Oficiální prohlášení společnosti Young Living k věci: porušení dohody se společností doTERRA o zdržení se akvizice

Nikdy jsme se nebáli postavit se za sebe a za své členy. Young Living bude vždy chránit svou společnost a dobrou pověst.

Nyní jsme měli stání u soudu a velice si vážíme soudního postupu. Tento rozsudek žádným způsobem neovlivní naši činnost a nezastaví naše odhodlání dostat esenciální oleje do každé domácnosti na světě. Young Living se absolutně zaměřuje na účel a lidi, nikoli na zisk. Tento případ se týkal toho, co je správné a nesprávné, a uvedl věci na pravou míru.

Čtyři bývalí zaměstnanci Young Living, kteří jsou nyní vedoucími pracovníky a distributory společnosti doTERRA, David Stirling, Emily Wright, Justin Harrison a Lillian Shepherd, byli shledáni neodpovědnými za porušení ustanovení o zdržení se akvizice, která byla zakotvena v jejich pracovních smlouvách.

Obžalovaní se rozhodli vést svou obhajobu tak, že neumožnili, aby byl vyslyšen celý příběh, ale znevážili společnost Young Living a pokusili se úkladně napadat a poškodit naše zakladatele, Gary a Mary Youngovy. Volba osobních útoků byla taktikou, jejímž záměrem bylo odvést pozornost od jádra věci: uvedené nedodržení slibů a porušení smlouvy.

Jsme si jisti, že důvodem našeho neúspěchu v této kauze jsou určité formality a pravidla předcházející soudnímu řízení. Nemohli jsme přednést celý příběh, protože nebylo umožněno zaprotokolovat mnohé zásadní stížnosti a důkazy kvůli uplynutí zákonných lhůt a kvůli určitým soudním předpisům.

Prostě a jasně, soudu nebylo možno přednést skutečný příběh počátků společnosti doTERRA a aktivit jejích zakladatelů nikoli proto, že by soud nebo porota rozhodli, že doTERRA a její zakladatelé tyto aktivity neprováděli , ale protože společnost Young Living jednoduše čekala podle zákona státu Utah příliš dlouho, než tyto konkrétní právní nároky vznesla.

Ani našim členům, které se zástupci společnosti doTERRA snažili přimět, aby pro ně pracovali, nebylo dovoleno svědčit a sdělit svůj příběh. Soud povolil pouze svědectví bývalých členů Young Living, kteří ze společnosti odešli a stali se distributory doTERRA. Z tohoto důvodu porota nemohla vyslechnout celou pravdu a také výpovědi distributorů Young Living, kteří odmítli odejít ze společnosti Young Living a odolali těmto naléháním ohledně přechodu ke konkurenční společnosti.

Naším posláním je šířit přínosy esenciálních olejů a dalších přírodních produktů obsahujících esenciální oleje po celém světě. Young Living se jakožto společnost vyvíjí již déle než 20 let a je mnohem větší než jakýkoli jednotlivec. Řídit podnik s více než 2 600 zaměstnanci, 4 miliony členů od založení společnosti, s 15 vlastními a partnerskými farmami po celém světě, 13 kancelářemi působícími na 20 trzích a s expedicí produktů do 133 zemí může jen tým skutečně velmi schopných vedoucích pracovníků.

Na své cestě vpřed zůstáváme zaměřeni na další růst hnutí za využívání esenciálních olejů jako společnost, která zaujímá celosvětové prvenství v tomto odvětví. Pro svou značku, produkty a zákazníky budeme i nadále vyžadovat jen to nejlepší.