Uramahdollisuudet

Monikielinen asiakaspalveluneuvoja

Työnimike: Monikielinen asiakaspalveluneuvoja
Työtehtävät
Asiakaspalveluneuvoja tarjoaa nopeaa ja ammattimaista apua Euroopassa, ja ennen kaikkea saksankielisillä alueilla, toimiville jälleenmyyjille puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti.
Pääasialliset vastuualueet
Neuvoa jälleenmyyjiä asiantuntevasti ja selkeästi puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti.
Tarjota standardien mukaista tai sen ylittävää asiakaspalvelua.
Osoittaa korkeatasoista ammattitaitoa, puhua kirjakieltä ja noudattaa hyvää kommunikointitapaa.
Tarkistaa maksuliikenneraportit säännöllisesti ja valvoa viestintää viallisten tilausten korjaamiseksi.
Tunnistaa jäsentileihin ja/tai -tilauksiin liittyvät ongelmat ja ratkaista ne asianmukaisella tavalla.
Olla yhteydessä esimieheen ja raportoida tälle jälleenmyyjien taholta ilmenneitä ongelmia.
Työskennellä tiiminä kehittämässä ja parantamassa yrityksen toimintatapoja, menetelmiä ja prosesseja, joilla voidaan edistää asiakassuhteita ja paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin.
Tehdä tiiviisti yhteistyötä vanhemman asiakaspalvelupäällikön ja myyntijohtajan kanssa, jotta asiakkaiden tarpeet voitaisiin täyttää ja odotukset ylittää.
Matkustaa tarpeen mukaan sovittaville alueille ja osallistua jäsentapahtumiin, koulutuksiin ja kokouksiin.
Tehtävän vaatimukset ja hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet
Alan kokemus
Vaaditaan:
sujuva englanti ja saksa, sekä kirjallinen että suullinen
aikaisempaa kokemusta asiakaspalvelusta tai puhelinkeskuksessa työskentelystä
vahva asiakaspalveluhenkisyys ja ammattimainen lähestymistapa
erinomaiset viestintätaidot, sekä suulliset että kirjalliset
erinomainen innovointikyky sekä hyvä harkintakyky ja ongelmanratkaisutaidot päätöksenteossa
kyky työskennellä tehokkaasti ryhmässä
kyky oppia uusia järjestelmiä ja prosesseja
hyvät tietotekniset taidot
kyky työskennellä hyvin paineen alla ja pitäytyä tiukoissa aikatauluissa
positiivinen "kyllä onnistu" -asenne.
Toivottavaa:
aikaisempi kokemus suoramyyntialalta.