Melrose

Melrose™ ger huden ett bättre skydd mot yttre påfrestningar. Då oljan sprids kan Melrose ta bort dålig lukt.
Under 25 år har våra kvalitetsstandarder Seed to Seal varit både ett löfte till dig och en spegling av vårt ansvarstagande som förvaltare av jorden. Vi tror att du vill ha det bästa för dig själv och din familj; produkter som är rena, fria från skadliga syntetiska ingredienser och av allra högsta kvalitet. Våra egenutvecklade kvalitetsstandarder Seed to Seal är vårt löfte till dig, till jorden och till oss själva att Young Livings produkter alltid kommer att vara bäst på marknaden, både idag och för all framtid.

Seed to Seal och de tre pelarna inköp, vetenskap och kvalitetsstandarder finns med i alla steg i produktionsprocessen, både på våra gårdar och våra noggrant utvalda samarbetsgårdar. Seed to Seal omfattar vår strikta kvalitetstestning som säkerställer att du och din familj kan dra fördel av de renaste eteriska oljorna i världen. Seed to Seal finns i allt vi gör. Vi vet att du, och vi, inte nöjer oss med något annat än det allra bästa.
Certifierad kosher av EarthKosher
Användning

Användning

För utvärtes eller aromatisk användning. Sprid eller applicera lokalt på skärsår, skrapsår, brännskador, hudutslag och infektioner.

 

Eventuell hudkänslighet. Om du är gravid eller under läkarvård ska du först rådgöra med läkare. Späd före användning på känsliga områden såsom ansikte och hals. Förvaras oåtkomlig för barn. Undvik användning på spädbarn och mycket små barn.

Ingredienser

Ingredienser

Melaleuca (Melaleuca alternifolia), naouli (Melaleuca quinquenervia), rosmarin (Rosmarinus officinalis) och kryddnejlika (Syzygium aromaticum).