2019 Platinum Retreat FAQ

Informace a zásady pobytu Platinum Retreat

Kvalifikace začne znovu na začátku každého kvalifikačního období. Pokud člen postoupí na vyšší hodnost, ale tuto hodnost si neudrží, na pobyt uznání se může stále kvalifikovat tak, že bude za tuto hodnost placen poprvé po tři po sobě následující měsíce. Třetí po sobě následující měsíc během kvalifikačního období určí nárok na účast. Pro příklady kvalifikace klikněte zde .
Tlumočnické služby budou na pobytech poskytnuty v závislosti na potřebách účastníka.
Pokud se členové v jednom roce kvalifikují na dva nebo více pobyty uznání pro dvě nebo více hodnosti, budou pozváni, aby se zúčastnili každého pobytu, na který se kvalifikují.
Členové musí být aktivní a mít u společnosti dobrou pověst, aby se odměnového výletu zúčastnili.
Účast na pobytu nelze převést ani vyměnit za peněžní nebo jinou odměnu.
Jakékoli značkové vybavení darované těm, kteří se kvalifikovali, je k dispozici pouze účastníkům události.
Pokud se ti, kteří se kvalifikovali, nejsou schopni pobytu v daném roce zúčastnit, mohou jejich pobytový zážitek odložit na pobyt té samé hodnosti v následujícím roce. Pro odložení na následující rok napište prosím e-mail na europeanrecognition@youngliving.com. Pro další podrobnosti se podívejte níže do části Často kladené otázky.

Často kladené otázky

Kvalifikace

Kde a kdy se koná pobyt Platinum Retreat?
Pobyt se bude konat 19.-24. 2019 listopadu v Hilton Colon Hotel, Young Living Academy a na farmě Young Living v Guayaquil v Ekvádoru.
Jaké jsou požadavky na kvalifikaci?
Jakýkoli člen, který se na hodnost Platinum kvalifikoval po tři po sobě následující měsíce v období 1. července 2018 - 30. června 2019 a který se pobytu Platinum Retreat dosud nezúčastil, je zván se jednou zúčastnit. Tato odměna je nabídnuta jedné osobě na členství a vhodnému hostovi.
**Vhodnému hostovi musí být nejméně 18 let, aby se mohl zúčastnit. Hosté, kteří jsou členy s hodností nižší než Platinum, se na události nebudou moci zúčastnit školení.
Příklady kvalifikace
Co když jsem byl(a) už jednou placený(placená) za hodnost Platinum, ale tohle je poprvé, co hodnosti Platinum dosahuji tři měsíce v řadě?
Přesto, že jste dříve hodnosti Platinum dosáhli a byli jste za ni placeni, na účast na pobytu jste pozváni v závislosti na tom, kdy se poprvé kvalifikujete na hodnost Platinum po tři po sobě následující měsíce. Například, Dawn byla placena za hodnost Platinum poprvé v lednu 2018. Její tři po sobě následující měsíce, ve kterých byla placena za hodnost Platinum, byly však až srpen, září a říjen 2018. Byla by pozvána se pobytu 2019 Platinum Retreat zúčastnit bez ohledu na to, že byla za hodnost Platinum již jednou placena, třebaže to bylo před současným kvalifikačním obdobím.
Co když nejsou všechny mé tři kvalifikační měsíce v rámci kvalifikačního období?
Událost, na kterou budete pozváni, abyste se jí zúčastnili, bude záviset na kvalifikačním období, do kterého spadá váš třetí kvalifikační měsíc. Například, Glen postoupil na hodnost Platinum v červnu 2018 a za hodnost Platinum byl znovu placen v červenci a srpnu 2018. Protože jeho třetí po sobě následující měsíc na hodnosti Platinum spadá do současného kvalifikačního období, bude mít nárok zúčastnit se pobytu 2019 Platinum Retreat i přes to, že jeho první po sobě následující měsíc začal v předchozím kvalifikačním období.
Pokud se kvalifikuji na to, aby mi byly zaplaceny veškeré výlohy, co to pokrývá?
Společnost Young Living pokryje cenu letů, ubytování, poskytne stravu, poskytne aktivity během pobytu a pozemní dopravu na aktivity během události pro ty, kteří se kvalifikovali, a pro jejich hosty. Vedlejší výdaje, jako je strava během cestování, poplatky letecké společnosti za zavazadla, atd., budou hrazeny z nákladů účastníka.
Tento rok se nemohu zúčastnit Co mohu udělat?
Pokud se na pobyt uznání kvalifikujete, ale nejste schopni se ho zúčastnit, můžete si vaši kvalifikaci jednou odložit na příští pobyt té samé hodnosti.
Abyste požádali o odložení, napište před koncem dalšího kvalifikačního období e-mail na europeanrecognition@youngliving.com a uveďte vaše jméno, členské číslo, hodnost a důvod pro odložení.
Odložení nebudou udělena bez řádného oznámení a nejsou automatická. Musíte nám oznámit, pokud se neplánujete zúčastnit, jinak o účast na tomto pobytu uznání přijdete. Druhé odložení nebude povoleno.
Členové, kteří se kvalifikovali, mohou jejich pobyt uznání odložit pouze jednou za hodnost. Pokud si ho odložíte, obdržíte pozvání e-mailem, abyste se zaregistrovali na příští pobyt po tom, co budou určeni noví členové, kteří se kvalifikovali.
Pokud vaši účast na pobytu uznání odložíte po uzávěrce stanovené společností Young Living, bude požadováno, abyste pro účast na pobytu v dalším roce zaplatili poplatek za odložení.

Registrace

Jak se zaregistruji?
Pokud se kvalifikujete, obdržíte e-mail s informacemi o vaší kvalifikaci a odkazem na registrační stránku.
Registrace se otevírá 20. srpna 2019. (Datum se může změnit.)
Jak se mohu podívat na podrobnosti mé registrace nebo je změnit?
Na podrobnosti vaší registrace se můžete podívat a změnit je na naší stránce registrace na pobyt. Na webové stránce klikněte na „Už jste zaregistrováni?“ > „Upravit“ > „Informace“ nebo „Už jste zaregistrováni?“ > „Upravit“ > „Registrace pro vás a jakékoli vaše hosty“.

Hosté

Co když s sebou budu chtít vzít mého přihlašovatele, obchodního partnera, nebo jiného hosta?
Ti, kteří se kvalifikovali, mohou pozvat jednoho hosta, kterému budou všechny výdaje zaplaceny, což zahrnuje cenu letenky, poskytnutí stravy, ubytování, poskytnutí skupinových aktivit a pozemní přepravu během události. Hostům musí být nejméně 18 let, aby se mohli zúčastnit.
Veškeré změny musí být dokončeny 30 dní před pobytem.
Může se můj host zúčastnit všech školení a aktivit se mnou?
Hosté se mohou zúčastnit všech aktivit. Pokud má však host hodnost nižší než Platinum, nebude se moci zúčastnit školení.
Nedávno se mi narodilo miminko. Mohu s sebou vzít kojence?
Účastníkům je povoleno vzít s sebou kojence, ale budou zodpovědní za jakékoli další náklady spojené s jeho přivezením. Společnost Young Living je rodinnou společností, a proto chápeme, že s sebou na pobyt možná budete chtít vzít své děti. Uvědomte si prosím, že byť je to povoleno, společnost Young Living nepřizpůsobí aktivity, stravu, ubytování, dopravu ani denní péči pro děti. Pokud s sebou plánujete vzít děti, seznam možností denní péče bude k dispozici na registrační stránce.
Mohu změnit vstupenku mého hosta na jiného hosta?
Ano. Abyste změnili informace vašeho hosta, navštivte prosím naši stránku registrace na pobyt a přihlaste se do vaší registrace. Po přihlášení klikněte na „Upravit“ > Informace“ nebo „Upravit“ > „Registrace pro vašeho hosta“.
Veškeré změny musí být dokončeny 30 dní před pobytem.

Doprava

Kdy mám dorazit nebo odjet?
Naplánujte si prosím, abyste dorazili první oficiální den pobytu před a abyste odjeli kdykoli poslední oficiální den pobytu.
Co když budu chtít přijet o den nebo dva dříve nebo zůstat o den nebo dva déle?
Svůj pobyt si můžete prodloužit a my pokryjeme cenu letenky do výše ceny původních letů. Za další noci si však musíte zaplatit vaše vlastní hotelové ubytování. Společnost Young Living pokryje pouze pozemní dopravu, stravu a hotelové ubytování během pobytu.
Mohu si zarezervovat své vlastní lety?
Dáváme přednost tomu, aby byly lety zarezervované prostřednictvím naší partnerské agentury, Christopherson Travel. Pokud cestujete s hostem, kancelář Christopher Travel může také pomoci s rezervací letů vašeho hosta. Pokud i tak dáváte přednost tomu, abyste si zarezervovali vaše vlastní lety, můžete tak učinit. Pro rezervaci vašich vlastních letů musíte předem získat schválení od naší manažerky na cestování, Angely Leichtle, na e-mailové adrese aleichtle@youngliving.com. Pro příspěvek úhrady nákladů prosím kontaktujte Angelu nejméně 30 dní před datem události. E-mail musí obsahovat vaše město odletu.
Všechny lety musí být rezervovány nejméně 30 dní před událostí. Účastníci mohou být případně zodpovědní za dodatečné poplatky, pokud jsou jejich lety zarezervovány po tomto datu.
Úhrady nákladů jsou zpracovány po tom, co pobyt skončí, a toto zpracování může trvat 10-12 týdnů.
V jaké třídě jsou lety? Můžeme si je změnit na vyšší třídu?
Všechny lety jsou zarezervované v turistické třídě. Jakékoli změny na vyšší třídu budou na náklady účastníka.

Hotel

Mohu se svým známým sdílet pokoj?
Pokud s sebou berete hosta, je požadováno, abyste s tímto hostem sdíleli pokoj.
V jakém hotelu budu bydlet? Máte mé informace o potvrzení hotelu?
Všichni účastníci budou ubytováni v Hilton Colon v Guayaquil v Ekvádoru. Před pobytem vám budou zaslány e-mailem informace o potvrzení hotelového pokoje.
Mohu si zarezervovat svůj vlastní hotelový pokoj?
Svůj vlastní hotelový pokoj si zarezervovat nemůžete.
Mohu přijet o den nebo dva dříve nebo zůstat o den nebo dva déle?
Svůj pobyt si můžete prodloužit, ale na další noci si musíte zajistit vaše vlastní hotelové ubytování. Společnost Young Living pokryje pouze pozemní dopravu, stravu a hotelové ubytování během pobytu.

Rozmanité

Co bych si měl(a) přivézt?
S blížícím se datem události vyhlížejte e-mail s informacemi o balení.
Budou během události k dispozici tlumočnické služby?
Tlumočnické služby budou na pobytu poskytnuty v závislosti na potřebách účastníka a poptávce. O tlumočnické služby nebo sluchátka pro nedoslýchavé prosím zažádejte během procesu registrace. Zaměstnanci společnosti Young Living poskytnou během pobytu jakékoli požadované tlumočnické služby.