Partners

Tibetan TB-projektet

Efter en resa till Tibet uppmärksammade Ingrid Dilley och den tibetanske munken Thupten Dadak den sjukdomsvåg som drabbat tibetanska flyktingar. Efter upptäckten att tuberkulosfrekvensen (tbc) hos tibetaner i exil är en av världens högsta presenterade Ingrid och Thupten sitt projekt Tibetan TB för Young Living. Genom projektet förser Young Living tibetanska flyktingar med Thieves®-rengöringsprodukter och friskvårdsutbildning, i förhoppning om att förhindra ytterligare problem med spridning av den här potentiellt dödliga sjukdomen.

I sin artikel, ”Tibet’s Other Fight: Tuberculosis” (Tibets andra kamp: tuberkulos), som publicerades den 28 mars, 2009, i Wisconsin State Medical Journal, citerar Dr Zorba Paster skrämmande statistik om tibetaner som infekterats av tbc:
I USA drabbas 4 av 100 000 personer av tbc.
I Indien drabbas 130 av 100 000 personer av tbc.
För tibetaner i exil är motsvarande siffra 800 av 100 000 personer.
Behandling av tbc kostar endast 25 dollar för en sexmånadersbehandling.
Dr Paster påpekar att de flesta fall av tbc kan förebyggas med rätt typ av screeningundersökningar och behandling. För att bidra till att stoppa den här epidemin startade han Tibetan TB-projektet tillsammans med Dr Richard Chaisson och Johns Hopkins.
Young Living lämnar inga uttalade rekommendationer av innehållet på den länkade sidan. Länkarna tillhandahålls uteslutande i informationssyfte.