Dorado Azul

Dorado Azul är en av de senaste eteriska oljorna från Ecuador och är exklusiv för Young Living. Den har en örtig doft och används utvärtes eller aromatiskt.
Seed to Seal® är vår uppsättning standarder som vi använder för att säkerställa att varje ren eterisk olja och Young Living-produkt som du och din familj använder ger er fördelarna med våra globala resurser, vårt branschledarskap och mer än två decennier av innovativt utvecklingsarbete. Resultatet? Slutprodukter av högsta och renaste naturliga kvalitet som du som kund kan vara säker på har framställts med hjälp av omsorgsfullt odlade råvaror, noggrann testning och specificerade standarder – de tre pelarna i Seed to Seal.
Användning

Användning

Eventuell hudkänslighet. Om du är gravid eller under läkarvård ska du först rådgöra med läkare. Späd före applicering på huden. Förvaras oåtkomlig för barn.
Ingredienser

Ingredienser

Den eteriska oljan Dorado Azul