Vanliga frågor och svar

Vem kan delta i den här kampanjen?

Alla aktiva Young Living-medlemmar i Europa och Ryssland med gott anseende hos företaget kan automatiskt samla poäng och delta i kampanjen.

Hur får jag priser i kampanjen Help 5?

Du kan vinna månatliga priser med Help 5 genom att få minst 5 poäng från inkomstbringande aktiviteter som beskrivs i Help 5-programmet. Du får 1 poäng när du värvar eller återaktiverar* en medlem med ett köp av ett Premium-startkit och/eller 1 poäng för varje personligen värvad medlem som går med i Essential Rewards (ER)-programmet.

*En återaktiverad medlem är en inaktiv Young Living-medlem (vars konto har stängts av) som deltagaren personligen värvar under kampanjperioden. Poäng ges endast för köp av ett Premium-startkit per återaktiverad medlem under kampanjperioden.

Måste jag vara den som värvar personen för att få poäng?

Ja. Du måste vara den som värvar personen för att få poäng för en värvad medlem. Du måste också vara skriven som värvare för att få poäng för medlemmar som går med i ER.

Under vilka datum kommer poäng för Help 5 att ges?

Poäng kommer att räknas från månadens första dag till månadens sista dag varje månad.

Får jag poäng om jag värvar någon med ett Basic-startkit eller måste det vara ett Premium-startkit?

Du får 1 poäng om du värvar en ny medlem men endast om medlemmen köper ett Premium-startkit.

För att få poäng för att värva medlemmar till ER, måste det vara första gången medlemmen deltar i ER? Vad händer om de tidigare har deltagit i ER?

Endast personer som aldrig tidigare har deltagit i ER räknas och värvningen måste inkludera ett första köp.

Om jag vinner en resa men inte kan följa med, kan jag ge den till någon annan??

Nej. Det är inte möjligt att överföra priserna. Om du inte har möjlighet att delta i någon av de resor som erbjuds kommer Young Living att ge priset till nästa behöriga medlem. Läs de officiella reglerna för mer information.

Kan jag köpa priserna?

Nej. Alla priser måste tjänas in genom Help 5.

Varför valde ni siffran 5?

Efter att ha tittat på vår medlemsstatistik upptäckte vi att våra bäst presterande medlemmar hade en kombination av fem värvningar med Premium-startkit och nya värvningar till ER i snitt varje månad.

Vad gör jag om jag har upptäckt ett fel med min behörighet till Help 5?

Alla problem med behörighet till Help 5 kan rapporteras till europeanrecognition@youngliving.com på eller före den sista dagen i månaden då problemet uppstod.

Vad händer efter att vi har kvalificerat?

Kvalificerade medlemmar kommer att meddelas per e-post till den e-postadress som finns i Young Livings system. Detta är den e-postadress du använder för att logga in på Young Livings virtuella kontor. Mejlet kommer att innehålla en exklusiv länk där medlemmen kan göra anspråk på sitt Help 5-pris.

Under vilka datum kommer poäng för Help 5 att ges och räknas?

Poäng kommer att räknas från månadens första dag till månadens sista dag varje månad.

Kan jag ge bort mina poäng till någon i mitt team?

Nej. Det går inte att överföra poäng.

Var kan jag se hur många poäng jag har?

Du kan se dina poäng på det virtuella kontoret och dessa kommer att uppdateras varje vecka från och med 7 oktober. Du kommer kunna se och följa din poängutveckling varje månad. Vi kommer också att ge ut regelbundna uppdateringar i nyhetsbrevet GROW!

Om jag får mindre än 5 poäng en månad, börjar jag om från början då?

Du börjar om från början varje månad. För att belöna konsekvent bra arbete är målet med Help 5 att få 5 poäng varje månad.