Polityka prywatności Young Living Europe B.V.

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2020 r.

Young Living Europe B.V. („Young Living”) przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób firma Young Living („my”, „nas”, „nasz(-a/-e)”) wykorzystuje i chroni informacje osobiste gromadzone poprzez nasze strony internetowe, aplikacje lub inne formy komunikacji elektronicznej (określane dalej łącznie jako „strony internetowe Young Living”). Dokument ten dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane, z kim się nimi dzielimy (jeśli to robimy) i w jaki sposób można się z nami skontaktować w przypadku pytań.

Uwaga dla Brand Partnerów:
Jako Brand Partner Young Living, dana osoba może wraz z Young Living pełnić rolę współadministratora w odniesieniu do danych osobowych zbieranych od jej klientów i niższych szczebli organizacji.  Więcej informacji na temat obowiązków Brand Partnera związanych z ochroną prywatności tych osób znajduje się w dokumencie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Young Living, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z jego systemu komputerowego. Gromadzone dane obejmują zwłaszcza:

 • Typ przeglądarki
 • System operacyjny
 • Dostawcę usług internetowych
 • Adres IP użytkownika
 • Datę i godzinę wizyty na naszej stronie
 • Informacje o stronie internetowej, z której system przechodzi na naszą stronę internetową
 • Informacje na temat stron internetowych odwiedzanych przez system za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane te są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu, oddzielnie od innych danych osobowych przechowywanych przez Young Living. Pliki dziennika są przechowywane, aby zapewnić funkcjonalność i optymalizację naszych stron oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych. Ocena plików dziennika do celów marketingowych nie ma miejsca, z wyjątkiem informacji zbieranych poprzez ustawienia przeglądarki.  Obejmuje to sprawdzenie ustawień języka w przeglądarce, w celu wyświetlenia odpowiedniej wersji językowej witryny Young Living. Gdy tylko dane te przestaną być potrzebne do funkcjonalności naszej strony, zostaną przez nas usunięte lub staną się anonimowe, tak aby przypisanie ich do użytkownika stało się niemożliwe.

TWORZENIE KONTA YOUNG LIVING

Składając zamówienie poprzez strony Young Living, użytkownik ma możliwość zarejestrowania się jako Brand Partner lub klient detaliczny i stworzenia własnego profilu. Podczas rejestracji przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Podmiot prawny
 • Adres
 • Narodowość
 • Język
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Infomacje o karcie płatniczej/koncie bankowym
 • Numer identyfikacyjny VAT/numer identyfikacji podatkowej (wyłącznie w przypadku Brand Partnerów)
 • Numer identyfikacyjny (PESEL)
 • Wiek/data urodzenia
 • Hasło
 • Kod zabezpieczający PIN
 • Wskazanie, czy użytkownik zarejestrował się jako Brand Partner lub klient detaliczny z polecenia obecnego Brand Partnera YL (w tym przypadku prosimy o numer identyfikacyjny sponsora i osoby polecającej)

Po wprowadzeniu danych do formularza rejestracji, Young Living utworzy konto użytkownika, a następnie wygeneruje numer identyfikacyjny. Przetwarzamy te dane rejestracyjne, aby ułatwić, zmienić lub zbudować stosunek umowny między użytkownikiem a Young Living oraz do rozliczeń i powiązanych usług.
Po utworzeniu konta, możemy nadal zbierać dodatkowe informacje o użytkowniku, w tym:

 • Datę początkową/końcową
 • Płeć
 • Historię zamówień i zakupów
 • Szczegóły dotyczące wydatków/podróży
 • Wymogi żywieniowe
 • Dowód tożsamości z fotografią/numer prawa jazdy
 • Informacje medyczne
 • Informacje o klientach
 • Podpisane umowy
 • Rejestr nieobecności/śledzenie czasu
 • Historię koszyka
 • Kanały dystrybucji (wyższe i niższe szczeble organizacji)
 • Prowizje i premie
 • Ocenę wydajności
 • Status Brand Partnerra
 • Stopień w strukturze uznaniowej
 • Komunikaty marketingowe i oświadczenia o produkcie przezkazywane przez Brand Partnerów
 • Działania dyscyplinarne
 • Udział w wydarzeniach i promocjach
 • Przynależność i aktywność polityczną

REJESTRACJA DO NEWSLETTERA

Podczas tworzenia konta Brand Partnera YL, użytkownik ma możliwość zapisania się do darmowego newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi produktami Young Living, wydarzeniami i spotkaniami, a także informacjami na temat farm. Podczas zapisywania do newslettera, zbieramy następujące informacje:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Nazwę podmiotu prawnego
 • Adres IP użytkownika
 • Datę i czas rejestracji
 • Zgodę na otrzymywanie newslettera

Informacje te zbierane są, aby udokumentować rejestrację oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, poinformować użytkownika o możliwym niewłaściwym wykorzystaniu jego danych osobowych. Dane te zostaną usunięte, gdy tylko użytkownik anuluje subskrypcję newslettera lub zostanie ona zawieszona przez nas. Użytkownik może się wypisać z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, klikając link znajdujący się na dole każdego wydania newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres DPO@youngliving.com.

KOMUNIKACJA Z YOUNG LIVING

W przypadku, gdy użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail, możemy zebrać od niego następujące dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Datę i czas wysłania wiadomości
 • Treść wiadomości

Dane te są przez nas zbierane, aby ułatwić dalszą komunikację rozpoczętą przez użytkownika, zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu wiadomości e-mail i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.
Na stronie Young Living dostępny jest również czat na żywo o nazwie Boldchat, za pomocą którego można skontaktować się z Obsługą Klienta Young Living. Boldchat to internetowa usługa interakcji z klientem na żywo obsługiwana przez LogMeIn, która oferuje szereg wydajnych funkcji, narzędzi wsparcia i komunikacji oraz interfejsów API, a także umożliwia pracownikom serwisu dotarcie do osób odwiedzających witryny Young Living oraz pomoc tym osobom. Informacje przekazane przez Boldchat trafiają bezpośrednio do naszych pracowników Biura Obsługi Klienta. Informacje te obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Adres IP i/lub identyfikator urządzenia
 • Wideo
 • System operacyjny
 • Czas trwania sesji
 • Zgodę na komunikację
 • Czas trwania sesji
 • Ustawienia języka
 • Dane oparte na geolokalizacji
 • Informacje na temat połączenia, pliki dziennika i inne dane diagnostyczne

INNE PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Poza opisanymi powyżej przypadkami, możemy użyć danych osobowych użytkownika do różnych innych celów, aby:

 • dostarczać produkty i usługi
 • przetwarzać płatności i realizować zamówienia
 • obliczać i przetwarzać zniżki, dochody i premie
 • określać i śledzić status Brand Partnera oraz stopień uznaniowy
 • dostarczać informacje promocyjne, ankiety, kwestionariusze i inne materiały marketingowe
 • przekazywać informacje o wydarzeniach specjalnych, programach uznaniowych, promocjach, ankietach ofertowych, grupach fokusowych i badaniach rynku oraz zarządzać udziałem w nich
 • wspierać działania biznesowe Brand Partnerów i klientów detalicznych
 • oceniać, rozwijać, nadzorować i ulepszać produkty, usługi i inne działania biznesowe
 • utrzymywać bezpieczeństwo produktów i usług oraz zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu lub fałszywej reklamie
 • chronić przed oszustwami i inną działalnością przestępczą, roszczeniami i innymi zobowiązaniami prawnymi, identyfikować je oraz zapobiegać im
 • zapewnić zgodność z obowiązującym prawem oraz polityką, procedurami i umowami Young Living, w tym z niniejszą Polityką Prywatności
 • komunikować się z użytkownikiem w kwestiach związanych z jego kontem lub transakcjami, zmianami w naszych zasadach postępowania i innych sprawach administracyjnych

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Przy przetwarzaniu danych osobowych możemy opierać się na następujących podstawach prawnych:

 • Zgoda: możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody.  Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem DPO@youngliving.com.
 • Zobowiązania umowne: dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych z tą osobą lub podjęcia działań na jej życzenie w oczekiwaniu na zawarcie takiej umowy.
 • Wymogi prawne: możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.
 • Uzasadniony interes handlowy: dane mogą być przetwarzane w celu dostarczenia produktów i usług oraz realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych.

 

Z KIM DZIELIMY SIĘ INFORMACJAMI

Young Living nie sprzedaje danych osobowych użytkownika osobom trzecim. Możemy jednak ujawnić dane osobowe naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym, zewnętrznym dostawcom usług, w tym naszym partnerom marketingowym, podmiotom przetwarzającym płatności, witrynom przechowywania danych w chmurze, narzędziom do analizy sieciowej, dostawcom usług internetowych, podmiotom ułatwiającym realizację zamówień oraz innym zewnętrznym podmiotom (takim jak infrastruktury chmury, dostawcy aplikacji i platform back office oraz ogólnie strony trzecie, które pomagają nam zarządzać naszymi zobowiązaniami umownymi z dystrybutorami, Brand Partnerami i klientami) przetwarzającym dane w naszym imieniu. Przestrzegamy przy tym obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów o ochronie danych. Dane osobowe mogą być przez nas ujawnione osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub w celu dostarczenia naszych produktów i usług i zarządzania nimi.
Dane osobowe Brand Partnera mogą być również udostępnione wyższym i niższym szczeblom jego organizacji w celu administrowania sprzedażą, dystrybucji produktów i informacji oraz dostarczania innym Brand Partnerom Young Living raportów o jego działaniach. Brand Partner może zrezygnować z komunikacji marketingowej otrzymywanej od osób z wyższych szczebli organizacji, kontaktując się z nimi bezpośrednio.

GOOGLE MAPS

Niektóre strony Young Living korzystają z API Google Maps, usługi mapowej obsługiwanej przez Google Inc. („Google”). Pozwala to użytkownikom wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronach Young Living i zapewnia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Gdy użytkownik odwiedza stronę Young Living oferującą mapy, Google otrzymuje o tym informację. Ponadto przekazujemy do Google następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina zapytania
 • Strefa czasowa
 • Treść zapytania
 • Status dostępu / kod odpowiedzi HTTP
 • Każda przesłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Ustawienia języka

Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta Google. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ocena ta zostanie przeprowadzona w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklam na żądanie i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na stronach Young Living. Usługa Google Maps, a tym samym przesyłanie danych do Google, mogą być dezaktywowane poprzez wyłączenie JavaScript w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie można użyć opcji mapy. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google.

PLIKI COOKIE

Podczas korzystania ze stron Young Living, na komputerze użytkownika używane i przechowywane są różne rodzaje plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika, aby udzielić stronom internetowym informacji na jego temat. Korzystając z ustawień przeglądarki, użytkownik może wybrać wyłączenie, ograniczenie lub usunięcie plików cookie. Bez plików tych niemożliwe jest jednak działanie wielu podstawowych funkcji potrzebnych do stworzenia i realizacji zamówienia na naszych stronach internetowych. Z tego powodu zalecamy aktywowanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania przez nas plików cookie, zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą plików cookie.

ŁĄCZA DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Strony Young Living mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas. W przypadku kliknięcia w taki link, użytkownik zostanie przekierowany do serwisu innej firmy. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami, nie możemy chronić danych osobowych użytkownika. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. Nasze witryny oferują również funkcje udostępniania w mediach społecznościowych, w tym linki do serwisów Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+, Pinterest, Vimeo, YouTube i Disqus. Linki te pozwalają przejść na konto użytkownika wybranego serwisu społecznościowego i udostępniać działania podejmowane na naszych witrynach w trybie publicznym lub dla znajomych, w zależności od ustawień konta tego serwisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania treści w serwisach społecznościowych, należy zapoznać się z polityką prywatności danego podmiotu lub kliknąć na powyższe linki.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA

Firma Young Living wdrożyła odpowiednie fizyczne, techniczne i administracyjne standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Nasi usługodawcy i podmioty stowarzyszone mają umowny obowiązek ochrony poufności danych osobowych i nie mogą wykorzystywać tych danych do celów, na które nie wyraziliśmy zgody.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy jednak zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przesyłania danych przez internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową. W związku z tym, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieją ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa i prywatności związane z internetem, które pozostają poza naszą kontrolą oraz że nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między użytkownikiem a nami za pośrednictwem naszych stron internetowych. Użytkownik powinien chronić swoje informacje osobiste, dbając o bezpieczeństwo i poufność hasła do konta, wylogowując się z konta w przypadku korzystania ze wspólnego komputera oraz regularnie skanując komputer w poszukiwaniu wirusów, złośliwego oprogramowania i oprogramowania szpiegującego.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać dane użytkownika do innych krajów poza Unią Europejską dla celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.  Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne kroki, aby odbywało się to bezpiecznie oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Przekazywanie danych osobowych do organizacji lub kraju będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku, gdy zostaną wprowadzone odpowiednie środki kontroli.

POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane użytkownika są usuwane w momencie, gdy przestają być wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone i gdy nie istnieją obowiązujące umowne lub ustawowe okresy ich przechowywania. Obecnie jest to nie później niż po dziesięciu latach.

DOSTĘP DO INFORMACJI I KONTROLA NAD NIMI

Zgodnie z RODO lub innymi obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • uzyskania informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych w uporządkowanym, przystępnym i czytelnym formacie
 • dostępu do zebranych przez nas danych osobowych tej osoby
 • korekty swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do określonych celów, w tym przetwarzania ich do celów marketingu bezpośredniego
 • złożenia skargi przeciwko Young Living za naruszenie prawa do prywatności, kontaktując się z lokalnymi władzami

Aby uzyskać więcej informacji o zmianie, usunięciu lub aktualizacji danych osobowych zgodnie z tymi prawami, należy kliknąć na poniższy link. Użytkownik może również uzyskać dostęp do swoich danych i zaktualizować je, logując się na konto Young Living.
https://privacyportal.onetrust.com/webform/7282c668-e1e3-4477-9564-2063565e3cc3/310bb6d3-1499-40e7-af80-e0e16fb72414

DZIECI I PRYWATNOŚĆ

Strony Young Living nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie staramy się świadomie zabiegać o informacje od dzieci ani dążyć do tego, aby je otrzymywać. W przypadku przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych przez dziecko, rodzice proszeni są o powiadomienie nas o tym drogą mailową pod adresem DPO@youngliving.com. Jeżeli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby niepełnoletniej, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich danych i zamknięcia konta osoby niepełnoletniej.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie jej nowej wersji na tej stronie. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek istotne zmiany dotyczące danych osobowych, użytkownik zostanie powiadomiony o tym drogą mailową na adres podany na koncie YL. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie głównej naszych witryn. Członkowie YL ponoszą odpowiedzialność za dostarczenie aktualnego adresu e-mail do kontaktu. Zalecamy również regularne przeglądanie niniejszej polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian. Zmiany w niniejszej polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na tej stronie.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań, sugestii lub uwag dotyczących prywatności naszych stron internetowych, prosimy o kontakt z naszą firmą oraz inspektorem ochrony danych pod adresem:
Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Holandia
E-mail: DPO@youngliving.com