje
Norma pro zdroje společnosti Young Living Essential Oils pomáhá zajistit vysokou úroveň kvality a pravosti esenciálních olejů, přičemž podporuje odpovědné postupy výroby a zpracování ve všech fázích dodavatelského řetězce.

Společnost Young Living spolupracuje se společností SCS Global, která zaujímá vedoucí pozici v certifikaci v oblasti ekologie a udržitelnosti, v provádění auditů, testování a vývoji norem, aby vytvořila normu pro zdroje společnosti Young Living Essential Oils.

Dodavatelský řetězec: Norma pro zdroje společnosti Young Living Essential Oils se vztahuje na všechny fáze dodavatelského řetězce pro esenciální oleje Young Living, včetně farem, postupů ve volné přírodě, zpracovatelských zařízení (např. destilerie) a také vlastních zařízení společnosti Young Living. Vztahuje se rovněž na vlastní farmy společnosti Young Living, partnerské farmy a na dodavatele certifikované na postup Seed to Seal.

Podrobnosti o normě pro zdroje: Společnost Young Living a všichni naši partneři jsou povinni splňovat nejvyšší normy v těchto oblastech:

• ověřování pravosti
• zemědělské postupy
• sklizeň a sběr
• extrakce a destilační postupy
• testování
• dohledatelnost
• skladování a plnění lahví
Věda

Věda

Věda je základem všeho, co ve společnosti Young Living děláme. Naši školení vědečtí pracovníci zavádějí nejmodernější metody, aby vyvíjeli nové produkty a také aby pomohli zajistit kvalitu všech našich produktů. Náš tým pro výzkum a vývoj i tým pro zajištění kvality pracuje ve špičkových laboratořích vybavených tou nejpokročilejší dostupnou vědeckou technologií.
výzkum s vedoucí pozicí na trhu
Věda V Čele Odvětví
Kvalita našich produktů začíná na polích a je ověřena v našich špičkových laboratořích. Náš přísný program pro výzkum a vývoj a kvalitu zahrnuje přes 50 odborně vyškolených a vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, kteří využívají vyspělé metody testování, aby zajistili, že produkty splňují naše vysoké normy.
testování prováděné třetí stranou
Zkoušky Prováděné Třetími Stranami
Testování produktů neprobíhá výhradně v našich dvou interních laboratořích. Společnost Young Living také spolupracuje s více než tuctem předních, nezávislých a akreditovaných laboratoří světové úrovně, které zaměstnávají odborně kvalifikované a proškolené vědecké pracovníky, kteří se specializují na vyspělé postupy testování produktů.
Inovativní vývoj Produktů
Vývoj Inovačních Produktů
Náš tým pro výzkum a vývoj pomáhá společnosti Young Living zavádět nejmodernější vědecké postupy pro vývoj jedinečných produktů, které jsou v čele odvětví. Tento tým také provádí nejmodernější výzkum k podpoře tvrzení o produktech a jejich použití. Protože je pro společnost Young Living čistota a účinnost tím nejzásadnějším, tým pro výzkum a vývoj běžně vyvíjí nové metody testování pomáhající zajistit kvalitu našich produktů.
Přísná, Nekompromisní Kvalita
Kvalita začíná na farmě a prověřuje se v našich laboratořích. Prostřednictvím našich přísných, nekompromisních měřítek kvality jsme schopni určit nejčistší, pravé a účinné složky.
Náš tým pro kontrolu kvality využívá soubor fyzikálních, chemických a mikrobiologických vědeckých testů, aby změřil přesné složky a vlastnosti našich esenciálních olejů. Každý test je v průběhu postupu ověřování kvality několikrát zopakován. Testování začíná na našich farmách a pokračuje až do konečné fáze před odesláním produktů zákazníkům.

Náš tým odborně vyškolených a vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků provádí nejmodernější testy, mimo jiné včetně těchto:

• denzitometrie
• měření viskozity
• refraktometrie
• polarimetrie
• hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
• emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
• plynová chromatografie (GC)
• vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)
• infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací
• automatizovaná mikroskopická enumerace
• rozpad
• pH
• mikroskopie
• vznětlivost/hořlavost
• bod vzplanutí
• plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS)
• chirální chromatografie
• hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS)

Ačkoli naše vlastní laboratoře dokážou provádět všechny tyto testy, běžně využíváme naše laboratoře třetích stran, aby doplnily naše interní testování. Každá z těchto laboratoří disponuje vysoce odbornými a proškolenými vědeckými pracovníky.
Normy

Normy

Součástí našeho poslání je vykonávat naši činnost zodpovědně – od udržitelného získávání rostlin po zvyšování kvality života místních komunit a dodržování environmentálních a dalších zákonů. Prostřednictvím našeho programu globálního dodržování předpisů usilujeme o zajištění toho, aby společnost Young Living nabízela čisté produkty, o kterých si můžete být jisti, že přispívají k dobré věci.
špičkové Normy
Nejvyšší Normy
Laciné esenciální oleje jsou často syntetické, ředěné nebo získané neetickým způsobem, proto si vybíráme partnery, kteří vyrábějí čisté esenciální oleje a složky eticky a legálně. Tento postup stanoví normu pro udržitelnost na špičkové úrovni.
Program globálního dodržování předpisů
Program globální shody
Jako součást našeho závazku provozovat svou činnost eticky a legálně, od získávání zdrojů a výroby našich esenciálních olejů, po uvádění produktů na trh a jejich prodej, jsme vypracovali program globálního dodržování předpisů, který obsahuje soubor povinných zásad a směrnic. Následující seznam uvádí některé z těchto zásad a směrnic, které spadají pod program globálního dodržování předpisů:
• Etický kodex Young Living
• Příručka zaměstnance Young Living
• Zásady a postupy Young Living
• Protikorupční politika Young Living
• Dodržování environmentální politiky Young Living
• Program dodržování zákona Lacey Act
• Politika Young Living pro pracovní cesty a výdaje
• Etický kodex Direct Selling Association (DSA)


ekologický vůdce odvětví
V Čele Průmyslové Ekologie
Naše snahy překračují uvědoměle fungující dodavatelský řetězec. Závazek společnosti Young Living ohledně udržitelného podnikání zahrnuje opětovné vysazování stromů vhodných k těžbě, recyklaci v kancelářích Young Living a výstavbu našeho zbrusu nového ředitelství v Lehi, v Utahu, které má certifikaci LEED.
Program dodržování zákona Lacey Act
Náš program dodržování zákona Lacey Act je nejen komplexní, ale také první v odvětví esenciálních olejů, který přezkoumala a schválila vláda. Představuje zlatý standard pro programy dodržování předpisů a jsme hrdí, že jsme při jeho zavedení překonali naši konkurenci. Zapojujeme nejlepší právníky z celého světa, aby nás pravidelně informovali o nejnovějších platných zákonech a o tom, jak je vhodně využít pro naše nejdůležitější obchodní potřeby.
Na vývoji tohoto nového programu spolupracuje náš tým již přes rok s našimi vlastními i partnerskými farmami, s dodavateli certifikovanými na postup Seed to Seal a s vládou.

Ustavičně také spolupracujeme s odborníky na životní prostředí z celého světa, kteří nám radí v oblasti ochrany citlivých krajin a rostlin.

Program dodržování zákona Lacey Act sestává z pěti obecných kroků, které, pokud se dodržují, pomohou zajistit, aby naše produkty s esenciálními oleji a partneři splňovali veškeré zákony a předpisy v jurisdikcích, v nichž provozujeme svou obchodní činnost.


Mezi těchto pět kroků patří:

Vzdělávání dodavatelů
Poskytnout všem dodavatelům základní požadavky zákona Lacey Act.

Hodnocení dodavatelů
Stanovit, které produkty odebírat a s kterými dodavateli navázat partnerství díky hodnocení faktorů „rizika produktů“ a „rizika dodavatelů“.

Certifikace dodavatelů
Dodavatelé budou po školení o zákonu Lacey Act a o našem programu dodržování tohoto zákona požádáni, aby si udělali certifikaci dodržování zákona Lacey Act společnosti Young Living.

Hodnocení rizik
V rámci certifikace bude každému dodavateli a rostlinnému produktu přidělena kategorie rizika, která určí úroveň schválení potřebnou k uzavření partnerství se společností Young Living nebo k odběru rostlinných produktů pro tuto společnost. Dodavatelé i rostlinné produkty budou posuzovány nezávisle.

Provádění auditů / monitorování
Společnost Young Living vypracovala na základě rizikových faktorů program průběžných auditů a monitorování. Nový program dodržování zákona Lacey Act se má vztahovat na všechny osoby i organizace v dodavatelském řetězci.


Tento program zlatého standardu stanoví precedens pro odvětví a prokazuje závazek společnosti Young Living vést hnutí za esenciální oleje prostřednictvím ochrany citlivých krajin a rostlin.
Zveme vás, abyste prozkoumali naše produkty a objevili rozdíl, který je výsledkem konkrétních norem.