Diamond Retreat 2022

Unika upplevelser väntar dem som kvalificerar sig för Diamond Retreat och som får möjligheten att besöka och upptäcka fantastiska platser, från orörda stränder till pittoreska städer fulla med historia. Varje år följer dessa topprankade medlemmar med oss för att fira sitt hårda arbete med olika destinationer och oförglömliga äventyr.
I och med Diamond Retreat 2022 kommer vi att ändra kvalificeringskraven för detta evenemang. Denna förändring kommer att börja gälla i och med kvalificeringsperioden för Diamond Retreat 2022, som börjar den 1 januari 2021.
Nya kvalificeringar (gäller från den 1 januari 2021)
Klicka här för att se vilka som kvalificerade sig 2020.

Klicka här för att se vilka som kvalificerade sig 2021.

NYA DIAMONDLEDARE

Nya Diamondledare kan tjäna ihop till sin plats på Diamond Retreat genom att för första gången få betalt på rankningsnivån Diamond, Crown Diamond eller Royal Crown Diamond i minst tre på varandra följande månader under kvalificeringsperioden 1 januari-31 december varje år.

ÅTERKOMMANDE DIAMOND-, CROWN DIAMOND- OCH ROYAL CROWN DIAMOND-LEDARE

Ledare som tidigare har uppnått kvalificeringskraven för Diamond Retreat kan återkvalificera sig för framtida Diamond Retreats genom att bibehålla och få betalt på rankningsnivån Diamond eller högre under hela kvalificeringsperioden, alltså januari till december (12 månader). De vars rankningsnivå sjunker till en längre nivå än Diamond under någon av kvalificeringsmånaderna kommer inte att kunna delta i Diamond Retreat som hålls följande år.
Alla som kvalificerar sig kommer att bjudas in för att delta i Diamond Retreat tillsammans med en behörig gäst* utan kostnad.
*En behörig gäst måste ha fyllt 18 år för att delta. Gäster som är medlemmar på nivåerna under Diamond kan inte delta i utbildningsmötena under evenemanget.

RIKTLINJER OCH INFORMATION OM DIAMOND RETREAT

Kvalificeringarna nollställs i början av varje kvalificeringsperiod, det vill säga januari varje år. Om en medlem stiger i rankningsnivå för första gången men inte lyckas bibehålla nivån kan han eller hon ändå kvalificera sig till retreaten genom att bli betald på den nivån tre månader i rad. Den tredje månaden i rad under kvalificeringsperioden kommer att bestämma behörighet. Om en medlem kvalificerar sig till två eller fler retreater under ett år kommer de att bjudas in till alla retreat som de har kvalificerat sig för.

Medlemmen måste vara aktiv och med gott anseende hos Young Living för att kunna utnyttja belöningsresan.*

Deltagandet på retreaten kan ej överlåtas och kan inte inlösas mot pengar eller annan sorts kompensation.

Eventuella varumärkta gåvor som ges till behöriga deltagare är endast avsedda för evenemangets deltagare.

De som för första gången har kvalificerat sig för Diamond Retreat men som inte kan delta på detta års evenemang kan senarelägga sitt deltagande till nästa års retreat på samma rankningsnivå. Vänligen mejla europeanrecognition@youngliving.com för att senarelägga ditt deltagande till nästa år. Din begäran att senarelägga ditt deltagande måste skickas in före evenemanget och innan kvalificeringsperioden avslutas. Läs våra vanliga frågor och svar för mer information.

Young Living är ett familjeföretag och vi förstår att våra medlemmar vill ta med sig sina barn till evenemanget. Vänligen observera att trots att detta tillåts ber vi dig att inte boka ditt flyg innan Young Living har bekräftat att dina barn kan följa med. Young Living tillhandahåller inte utflykter, måltider, boende, transporter eller barnpassning åt barnen.

*Den här belöningsresan kan vara beskattningsbar. Vi rekommenderar att du rådgör med din personliga skatterådgivare om vad resan har för påföljder eftersom den hör till din Young Living-verksamhet och påverkar din personliga skattesituation. Du kan kontakta Young Living för att få mer information om resan.

AVBOKNINGSREGLER

För avbokningar gjorda mindre än 30 dagar före evenemanget tillkommer en avbokningsavgift på 50 %. Du får en fullständig återbetalning på avbokningar som görs 30 dagar eller mer före evenemanget.

Om du måste avboka efter att en flygresa har bokats åt dig måste du betala flygresan själv om du deltar i Diamond Retreat i framtiden.

För mer information om behörighet och vanliga frågor och svar klicka här eller mejla europeanrecognition@youngliving.com.

Vänligen mejla events@youngliving.com för övriga frågor om evenemanget eller kontakta Diamond-supporten.

Vanliga frågor och svar

Behörighet
F: Vilken behörighet gäller för Diamond Retreat?
S: Vänligen besök vår behörighetssida för Diamond Retreat för mer information.
F: VAD HÄNDER OM JAG HAR FÅTT BETALT SOM DIAMOND ELLER HÖGRE FÖRUT, MEN DET HÄR ÄR FÖRSTA GÅNGEN SOM JAG HAR BIBEHÅLLIT DIAMOND ELLER HÖGRE I TRE MÅNADER I RAD?
S: Även om du tidigare har uppnått och blivit betald som Diamond så blir du inbjuden till Diamond Retreat första gången som du kvalificerar som Diamond i tre månader i rad.

Vi tar ett exempel: Jodi når rankningsnivån Diamond för första gången i september 2020 men hon uppnådde inte tre månader i rad som Diamond förrän februari, mars och april 2021. Eftersom hon uppnådde Diamond-nivån i tre på varandra följande månader för första gången under kvalificeringsperioden för Diamond Retreat 2022 kommer hon att bli inbjuden till Diamond Retreat 2022 som en ny Diamond-medlem.
F: VAD HÄNDER OM INTE ALLA MINA TRE KVALIFICERANDE MÅNADER I RAD FALLER INOM SAMMA KVALIFICERINGSPERIOD?
S: Den retreat du kommer att bli inbjuden till bestäms efter den kvalificeringsperiod då din tredje månad i rad infaller. Vi tar ett exempel: Mark betalades som en Diamond-medlem för första gången i december 2020. Han bibehöll rankningsnivån Diamond i januari och februari 2021. Eftersom hans tredje månad i rad som Diamond infaller i kvalificeringsperioden för 2022 kommer han att bjudas in till Diamond Retreat 2022 trots att hans första månad som Diamond inföll under den förra kvalificeringsperioden.
F: JAG KAN INTE DELTA I ÅR. VAD KAN JAG GÖRA?
S: Om du har kvalificerat dig för Diamond Retreat för första gången men inte kan delta kan du senarelägga ditt deltagande till nästa retreat en gång. För att begära att ditt deltagande senareläggs, vänligen mejla europeanrecognition@youngliving.com före evenemanget. Ange ditt namn, medlemsnummer, rankningsnivå och anledningen till att du vill senarelägga deltagandet.
Senareläggning av deltagandet godkänns inte utan korrekt anmälan och går inte på automatik. Du måste meddela oss om du planerar att inte delta, annars förlorar du rätten att delta i den retreaten.
Behöriga medlemmar kan endast senarelägga sitt deltagande en gång per rankningsnivå. Om du senarelägger ditt deltagande kommer du att få en inbjudan per e-post till nästa retreat när de nya kvalificerade medlemmarna har valts ut.
F: SOM EN ÅTERKOMMANDE LEDARE, HAR JAG MÖJLIGHET ATT KÖPA EN PLATS PÅ DIAMOND RETREAT?
S: Nej. Inbjudningar för att delta i Diamond Retreat måste komma efter att medlemmen för första gången har uppnått rankningsnivån Diamond tre månader i rad eller genom att uppfylla kvalificeringskravet på 12 månader. Genom att kvalificera dig på något av dessa sätt kommer du att ha tjänat ihop till din plats på retreaten utan kostnad (se nästa fråga för att få veta vad som ingår).
F: VAD INNEBÄR ”UTAN KOSTNAD”?
S: Young Living kommer att betala kostnaden för flygbiljetter i ekonomiklass för kvalificerande Diamond- och Crown Diamond-medlemmar och deras behöriga gäst, och kostnaden för flygbiljetter i första klass för kvalificerande Royal Crown Diamond-medlemmar och deras behöriga gäst så att de kan delta i Diamond Retreat. Dessutom kommer Young Living att täcka kostnaderna för boende, vissa måltider, evenemangsprodukter och transport till och från flygplatsen och aktiviteter under evenemanget. Andra kostnader, som måltider under resan och bagageavgifter, bekostas av medlemmen själv.
F: VAD HÄNDER OM JAG, SOM EN ÅTERKOMMANDE LEDARE, SJUNKER I RANKNINGSNIVÅ UNDER KVALIFICERINGSPERIODEN?
S: Du kommer att få en inbjudan till Diamond Retreat så länge du bibehåller rankningsnivån Diamond eller högre under hela den 12 månader långa kvalificeringsperioden. Ett exempel: Katie påbörjar kvalificeringsperioden som en återkommande Royal Crown Diamond och kvalificerar sig på den nivån under de första sju månaderna. Hon sjunker till Diamond under månad åtta och kvalificerar sig som Diamond under de resterande fyra månaderna i kvalificeringsperioden. Katie skulle fortfarande kvalificera sig för Diamond Retreat och erkänns där på rankningsnivån Royal Crown Diamond (baserad på den existerande policyn att man måste uppnå rankningsnivån minst en gång var sjätte månad för att bibehålla sin nuvarande rankningsnivå).
I ett annat exempel påbörjar Diego kvalificeringsperioden som en återkommande Diamond och kvalificerar sig för den nivån under de första tre månaderna. Under månad fyra sjunker Diego tillbaka till Platinum och kvalificerar sig som Platinum under resten av kvalificeringsperioden (nio månader). Diego skulle inte få en inbjudan till Diamond Retreat eftersom han inte bibehöll rankningsnivån Diamond under hela den 12 månader långa kvalificeringsperioden.
F: VILKEN RANKNINGSNIVÅ ERKÄNNS OM JAG INTE BIBEHÅLLER SAMMA RANKNINGSNIVÅ FÖR HELA DEN 12 MÅNADER LÅNGA KVALIFICERINGSPERIODEN?
S: Ledare vars rang varierar under kvalificeringsperioden till Diamond Retreat – men som ändå befinner sig på rankningsnivån Diamond eller högre – kommer att få den högsta rang som de har uppnått minst en gång under de senaste sex månaderna erkänd, enligt Young Livings policy.

Ett exempel: Erica påbörjar sin kvalificeringsperiod som Crown Diamond, men under det sista halvåret (månad 7-12) sjunker hon till Diamond. Eftersom Ericas högsta uppnådda rankningsnivå under de sista sex månaderna av kvalificeringsperioden var Diamond kommer hon att erkännas som Diamond på Diamond Retreat.
Anmälan
F: Hur anmäler jag mig till Diamond Retreat?
S: Om du kvalificerar dig eller förväntas kvalificera dig för Diamond Retreat kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk till en enkät där du får svara på frågor om dina önskemål, till exempel gällande tillgänglighet, översättning, speciell kost, etc.* Alla som planerar att delta i Diamond Retreat måste fylla i detta formulär.
Alla kvalificerande medlemmar som har fyllt i att de vill delta i retreaten kommer att få ett e-postmeddelande med en länk till den officiella anmälningssidan.

*Att speciella önskemål uppfylls är inte en garanti och är beroende på om tillgänglighet finns. Alla kvalificeringar färdigställs senast den 31 december under kvalificeringsåret. Om du fyller i enkäten men inte förväntas kvalificera dig kommer du inte att inkluderas i den officella anmälan.
F: VAD HAR NI FÖR AVBOKNINGSREGLER?
S: På biljetter som avbokas mindre än 30 dagar före evenemanget tillkommer en avbokningsavgift på 50 %. Du får en fullständig återbetalning på avbokningar som görs 30 dagar eller mer före evenemanget.
Gäster
F: KAN JAG TA MED MIG MIN MEDSÖKANDE ELLER EN ANNAN GÄST?
S: Endast en medlem per konto kan kvalificera sig men du kan ta med en medsökande eller företagspartner som din gäst.*

*Nya och återkommande kvalificerande Diamond-medlemmar kan bjuda med en gäst att delta utan kostnad. Detta inkluderar flygbiljett, boende, vissa måltider, evenemangsprodukter, aktiviteter och transport till och från flygplatsen och aktiviteter under evenemanget. Om gästen inte har uppnått Diamond-nivån kan han eller hon inte delta i utbildningsaktiviteterna.

*Behöriga gäster måste ha fyllt 18 år för att delta.
F: JAG HAR EN NYFÖDD BEBIS. KAN JAG TA MED MIG MITT SPÄDBARN TILL DIAMOND RETREAT?
S: Deltagarna kan ta med sig ett spädbarn. Deltagarna måste betala eventuella extrakostnader i samband med detta. Det kan finnas vissa åldersbegränsningar gällande spädbarnets deltagande (t.ex. tillåts inte barn yngre än sex månader ombord kryssningsfartyg).
F: FÅR JAG TA MED MIG MINA BARN TILL DIAMOND RETREAT?
S: Young Living är ett familjeföretag och vi förstår att våra medlemmar vill ta med sig sina barn till evenemanget. Där det finns möjlighet kommer barn tillåtas följa med. Observera dock att Young Living inte kommer att erbjuda utflykter, måltider, boende (inklusive eventuellt behov av ytterligare hotellrum eller stugor), transporter eller barnpassning åt barnen.
F: KAN JAG BOKA FLYGET SJÄLV?
F: I VILKEN KLASS RESER VI TILL DIAMOND RETREAT? KAN JAG UPPGRADERA BILJETTEN?
S: Diamond- och Crown Diamond-medlemmar samt deras gäster flyger i ekonomiklass. Royal Crown Diamond-medlemmar och deras gäster flyger i första klass. Du kan uppgradera biljetten på egen bekostnad.
Logi
F: KAN JAG DELA RUM MED EN VÄN?
S: Den kvalificerande medlemmen kommer att få sitt eget hotellrum eller stuga. Gästerna kommer inte att få ett eget rum utan kommer att dela rum med den medlem som bjöd in dem.
F: KAN JAG BOKA HOTELL SJÄLV?
S: Du kan inte boka hotellrum själv under evenemanget.
Annat
F: VAD BÖR JAG TA MED MIG?
S: När anmälan öppnas till Diamond Retreat kommer det att finnas en lista med rekommenderad packning.
F: KOMMER NI ATT TILLHANDAHÅLLA ÖVERSÄTTNING PÅ EVENEMANGET?
S: Översättning under evenemanget kommer att finnas tillgänglig efter deltagarnas behov. Vänligen efterfråga översättning eller hjälpmedel för hörselnedsättning när du anmäler dig. Young Livings personal kommer att erbjuda översättningstjänster under retreaten vid behov.