Young Living COO talar på Association for Corporate Growth Utah

Den 11 november talade Travis Ogden, Chief Operating Officer för Young Living Essential Oils, på Association for Corporate Growth(ACG) Utah i Salt Lake City. Som en del av ACG Utahs frukostserie ”Building Momentum” berättade Travis historien om Young Livings spännande och unika 20-åriga historia som ledde till den explosiva tillväxt som vi upplever just nu.

Young Living har nått nya milstolpar i antal medlemmar och medarbetare över hela världen – och saktar inte ner. Företaget bygger vidare på denna dynamik genom att bilda nya, spännande partnerskap och har en proaktiv, strategisk långtidsplan. Travis framhöll också företagets outtröttliga engagemang för rena produkter genom processen Från Frö till Försegling.

För mer information om ACG Utah,klicka här.