Kampanjen Help 5Hjälp andra – hjälp dig själv!Med den spännande kampanjen Help 5 kan du få en gåva varje månad från januari till december 2024 genom att samla poäng för att värva nya Brand Partner med en engångs- eller lojalitetsbeställning på minst 100 PV, återaktivera inaktiva Brand Partner och uppmuntra Brand Partner att gå med i lojalitetsprogrammet.


Tjäna minst 5 poäng per månad för att bli belönad.


Värva, återaktivera och uppmuntra lojalitetsprenumerationer idag!

Vad får man? I vår generösa kampanj får vinnarna en fin gåva. Det kan vara en doftspridare till hemmet, en eterisk olja till din oljesamling eller en accessoar.


Värva, återaktivera och uppmuntra lojalitetsprenumerationer idag!

Help 5-gåva i juni:


Placeholder Image

Transformation 15 ml

Sträva efter förvandling med månadens belöning Transformation 15 ml!Vem?

Brand Partner kan tjäna poäng genom att värva, återaktivera och uppmuntra andra att gå med i lojalitetsprogrammet.

Hur?

  • 1 poäng – VÄRVA en ny Brand Partner med en engångs- eller lojalitetsbeställning på minst 100 PV.

  • 1 poäng – ÅTERAKTIVERA en Brand Partner som har varit inaktiv i minst 12 månader med en beställning på minst 50 PV.

  • 1 poäng – HJÄLP en ny eller befintlig Brand Partner att gå med i vårt lojalitetsprogram och lägga en första lojalitetsbeställning.

  • 1 poäng – Hjälp en Brand Partner att ÅTERREGISTRERA SIG på lojalitetsprogrammet och lägga en lojalitetsbeställning efter minst 6 månaders inaktivitet i programmet.


Regler och villkor gäller

När?

Kampanjen sker varje månad från januari 2024 till december 2024.

Värva, återaktivera och uppmuntra lojalitetsprenumerationer idag!


Alla aktiva Young Living Brand Partner från länder och områden i Europa och OSS kan automatiskt samla poäng och delta i kampanjen. Kampanjen gäller bara i EU och OSS-regionen.
Följande länder ingår i Europa och OSS (du måste ha ett YL-konto som är registrerat i det landet eller området för att kunna kvalificera i kampanjen):
Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Ceuta, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Gibraltar, Grekland, Guernsey, Irland, Island, Italien, Jersey, Kanarieöarna, Kazakstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vatikanen, Österrike.


  • 1 poäng – VÄRVA en ny Brand Partner med en engångs- eller lojalitetsbeställning på minst 100 PV.
  • 1 poäng – ÅTERAKTIVERA en Brand Partner som har varit inaktiv i minst 12 månader* med en beställning på minst 50 PV.
  • 1 poäng – HJÄLP en ny eller befintlig Brand Partner att gå med i vårt lojalitetsprogram** och lägga en första lojalitetsbeställning.***
  • 1 poäng – Hjälp en Brand Partner att ÅTERREGISTRERA SIG på lojalitetsprogrammet och göra en lojalitetsbeställning efter minst 6 månaders inaktivitet i programmet.

*Inaktiv: En Brand Partner som inte har lagt någon beställning på minst 50 PV under de senaste 12 månaderna eller längre och vars YL-konto har varit inaktivt. För att en värvare ska kunna få poäng i kampanjmånaden juni 2024 måste den återaktiverade Brand Partnern ha lagt sin senaste beställning på minst 50 PV i juni 2023 eller tidigare, och så vidare under följande månader. **Lojalitetsbeställning: minst 50 PV. Obs: Den nya eller återaktiverade Brand Partnern måste komma från ett av länderna på listan ovan.
*** Sådan hjälp får inte strida mot kravet i avsnitt 4.2 i YL:s principer och rutiner: 4.2 Sponsring online
När du sponsrar en ny Brand Partner via värvningsprocessen online kan du hjälpa den sökande att fylla i värvningsmaterialet. Den sökande måste dock personligen granska och godkänna Brand Partner-avtalet online, dessa principer och rutiner samt kompensationsplanen.

För att kvalificera och få poäng måste du vara den nya eller befintliga Brand Partnerns värvare. Deltagare som uppfyller kvalificeringskraven får heller inte bryta mot avsnitt 3.3 i YL:s principer och rutiner: ”Verklig mottagare för mer än ett konto och duplikatkonton”.****


****3.3 Verklig mottagare för mer än ett konto och duplikatkonton. Du kan bara ha ekonomiska intressen i ett konto, om inte annat tillåts enligt det här avsnittet. Om Young Living upptäcker att du har intressen i flera konton kommer dina duplicerade konton att avslutas och du får ha kvar det kontot som skapades först. Det är strängt förbjudet att skapa duplikatkonton för att försöka ändra sponsorlinjer, manipulera kompensationsplanen eller kringgå avtalet på något sätt.

Du kan ha ekonomiska intressen i fler än ett Brand Partner-konto om detta intresse innebär ett arv (antingen som ett direkt arv eller genom en fond) från en annan Brand Partner. I dessa fall måste du skriftligen meddela Young Living om detta arv (i enlighet med avsnitt 3.7 och 3.7.1), och fråga om Young Livings skriftliga godkännande för att ha intressen i flera konton.

Young Living förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande och för vilka anledningar som helst, när som helst, att (1) neka dig möjligheten att ha intressen i ditt eget konto och det ärvda kontot eller att (2) neka dig rätten att tjäna Generation- och Diamond-ledarskapsbonusar på det ärvda kontot (om Young Living beslutar att du inte har visat att du kan leda två organisationer genom att inte ha deltagit i ledarskapsaktiviteter såsom att kontakta och utbilda din organisation, delta i möten, öka antal värvade Brand Partner och/eller öka PGV och OGV i betalnivåerna för din organisation under den senaste tiden). Om Young Living nekar dig rätten att ha ett ekonomiskt intresse i ett andra konto som du övertagit genom ett arv kan företaget ge dig en fyramånadersperiod då du kan sälja dina andelar i ett av kontona. Efter att den perioden gått ut kommer det övertagna kontot att frysas eller avslutas.

Young Living uppmuntrar och föredrar att Brand Partner arbetar tillsammans med sin partner (om tillämpligt) och bygger upp en enda organisation. På grund av skilsmässor, separation, överenskommelser etcetera så kan det finnas undantag från den här regeln. Från och med 2 juli 2018 kan du och din partner ha separata konton om det andra kontot sponsras som den första eller andra nivån på den andra partnerns konto. Young Living kommer periodvis att granska de två kontona och kan avsluta det senast skapade kontot om det visar sig, enligt Young Livings egna gottfinnande, att det senast skapade kontot används för att manipulera kompensationsplanen, eller att de två partnerna inte uppfyller 70-procentsregeln som beskrivs i avsnitt 6.1. En gemensam organisation kommer att behandlas som en sådan med arvsrätt.

Om du är minderårig och är minst 16 år gammal måste du skicka in en papperskopia på Brand Partner-avtalet som har skrivits under av dig och dina föräldrar eller målsman. Dina föräldrar eller din målsman måste överse dina handlingar. Detta gäller om din förälder eller målsman är Brand Partner:
a. Din organisation ses som ett andra konto, separat från din förälders eller målsmans konto;
b. Din förälder eller målsman måste vara din sponsor; och
c. Din förälder eller målsman kan inte ha ett ekonomiskt intresse i ditt Brand Partner-konto.

Nej. I den här kampanjen erbjuder vi bara produktbelöningar.

Detaljerad information om den aktuella månadens priser finns på kampanjens webbsida.

Du kommer bara att få ett pris per månad för insamlade poäng. Om du till exempel får 16 poäng så kommer du ändå bara att få ett pris.

Perioden då man tjänar poäng startar från kalendermånadens första dag och avslutas på kalendermånadens sista dag. Till exempel så kan man samla poäng i juni den 1-30 juni 2024.

Nej. Det går inte att överföra poäng.

Nej. Du kan bara få priset genom att uppfylla behörighetskraven för den här kampanjen.

Skicka alla frågor som gäller uppfyllande av behörighetskraven för kampanjen till kundtjänsten på mejladressen emeaincentives@youngliving.com.

Nej, poängen räknas inte om en ny Brand Partner skickar tillbaka eller avbeställer en kvalificerande beställning.

Nej, poängen nollställs varje månad.

När resultaten är mottagna kommer poängen att delas ut till den som är värvare vid tiden för granskningen.

Namnen på vinnarna kommer att tillkännages i särskilda e-postmeddelanden som skickas ut den 15:e dagen månaden efter granskningsmånaden.
Till exempel kommer namnen på vinnarna i juni 2024 tillkännages den 15 juli 2024. Du kommer bara att få ett mejl om du kvalificerar den månaden.

Du kommer att få ditt pris med din lojalitetsbeställning den andra månaden efter kvalificeringsperioden. Se tabellen nedan för mer information:

Kvalificerande månad Mottaget pris
Januari Mars
Februari April
Mars Maj
April Juni
Maj Juli
Juni Augusti

Du förlorar möjligheten att få priset om du inte är med i lojalitetsprogrammet.

Poängen kommer att räknas från månadens första dag till månadens sista dag varje månad.

Tullavgifter kan tillkomma på kampanjartiklar för beställningar som skickas utanför EU:s tullområde. Mottagaren av försändelsen måste betala sådana avgifter.