Współpraca

Projekt Tibetan TB

Po swojej ostatniej wyprawie do Tybetu, Ingrid Dilley oraz tybetański mnich Thupten Dadak zdali sobie sprawę z kryzysu zdrowotnego, który dotyka tybetańskich uchodźców. Po odkryciu, że wśród Tybetańczyków na wygnaniu występuje najwyższy na świecie wskaźnik zachorowań na gruźlicę, Ingrid i Thupten zwrócili uwagę firmy Young Living na projekt Tibetan TB. W ramach tego projektu Young Living zaopatruje tybetańskich uchodźców w produkty do czyszczenia z linii Thieves, dba również o edukację dotyczącą zdrowia oraz stara się zapobiegać dalszym problemom związanym z rozprzestrzenianiem się tej zagrażającej życiu choroby.

W swoim artykule „Tibet’s Other Fight: Tuberculosis”, opublikowanym 28 marca 2009 roku w czasopiśmie Wisconsin State Medical Journal, doctor Zorba Paster przywołuje alarmujące statystyki dotyczące Tybetańczyków dotkniętych gruźlicą:
W Stanach Zjednoczonych gruźlica atakuje cztery osoby na każde sto tysięcy ludzi.
W Indiach gruźlica atakuje 130 osób na każde sto tysięcy ludzi.
Wśród tybetańskich uchodźców na gruźlicę cierpi 800 osób na każde sto tysięcy ludzi.
Koszt leczenia gruźlicy wynosi zaledwie 25$ za sześciomiesięczny cykl.
Doktor Paster podkreśla, że dzięki odpowiednim badaniom i leczeniu, większości przypadków gruźlicy można zapobiec. By położyć kres tej epidemii, wraz z pomocą doktora Richarda Chaissona z Johns Hopkins Medicine, rozpoczął projekt Tibetan TB.
Udostępniając powyższe źródła, Young Living nie reklamuje ich w żaden sposób. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny.