Vanliga frågor och svar om Platinum Retreat 2019

Riktlinjer och information om Platinum Retreat

Kvalificeringen börjar om från början vid början av varje kvalificeringsperiod. Om en medlem ökar i rankningsnivå men inte lyckas upprätthålla nivån kan han eller hon ändå kvalificera till ett retreat genom att bli betald på den nivån tre månader i rad för första gången. Den tredje månaden i rad under kvalificeringsperioden kommer att besluta om behörighet. Klicka här för exempel på behörighet.
Översättning under retreatet kommer att finnas tillgänglig beroende på deltagarnas behov.
Om en medlem är behörig till två eller fler retreat för två eller flera rankningsnivåer under ett år kommer de att bjudas in till alla retreat som de har kvalificerat för.
Medlemmarna måste vara aktiva och ha gott anseende hos företaget för att kunna delta.
Deltagande på retreaten kan ej överlåtas och kan inte inlösas mot pengar eller annan slags kompensation.
Eventuell varumärkt utrustning som ges till behöriga deltagare är endast avsedd evenemangets deltagare.
Behöriga medlemmar som inte kan deltaga på retreatet i år kan senarelägga sitt deltagande till nästa års retreat på samma rankningsnivå. Vänligen mejla recognition@youngliving.com för att senarelägga ditt deltagande till nästa år. Läs våra vanliga frågor och svar nedan för mer information.

Vanliga frågor och svar

Behörighet

Var och när hålls Platinum Retreat?
Retreatet hålls på Hilton Colon Hotel, Young Living Academy och på Young Livings gård i Guayaquil, Ecuador, 19-24 november.
Vilka behörighetskrav gäller?
Medlemmar som har kvalificerat för Platinum i tre månader i rad mellan 1 juli 2018 och 30 juni 2019 och som inte tidigare har deltagit i ett Platinum Retreat är välkomna att delta en gång. Vi erbjuder denna belöning till en person per medlemskap och en behörig gäst.
**En behörig gäst måste ha fyllt 18 år för att delta. Gäster som är medlemmar på nivåerna under Platinum kan inte delta i utbildningsmötena under evenemanget.
Exempel på behörighet
Vad händer om jag blev betald som Platinum en gång förut men det här är första gången jag uppnår Platinum tre månader i rad?
Även om du tidigare har uppnått och blivit betald som Platinum så blir du inbjuden till Platinum Retreat första gången du kvalificerar som Platinum i tre månader i rad. Vi tar ett exempel: Dawn betalades som Platinum för första gången i januari 2018. Hennes tre månader i rad på Platinum-nivån skedde dock inte förrän i augusti, september och oktober 2018. Hon blir inbjuden att delta i Platinum Retreat 2019 oavsett om hon har betalats som Platinum en gång förut, även om det var före den nuvarande kvalificeringsperioden.
Vad händer om mina tre månader i rad inte alla faller inom kvalificeringsperioden?
Det retreat du kommer att bli inbjuden till baseras på den kvalificeringsperiod då din tredje månad i rad infaller. Vi tar ett till exempel: Glen uppnår nivån Platinum i juni 2018 och betalades som Platinum igen i juli och augusti 2018. Eftersom hans tredje månad i rad som Platinum infaller i den nuvarande kvalificeringsperioden är han behörig till Platinum Retreat 2019 trots att hans första månad som Platinum inföll under den förra kvalificeringsperioden.
Vilka kostnader täcks om jag kvalificerar till att delta med alla kostnader betalda?
Young Living kommer att täcka dina kostnader för flyg, logi, evenemangets måltider, aktiviteter under retreatet och transporter på plats till aktiviteterna under retreatet för behöriga medlemmar och deras gäster. Andra kostnader såsom måltider under resan, bagageavgifter etcetera är på egen bekostnad.
Jag kan inte delta i år. Vad kan jag göra då?
Om du har kvalificerat men inte kan delta i ett retreat kan du senarelägga ditt deltagande till nästa års retreat på samma rankningsnivå.
Vänligen mejla recognition@youngliving.com för att begära att ditt deltagande senareläggs. Gör detta innan kvalificeringsperioden avslutas och ange ditt namn, medlemsnummer, rankningsnivå och varför du inte kan delta.

Senareläggning av deltagande godkänns inte utan korrekt anmälan och går inte på automatik. Du måste meddela oss om du planerar att inte delta annars förlorar du rätten att delta i det retreatet. Det är inte möjligt att senarelägga sitt deltagande en andra gång.

Behöriga medlemmar kan endast senarelägga sitt deltagande en gång per rankningsnivå. Om du senarelägger ditt deltagande kommer du att få en inbjudan per e-post till nästa retreat när de nya kvalificerade medlemmarna har valts ut.
Om du har senarelagt ditt deltagande på ett retreat efter Young Livings deadline måste du betala en avgift för att delta i nästa års retreat.

Anmälan

Hur anmäler jag mig?
Om du är behörig kommer du att få ett e-postmeddelande med information om din behörighet och en länk till anmälningshemsidan.
Anmälan öppnar 20 augusti 2019. (Datumet kan komma att ändras.)
Var kan jag se och hantera mina anmälningsuppgifter?
Du kan se och hantera dina anmälningsuppgifter på vår anmälningshemsida för retreat. Klicka på "redan anmäld?" på hemsidan > ändra > information eller "redan anmäld?" > ändra > anmälan för dig eller dina gäster.

Gäster

Kan jag ta med mig en medsökande, företagspartner eller annan gäst?
Behöriga medlemmar kan bjuda in en gäst till evenemanget utan kostnad, inklusive flygresekostnad, måltider, boende, gruppaktiviteter och transporter till aktiviteter. Gästerna måste ha fyllt 18 år för att kunna delta.
Alla ändringar måste göras minst 30 dagar före retreatet.
Får min gäst delta i alla möten och aktiviteter med mig?
Gästerna är välkomna att delta i alla aktiviteter. Om gästen inte har uppnått Platinum kan han eller hon inte delta i utbildningsaktiviteterna.
Jag har en nyfödd bebis. Kan jag ta med mig ett spädbarn?
Deltagarna kan ta med sig spädbarn men de ansvarar själva för alla kostnader som det medför. Young Living är ett familjeföretag och vi förstår att medlemmarna vill ta med sig sina barn till evenemanget. Detta tillåts men observera att Young Living inte kommer att anpassa aktiviteterna, måltiderna, boendet, transporterna eller anordna barnpassning. Om du planerar att ta med dig dina barn kommer en lista med olika barnpassningsalternativ att finnas tillgänglig på anmälningshemsidan.
Kan jag ändra min gästbiljett till en annan gäst?
Ja. Besök vår anmälningshemsida för retreat och logga in för att ändra informationen om din gäst. När du har loggat in klickar du på ändra > information eller ändra > anmälan för din gäst.

Alla ändringar måste göras minst 30 dagar före retreatet.

Resor

När bör jag anlända och resa hem?
Vänligen planera för att anlända på retreatets första dag och res hem när som helst på retreatets sista dag.
Kan jag anlända en eller två dagar tidigare eller resa hem en eller två dagar senare?
Du får gärna förlänga din vistelse och vi kommer att täcka din flygresekostnad med samma summa som originalflyget kostade. Du måste dock själv bekosta hotell för extranätterna. Young Living kommer endast att täcka kostnaden för transporter på plats, angivna måltider och hotellkostnader under datumen för evenemanget.
Kan jag boka flyget själv?
Vi föredrar att alla flygresor bokas genom vår utvalda resebyrå Christopherson Travel. Om du reser tillsammans med en vän så kan Christopherson Travel hjälpa dig att boka även din gästs biljett. Om du ändå föredrar att boka dina egna flygbiljetter så är du välkommen att göra det. Du måste i så fall först få godkännande från vår resechef Angela Leichtle som du når på aleichtle@youngliving.com. Vänligen kontakta Angela minst 30 dagar före evenemanget för bekräftelse på din kostnadsersättning. Ange vilken stad du reser från i mejlet.
Alla flygningar måste bokas minst 30 dagar före evenemangets startdatum.. Deltagarna kan komma att behöva betala extrakostnaderna om flygresorna bokas efter det datumet.
Ersättningen betalas när retreatet har avslutats och kan ta upp till 10-12 veckor.
Vilken flygklass åker vi med? Kan jag uppgradera biljetten?
Alla flyg bokas i ekonomiklass. Uppgradering sker på deltagarens bekostnad.

Hotell

Kan jag dela rum med en vän?
Om du tar med dig en gäst måste ni dela rum med varandra.
Vilket hotell kommer jag att bo på? Har ni min bokningsbekräftelse till hotellet?
Alla deltagare kommer att bo på Hilton Colon i Guayaquil, Ecuador. Bekräftelse på hotellrummet kommer att mejlas till dig före evenemanget.
Kan jag boka hotell själv?
Du får inte boka hotell själv.
Kan jag anlända en eller två dagar tidigare eller resa hem en eller två dagar senare?
Du kan förlänga din vistelse men måste i så fall själv boka hotell för extranätterna. Young Living kommer endast att täcka kostnaden för transporter på plats, angivna måltider och hotellkostnader under datumen för evenemanget.

Annat

Vad bör jag ta med mig?
Håll utkik efter information om vad du bör ta med dig i ett e-postmeddelande som kommer att skickas till dig närmare evenemanget.
Kommer översättningstjänster att finnas tillgängliga under evenemanget?
Översättning under retreatet kommer att finnas tillgänglig beroende på antal deltagare och behov. Vänligen efterfråga översättning eller hjälpmedel för hörselnedsättning när du anmäler dig. Young Livings anställda kommer att erbjuda översättningstjänster under retreatet vid behov.