Internationella kvinnodagen

8 mars 2019
Young Living har stöttat kvinnor i över 25 år och gett dem möjligheten att skapa en bättre och ljusare framtid. Dessa kvinnor stöttar sina familjer och samhällen, utvecklar framgångsrika verksamheter och gör världen bättre. Vi uppskattar dem verkligen.