DGYF: Styrka till individer, styrka till världen


D. Gary Young Foundation har som mål att ge individer i alla åldrar överallt möjligheten att leva ett lyckligt, hälsosamt liv. Genom att ge utbildning, ekonomiskt stöd och även stöd för bättre välbefinnande till de som behöver det mest, uppfyller stiftelsen Young Livings mission att förvandla liv till det bättre på ett djupt och varaktigt sätt.

Genom att fokusera på människor och samhällen där hjälpen behövs mest, spelar D. Gary Young Foundation och engagerade Young Living-medlemmar en viktig roll för att ge underprivilegierade samhällen världen över en ljus, framgångsrik och hälsosam framtid.

D. Gary Young Foundation arbetar hårdare än någonsin för att stödja individer och samhällen, bland annat med tre nya projekt:

Maestral Orphanages i Kroatien

Barns behov går långt utöver mat och husrum – alla barn förtjänar kärlek, omsorg och mentorskap, oavsett deras förutsättningar. D. Gary Young Foundation har glädjen att presentera ett nytt projekt som kommer att möta dessa behov för föräldralösa barn i många år framöver. Vi samarbetar med Maestral Orphanage i Kroatien, som i Split och angränsande Kastela tillhandahåller tjänster för 125 barn och unga vuxna som har omhändertagits på grund av vanvård, övergrepp eller andra problem. De är också de enda barnhem i Kroatien som placerar barn i privata lägenheter som återspeglar ett hälsosamt biologiskt hem så nära som möjligt. Barnen som bor i dessa lägenheter, tillsammans med en heltidsanställd, visar tydliga tecken på självständighet, förtroende och hopp för framtiden.

Under april månads Raindrop-utbildning och Diamond-retreaten i Kroatien samlade D. Gary och Mary Young, Young Livings chefer, flera Diamond-medlemmar och många europeiska medlemmar in mer än $35 000 till stöd för Maestral Orphanage, som Diamond-medlemmarna även kunde besöka under sin retreat. Med dessa medel planerar DGYF att sponsra två nya lägenheter som kommer att ge ytterligare 12 barn möjlighet att leva i en hälsosammare miljö och nå sin fulla potential.

Till alla som bidragit, tack för att ni hjälper oss att nå vårt mål! Vi uppmuntrar alla att engagera sig i detta enastående projekt idag – vi kan alltid göra mer och vi välkomnar era fortsatta bidrag.

Utbyggnad av Young Living Academy i Ecuador

I många år har Young Living Academy gett skolbarn i Ecuador det hopp och förtroende som kommer med en bra utbildning. Med din hjälp kan D. Gary Young Foundation ge ännu fler barn samma hopp om en ljus framtid!

Vid slutet av 2014 samlade upp stiftelsens klassrumskampanj in mer än $180 000 från Young Living-medlemmar för att bygga fyra nya klassrum vid akademin. De fyra största bidragsgivarna var The Lemon Droppers, Max och Karen Hopkins, Jonathan och Laura Hopkins, samt Christa och Jason Smith. Som tack för deras generositet kommer var och en av dessa att få ett nytt rum uppkallat efter sig.

Men dessa nya rum utgör inte slutet av vårt arbete. Nikki Davis, Young Livings Director of Philanthropy och Foundation Director, åkte nyligen till Ecuador och förhandlade fram ett fördelaktigt avtal om att bygga totalt åtta rum. Så vad var resultatet? För bara ytterligare $75 000 kan sammanlagt fem klassrum, ett bibliotek, ett arbetsrum för lärare, ett labb och badrum byggas! Denna tvåvåningsbyggnad kommer att fungera som en komplett gymnasieskola.

Stiftelsen vill starta klassrumskampanjen igen för att samla in ytterligare $75 000 och slutföra bygget av gymnasieskolan. Kampanjen avslutas vid midnatt den 31 maj. Var och en av de fyra högsta bidragsgivarna (individ eller grupp) får ett rum uppkallat efter sig. Liksom tidigare kan medlemmar som donerar minst $500 få sitt namn på en tegelsten i den nya byggnaden.

Om du vill donera via ett avdrag från din provisionsutbetalning klickar du här. Eller så kan du donera via kreditkort. Kom ihåg att ange det namn du vill ska placeras på din tegelsten.

THE SPIRIT OF THE FOUNDATION AWARD

För första gången någonsin kommer D. Gary Young Foundation att dela ut Spirit of the Foundation Award till en enastående person som förkroppsligar och exemplifierar stiftelsens anda och ideal. Mottagaren kommer att hedras under det internationella konventet 2015.

Pristagaren väljs genom en nomineringsprocess. Om du vill nominera en person som, genom att stödja och ge styrka, har inspirerat andra ber vi dig skicka följande information till info@dgaryyoungfoundation.org senast den 7 juni:


1. Namn på nominerad person

2. Den nominerade personens Young Living-medlemsnummer (om du känner till det)

3. Den nominerade personens bostadsort

4. Beskriv, med 500 ord eller mindre, hur den nominerade personen inspirerar och ger styrka till dem som behöver det, ger osjälviskt stöd eller generöst ger av sin tid, talang eller resurser till förmån för andra.


En kommitté som främst består av DGYF-styrelseledamöter kommer att överväga följande faktorer: (1) graden av påverkan och inflytande, både när det gäller antalet personer som påverkas och djupet på inverkan, som den nominerade personen har haft på behövande personer i samhället; och (2) graden av personlig uppoffring, service och investering.

Som Young Living-medlem, är det stor chans att du känner någon som personifierar utmärkelsens anda. Visa din uppskattning genom att nominera dem i dag på info@dgaryyoungfoundation.org.

VO MEDLEMSNYTT

D. Gary Young Foundation och engagerade Young Living-medlemmar spelar tillsammans en viktig roll för att ge många behövande individer och samhällen runt om i världen en framgångsrik och hälsosam framtid. Vi har glädjen att presentera tre stora projekt som kommer att bidra till att uppfylla vår mission:

1. Vi samarbetar med Maestral Orphanage i Kroatien för att hjälpa 125 barn och ungdomar, främst genom att sponsra två nya lägenheter som barn kan flytta in i som är så lika ett biologiskt hem som möjligt.

2. Vi fortsätter framgången som vi hade under 2014 med klassrumskampanjen och bygger ett extra klassrum, ett bibliotek, ett arbetsrum för lärare och ett labb, samt badrum på Young Living Academy-området.

3. För första gången någonsin kommer D. Gary Young Foundation att belöna en anmärkningsvärd individ med Spirit of the Foundation Award under det internationella konventet.

Klicka här för att ta reda på hur du kan göra en inverkan på barnens liv i Kroatien och Ecuador och för att nominera någon som personifierar stiftelsens anda.