Efterlevnadsprogram enligt Lacey Act

Vårt efterlevnadsprogram enligt Lacey Act är inte bara omfattande, det är även det första i branschen för eteriska oljor som har granskats och godkänts av de amerikanska myndigheterna. Det här är ett mycket kvalificerat efterlevnadsprogram och vi är stolta över att ha överträffat våra konkurrenter på detta område. Vi anlitar de bästa juridiska experterna runt om i världen för att hålla oss underrättade om de senaste lagarna och informera oss om hur man på bästa sätt tillämpar dem i vår verksamhet.
Vårt team har under mer än ett års tid samarbetat med företagets egna gårdar, partnergårdar, Seed to Seal-certifierade leverantörer och myndigheterna för att utveckla detta nya program.

Vi anlitar även kontinuerligt miljöexperter världen över för att hålla oss underrättade om skyddsåtgärder för känsliga landskap och växter.

Efterlevnadsprogrammet enligt Lacey Act består av fem generella steg för att säkerställa att våra eteriska oljeprodukter och samarbetspartners följer alla lagar och bestämmelser i de jurisdiktioner där vi är verksamma.

De fem stegen är:

Leverantörsutbildning
Utbilda alla leverantörer om grundkraven i Lacey Act.

Leverantörsutvärdering

Bestämma vilka produkter vi ska anskaffa och vilka leverantörer vi ska samarbeta med genom att utvärdera ”produktriskfaktorer” och ”leverantörsriskfaktorer".

Leverantörscertifiering

Efter utbildning om Lacey Act och vårt efterlevnadsprogram måste leverantörerna genomföra Young Livings certifiering för efterlevnad av Lacey Act.

Riskbedömning

Som en del av certifieringen tilldelas varje leverantör och växtråvara en riskkategori som bestämmer vilka godkännanden som behövs för att samarbeta med eller leverera växtråvaror till Young Living. Både leverantörer och växtråvaror är föremål för oberoende bedömning.

Granskning/inspektion

Baserat på riskfaktorerna har Young Living utvecklat ett löpande gransknings- och övervakningsprogram. Det nya programmet för efterlevnad av Lacey Act är utformat för att omfatta alla individer och organisationer i leveranskedjan.


Detta omfattande program sätter standarden för hela branschen och visar Young Livings engagemang för att gå i spetsen när det gäller att skydda känsliga landskap och växter.