Officiellt uttalande från Young Living angående doTERRAs brott mot värvningsavtal

Vi har aldrig varit rädda för att stå upp för oss själva och våra medlemmar. Young Living kommer alltid att skydda företaget och vårt rykte.

Vårt ärende har prövats i domstolen och vi respekterar den rättsliga processen. Domen påverkar inte vår verksamhet och kommer inte att påverka vårt arbete med att leverera eteriska oljor till varje hem i världen. Young Living handlar om syfte och människor, inte om vinst. Detta ärende handlade om rätt och fel och att lägga fram fakta.

De fyra före detta Young Living-anställda, David Stirling, Emily Wright, Justin Harrison och Lillian Shepherd, som nu är chefer och distributörer på doTERRA, befanns oskyldiga till brott mot värvningsbestämmelserna i deras anställningsavtal.

Deras försvar byggde på att nedvärdera Young Living och förtala företagets grundare, Gary och Mary Young, inte att lägga fram fakta. Valet att gå till personangrepp var en taktik för att medvetet avleda fokus från själva frågan: de brutna löftena och avtalsbrottet.

Vi tror att vi förlorade målet på grund av teknikaliteter och utslag under förberedande domstolsförhandlingar. Vi fick inte möjlighet att berätta sanningen eftersom många viktiga yrkanden och bevis inte kunde läggas fram på grund av preskriptionsförordningen och vissa domstolsbeslut.

Kort och gott: Den sanna historien om doTERRAs grundande och företagsgrundarnas aktiviteter kunde inte tas upp, inte på grund av att domaren eller juryn bedömde att doTERRA och dess grundare var oskyldiga , utan för att Young Living helt enkelt väntat för länge med att ställa rättsliga anspråk enligt lagstiftningen i Utah.

De medlemmar som approcherats av doTERRAs representanter fick inte heller vittna och berätta sina historier. Domstolen tillät endast att vittnesmål från före detta Young Living-medlemmar som gått över till att bli doTERRA-distributörer fick höras av juryn. På grund av detta kunde juryn inte höra hela sanningen och vittnesmålen från de Young Living-distributörer som vägrade att lämna Young Living trots värvningsförsöken.

Vår mission är att dela fördelarna med eteriska oljor och andra naturliga produkter som innehåller eteriska oljor med människor över hela världen. Young Living har utvecklats som företag i mer än 20 år och är mycket större än någon enskild individ. Det krävs en mycket begåvad ledningsgrupp för att sköta en verksamhet med mer än 2 600 anställda, 4 miljoner medlemmar sedan grundandet, 15 företags- och samarbetsgårdar runt om i världen, 13 kontor på 20 marknader och produkter som levereras till 133 länder.

Vi fortsätter att fokusera på att utveckla den eteriska oljerörelsen i egenskap av världens ledande företag inom eteriska oljor. Vi kommer att fortsätta att kräva endast det bästa för vårt varumärke och våra produkter samt för våra kunder.