Abundance

Abundance™ menggabungkan minyak seperti Orange dan Ginger, yang telah digunakan secara aromatik oleh budaya dahulukala untuk menarik kemakmuran dan meningkatkan kegembiraan dan kedamaian.