ACCESSOARER FRÅN YL FOUNDATION

New and Seasonal

Vi stärker kvinnor genom arbetsmöjligheter

...

Sedan 2009 har Young Living Foundation engagerat sig i att skapa hållbar förändring i samhällen världen runt. Vi investerar i program som hjälper kvinnor i svåra socioekonomiska förhållanden att utveckla användbara kunskaper, starta småföretag och säkerställa rättvisa löner och goda arbetsförhållanden för att bryta den onda cirkeln av fattigdom som går i arv och inspirera till långvarig förändring.


Driver på samhällsförändring genom hantverk

Vi har samarbetat med kvinnoledda hantverksgrupper runt om i världen för att kunna erbjuda en speciell kollektion med handgjorda smycken som för samman kvinnliga hantverkare och Young Living-kunder. När du köper dessa smycken bidrar du till rättvisa löner och mer pengar till dessa företag som drivs av kvinnor så att de kan fortsätta utveckla sina företag, försörja sina familjer, stödja sina samhällen och inspirera till positiv förändring för kommande generationer. Vi tror att kvinnor som har det bra ekonomiskt sett känner sig stärkta att inspirera till långvarig förändring i sina samhällen.