Palo Santo

Palo santo (Bursera graveolens) tillhör samma botaniska familj (Burseraceae) som rökelseträd, trots att den är mer vanligt förekommande i Sydamerika än i Mellanöstern. Palo Santo är i likhet med rökelseträd känd som en andlig olja, som traditionellt sett användes av inkaindianerna för att rena och rensa själen från negativa energier. Det spanska namnet återspeglar också hur respekterad den här oljan är: Palo santo betyder "heligt trä" eller "andligt trä".
Under 25 år har våra kvalitetsstandarder Seed to Seal varit både ett löfte till dig och en spegling av vårt ansvarstagande som förvaltare av jorden. Vi tror att du vill ha det bästa för dig själv och din familj; produkter som är rena, fria från skadliga syntetiska ingredienser och av allra högsta kvalitet. Våra egenutvecklade kvalitetsstandarder Seed to Seal är vårt löfte till dig, till jorden och till oss själva att Young Livings produkter alltid kommer att vara bäst på marknaden, både idag och för all framtid.

Seed to Seal och de tre pelarna inköp, vetenskap och kvalitetsstandarder finns med i alla steg i produktionsprocessen, både på våra gårdar och våra noggrant utvalda samarbetsgårdar. Seed to Seal omfattar vår strikta kvalitetstestning som säkerställer att du och din familj kan dra fördel av de renaste eteriska oljorna i världen. Seed to Seal finns i allt vi gör. Vi vet att du, och vi, inte nöjer oss med något annat än det allra bästa.
Certifierad kosher av EarthKosher
Användning

Användning

För utvärtes användning, applicera 1-2 droppar på önskat område. För aromatisk användning, inandas direkt vid behov eller använd i doftspridare 10-15 min varje dag. Förvara på en sval, mörk plats.

Varning: Eventuell hudkänslighet. Förvaras oåtkomlig för barn. Om du är gravid eller under läkarvård ska du först rådgöra med läkare.

Ingredienser

Ingredienser

Eterisk olja av Palo Santo