Säkerhetsanvisningar


Eteriska oljor är kraftfulla och naturliga aromatiska substanser som kan vara starkare än man kanske väntar sig. För att förhindra att de här värdefulla oljorna används på fel sätt, och för att de ska ge mesta möjliga fördelar, har Young Livings grundare D. Gary Young i samarbete med dr Lindsey Elmore, Young Livings chef för utbildning och hälsovetenskap, och andra experter i hennes team, utformat denna praktiska säkerhetsguide. Ta hjälp av den när du vill veta mer om de eteriska oljornas användning, hur man hanterar känslig hud samt annan värdefull information.
Young Livings eteriska oljor är framställda för att vara så rena och verksamma som möjligt. Vi rekommenderar att man läser instruktionerna på de enskilda etiketterna och följer riktlinjerna så att de eteriska oljorna används på ett säkert sätt.
Vanliga frågor om användning

På alla flaskor med eteriska oljor från Young Living finns anvisningar om hur oljan kan användas. Anvisningarna kan skilja sig åt mellan olika länder och regioner beroende på deras olika bestämmelser. Läs produktetiketten för information om rätt användning.

En basolja är en fet vegetabilisk olja som exempelvis kokosnötsolja eller druvkärneolja som kan användas för att späda ut eteriska oljor. Young Livings V-6 Vegetable Oil Complex är en utmärkt basolja som passar till alla användningsområden. Med hjälp av en basolja blir det bekvämt att använda eteriska oljor utvärtes. Utspädning med en basolja minskar inte den eteriska oljans verkan, och användningen blir mer effektiv då mindre mängder behövs av den eteriska oljan. Smör, margarin eller petroleumbaserade produkter (t.ex. vaselin eller babyolja gjord på mineralolja) bör aldrig användas som basolja. Många undviker också olivolja som basolja på grund av dess starka doft och trögflytande konsistens.

“Heta” eteriska oljor är oljor som orsakar en het eller brännande känsla när de stryks på huden. Young Living rekommenderar att man testar på ett hudområde innan man börjar använda en sådan olja. När du vill testa en eterisk olja, stryk på 1–2 droppar på ett hudområde, till exempel underarmen. Se om en reaktion inträffar på hudområdet inom 1–2 timmar, men vanligtvis sker dock en eventuell reaktion inom 5–10 minuter. Om du känner en het eller brännande känsla eller om du skulle få utslag, stryk på basoljan V-6 på området vid behov. ”Heta” oljor är till exempel Cinnamon Bark, Clove, Lemongrass, Peppermint, Oregano, Thyme, Exodus II och Thieves

Om obehag eller irritation uppstår, sluta använda den eteriska oljan och stryk på basoljan V-6 på området. Försök inte spola bort oljan med vatten, eftersom det kan öka obehaget. Om du får utslag kan det vara ett tecken på avgiftning. Drick rikligt med vatten för att underlätta processen med att rensa ut toxinerna. Toxiner från tvålar, hudvårdsprodukter, rengöringsmedel och parfymer som innehåller petroleumbaserade kemikalier kan utlösa avgiftningsreaktioner. Överväg att sluta med sådana produkter om en reaktion uppstår. Innan du använder den eteriska oljan igen, testa den på ett hudområde (se ovan) utspädd med en basolja. Vatten gör att oljan tränger in mer i huden. Om du skulle få eterisk olja i ögonen, använd basoljan V-6 – inte vatten – för att lindra obehaget, som bör försvinna inom några minuter. Sök läkarhjälp om obehagskänslan kvarstår efter 5 minuter. Observera att det i vissa texter föreslås att eterisk olja ska spädas ut med vatten. Young Living rekommenderar i stället att späda ut den med en basolja för att obehaget ska försvinna så fort som möjligt.

Young Living rekommenderar att man undviker att låta eteriska oljor komma i kontakt med känsliga områden såsom ögon, öron, genitalier och slemhinnor. Om du väljer att använda en eterisk olja på ett känsligt område, späd ut 1 droppe av den med 5–10 droppar av basoljan V-6.

Lämplig användning anges på flaskans etikett. Följ anvisningarna på etiketten. Uttrycket ”ju mer, desto bättre” stämmer inte alltid. Eteriska oljor är mycket koncentrerade och kraftfulla, så börja med små mängder och öka sedan långsamt. I de flesta fall räcker 1–2 droppar och mer än så ger inte nödvändigtvis ett bättre resultat. Beroende på vilken eterisk olja du använder kan du gradvis öka till 3–4 tillfällen per dag om du vill. Överdriven användning av eteriska oljor kan öka risken för oönskade reaktioner.

Precis som vid medicinska åkommor rekommenderar vi att be en kompetent och kvalificerad vårdgivare med erfarenhet av eteriska oljor om råd innan man använder dem. Som en allmän vägledning bör man undvika riklig eller överdriven användning av muskatellsalvia – Clary Sage (Salvia sclarea), salvia – Sage (Salvia officinalis), renfana – Tansy (Tanacetum vulgare), isop – Hyssop (Hyssopus officinalis), fänkål – Fennel (Foeniculum vulgare) och vintergröna – Wintergreen (Gaultheria procumbens) samt blandningar och tillskott som innehåller dessa oljor.

Många eteriska oljor kan användas på barn men de bör då spädas ut före användning. En del av Young Livings oljor är redan utspädda med en basolja, vilket då anges på produktetiketten, och de kan användas direkt på barn. Barn reagerar vanligtvis bra på eteriska oljor, men en basolja rekommenderas. En till två droppar eterisk olja som exempelvis RutaVaLa, Gentle Baby eller Peace & Calming kan spädas ut i basolja och strykas på fotsulorna.

En del eteriska oljor, framför allt citrusoljor, innehåller naturliga molekyler som reagerar med solljus (UV-strålning) och kan orsaka känslighet. Alla eteriska oljor och oljeblandningar från Young Living som innehåller sådana ämnen är märkta med en varning om att undvika sol/UV-ljus i 12 till 48 timmar efter användning. Man bör alltid vara försiktig när man börjar använda en ny olja: testa på ett hudområde (se ovan), späd ut och stryk på oljan på hudområden som skyddas från sol/UV-ljus för att minska risken för känslighet. Med ingredienserna i Young Livings hudvårds- och skönhetsprodukter undviker man ämnen som orsakar solkänslighet.

Om du har en medicinsk åkomma och använder receptbelagda läkemedel rekommenderar vi att kontakta en vårdgivare med erfarenhet av eteriska oljor innan du använder en eterisk olja. Fråga receptförskrivaren eller en apotekare om eventuella interaktioner mellan medicinen och den/de eteriska oljorna.