Seed to Seal®


Standardin ylittävät standardit
Hankinta

Hankinta

Tiede

Tiede

Standardit

Standardit

Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa ovat löytäneet puhtaiden, kasveista luontaisesti saatujen eteeristen öljyjen edut. Olemme sitoutuneet luomaan ja ylläpitämään eteeristen öljyjen alan tuotteiden johtavaa ja ylivoimaisesti parasta standardia. Haluamme toimittaa tuotteen, joka saa asiakkaat tunteman olonsa upeaksi. Sen vuoksi standardin ei-neuvoteltavissa olevat kriteerit ovat monitahoisia ja vaativia. Olemme ylpeitä, että voimme Seed to Seal -ohjelmamme standardien ansiosta tarjota luonnon parhaita antimia edustavan laajan valikoiman eteerisiä öljyjä ja eteerisiä öljyjä sisältäviä kasvipohjaisia tuotteita.
Vaativalla laadunvalvontastandardilla Young Living varmistaa, että tuotteet täyttävät kaikki yhtiön tarkat vaatimukset. Seed to Seal -standardimme auttavat sen takaamisessa, että aina kun sinä ja perheesi käytätte jotain puhdasta eteeristä öljyä tai muuta Young Living -tuotetta, nautitte samalla maailmanlaajuisten resurssien, alan johtavan aseman ja yli 20 vuoden innovaation eduista. Tämän tuloksena voimme tarjota Turmeltumaton lopullinen tuote, jonka tiedät syntyneen kolmen Seed to Seal -pilarin tiedostava hankinta, tiede ja standardit yhteistuloksena.

Eteeristen öljyjen liikkeen johtajana Young Living viitoittaa tietä kaikille muille eteerisiä öljyjä valmistaville yrityksille. Siten se parantaa maapalloa suojelevia prosesseja ja varmistaa mahdollisimman hyvät laatustandardit.

Hankinta

Hankinta

Kaikki eteeriset öljyt eivät ole samasta puusta veistettyjä. Young Living ei koskaan tietoisesti käytä epäeettisiä tuotantomenetelmiä tai heikennä tuotteitaan synteettisillä lisäaineilla, epäpuhtauksilla tai halvoilla täyteaineilla. Young Livingin toimitusketjujohtaja Lauren Walker ohjaa tuotteiden mittavaa testausta ja hankintaa huolellisesti valvotuilta yhtiömme omistamilta maatiloilta, kumppanuusmaatiloilta ja Seed to Seal -sertifioiduilta toimittajilta. Jos kattavat testimme osoittavat, että tuote ei täytä standardejamme, emme osta kyseistä tuotetta tai hylkäämme tuote-erän.
Kumppanuusperiaatteet
Kumppanuusperiaatteet
Hankimme öljyt yhtiömme omistamilta maatiloilta, kumppanuusmaatiloilta ja Seed to Seal -sertifioiduilta toimittajilta. Näin voimme olla hankinnoissamme huolellisia ja huomioida paikalliset yhteisöt ja ekosysteemit. Tarkistamme ja valitsemme samanhenkiset toimittajat noudattamalla viittä periaatetta, jotka ovat vakiintuneet liiketoimintasuhteet, Seed to Seal -määritykset, sitovat sopimukset, tiukat testaukset ja jatkuvat tarkastukset. Lue lisää täällä.
Koostaminen Ja Tuotanto
Koostaminen Ja Tuotanto
Laadukkaat öljyt ja ainesosat ansaitsevat yhtä laadukkaat tuotantotilat ja valmistuskaavat. Laajennettu jakelukeskuksemme Utahin Spanish Forkissa on huipputekninen laitos, jossa käytämme parhaita tuotantomenetelmiä eteeristen öljyjen, ainesosien ja tuotteiden testaukseen ja arvostamiesi tuotteiden koostamiseen ja valmistukseen.
Ulkopuolisten Tahojen Varmennus
Ulkopuolisten Tahojen Varmennus
Teemme yhteistyötä vain luotettavien kumppanien kanssa. Mutta vaikka luotamme heihin, palkkaamme ulkopuolisia kansainvälisiä asiantuntijoita vahvistamaan standardiemme toteutumisen. Siten voimme paremmin varmistaa, että tuotteisiimme ei päädy heikkolaatuisia tai epäeettisesti hankittuja ainesosia.
Hankintastandardi

Young Living Essential Oils -yhtiön hankintastandardi auttaa eteeristen öljyjen korkealuokkaisuuden ja aitouden varmistamisessa ja kannustaa vastuullisiin tuotanto- ja käsittelymenetelmiin toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Young Living kehittää Young Living Essential Oils -yhtiön hankintastandardia yhdessä SCS Global -yhtiön kanssa. Se on alansa johtava yritys ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen sertifioinnissa, tarkistamisessa ja testaamisessa sekä standardien kehittämisessä.

Toimitusketju: Young Living Essential Oils -yhtiön hankintastandardi on voimassa kaikissa Young Livingin eteeristen öljyjen toimitusketjun vaiheissa. Toimitusketjuun kuuluvat muun muassa maatilat, luonnonvaraisten kasvien keruuprosessit, käsittelylaitokset (esim. tislaamot) ja Young Livingin itse omistamat laitokset. Hankintastandardia sovelletaan Young Livingin omistamien maatilojen, kumppanuusmaatilojen ja Seed to Seal -sertifioitujen toimittajien toiminnassa.

Hankintastandardin tiedot: Young Livingin ja kaikkien kumppaniemme on täytettävä kaikki seuraavien osa-alueiden tiukimmat standardit:

• Todennus

• Maatalouskäytännöt

• Sadonkorjuu ja luonnosta keruu

• Uutto- ja tislauskäytännöt

• Testaus

• Jäljitettävyys

• Varastointi ja pullotus

Tiede

Tiede

Tiede on kaiken Young Livingin toiminnan kulmakivi. Koulutettu tieteellinen henkilökuntamme kehittää huippuluokan menetelmillä uusia tuotteita ja auttaa kaikkien tuotteidemme laadunvarmistuksessa. Tiedejohtajan tri Michael Buchin johtamat tutkimus- ja kehittämistiimi sekä laadunvarmistustiimi työskentelevät huipputason laboratorioissa, joissa on käytettävissä alan kehittyneimpiä tieteellisiä työvälineitä.
Alan Johtavaa Tiedettä
Alan Johtavaa Tiedettä
Tuotteiden laatu luodaan pelloilla, mutta se todistetaan huipputason laboratorioissamme. Kattavassa ja tiukassa tutkimus-, kehittämis- ja laadunvarmistusohjelmassamme työskentelee yli 50 korkeasti koulutettua ja erittäin taitavaa tutkijaa. He varmistavat kehittyneiden testausmenetelmien avulla, että tuotteet ovat korkeiden standardiemme mukaisia.
Ulkopuolisten Tahojen Testaus
Ulkopuolisten Tahojen Testaus
Tuotetestausta ei jätetä vain kahden talonsisäisen laboratoriomme harteille. Young Living työskentelee lisäksi yli kymmenen kansainvälisesti arvostetun, riippumattoman ja akkreditoidun laboratorion kanssa. Niissä työskentelee hyvin taitavia ja korkeasti koulutettuja tutkijoita, jotka erikoistuvat pitkälle kehittyneeseen tuotetestaukseen.
Innovatiivinen Tuotekehitys
Innovatiivinen Tuotekehitys
Tutkimus- ja kehittämistiimi auttaa Young Livingiä valjastamaan huipputason tieteellisen osaamisen alalla uraauurtavien, ainutlaatuisten tuotteiden luomiseen. Tiimi tekee myös viimeisintä tekniikkaa hyödyntävää tutkimusta tuotteiden ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia koskevien väitteiden tueksi. Tuotteiden puhtaus ja tehokkuus on Young Livingille keskeisen tärkeää, joten tutkimus- ja kehittämistiimi kehittää laadunvarmistukseen jatkuvasti uusia testausmenetelmiä.
Tiukkaa ja peräänantamatonta laadukkuutta

Laatu saa alkunsa maatilalla ja todistetaan laboratorioissamme. Tiukat ja peräänantamattomat laatuvaatimukset auttavat meitä tunnistamaan puhtaimmat, aidoimmat ja tehokkaimmat ainesosat.

Laadunvalvontatiimimme mittaa eteeristen öljyjen tarkan koostumuksen ja ominaisuudet erilaisilla fyysisillä, kemiallisilla ja mikrobiologisilla testeillä. Jokainen testi toistetaan lukuisia kertoja laadunvarmistusprosessin aikana. Testaus alkaa maatiloilla ja jatkuu kaikissa vaiheissa, kunnes tuote lähetetään asiakkaille.

Korkeasti koulutetut ja erittäin taitavat tutkijat suorittavat muun muassa seuraavanlaisia huipputason tiedettä edustavia testejä:

• Densitometria

• Viskosimetria

• Refraktometria

• Polarimetria

• Induktiivisesti kytketty plasman massaspektrometria (ICP-MS)

• Induktiivisesti kytketty plasma-atomin optinen päästöspektrometria (ICP-OES)

• Kaasukromatografia (GC)

• Korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC)

• Fourier-muunnos infrapunaspektroskopia

• Automatisoitu mikrobienumeraatio

• Disintegraatio

• pH

• Mikroskopia

• Palavuus

• Leimahduspiste

• Kaasukromatografia ja massaspektrometria (GCMS)

• Kiraalikromatografia

• Isotooppisuhde-massaspektrometria (IRMS)


Vaikka omat laboratoriomme voivat suorittaa kaikki nämä testit, käytämme rutiininomaisesti ulkopuolisia laboratorioita sisäisen testauksemme tukena. Kaikissa näissä laboratorioissa on erittäin osaavia ja korkeasti koulutettuja tutkijoita.
Standardit

Standardit

Maapallon hoitamiseen kuuluu myös vastuullinen liiketoiminta kasvien kestävästä hankinnasta paikallisten yhteisöjen tukemiseen ja ympäristölakien ja muiden lakien noudattamiseen. Lakiasioiden ja vaatimustenmukaisuuden johtaja Matthew French valvoo maailmanlaajuista vaatimustenmukaisuusohjelmaa. Hän varmistaa Young Livingin tarjoavan puhtaita tuotteita, joiden voit luottavaisin mielin tuntea edistävän yhteistä hyvää.
Huipputason Standardit
Huipputason Standardit
Huokeahintaiset eteeriset öljyt ovat usein synteettisiä, muilla aineilla jatkettuja tai epäeettisesti hankittuja. Siksi valitsemme kumppaneita, jotka tuottavat puhtaita eteerisiä öljyä ja ainesosia eettisesti ja laillisesti. Näin luomme ympäristöystävällisyydelle huipputason standardin.
Maailmanlaajuinen Vaatimustenmukaisuusohjelma
Maailmanlaajuinen Vaatimustenmukaisuusohjelma

Olemme sitoutuneet hoitamaan liiketoimintaamme eettisesti ja laillisesti eteeristen öljyjen hankkimisesta ja tuottamisesta tuotteiden markkinointiin ja myyntiin. Sen vuoksi kehittelimme maailmanlaajuisen vaatimustenmukaisuusohjelman, johon on koottu kaikki pakolliset käytännöt ja toimintaohjeet. Seuraavassa luettelossa on osa maailmalaajuisen vaatimustenmukaisuusohjelman sisältämistä käytännöistä ja toimintaohjeista:

• Young Livingin eettiset toimintaohjeet

• Young Livingin työntekijöiden käsikirja

• Young Livingin käytännöt ja menettelytavat

• Young Livingin korruption vastainen käytäntö

• Young Livingin ympäristönsuojelukäytäntö

• Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma

• Young Livingin matka- ja kulukäytäntö

• Direct Selling Association (DSA) -suoramyyntiyhdistyksen eettiset ohjeet

Alan Edelläkävijä Ympäristöystävällisyydessä
Alan Edelläkävijä Ympäristöystävällisyydessä
Young Livingin sitoutuminen ympäristöä säästävään liiketoimintaan ei rajoitu pelkästään vastuulliseen toimitusketjuun. Vaan istutamme puita kaadettujen tilalle ja kierrätämme Young Livingin toimistoissa. Lisäksi rakennamme uuden LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifioidun pääkonttorin Lehiin, Utahiin.
Lacey Act -Lain Vaatimustenmukaisuusohjelma

Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelmamme on erittäin kattava, mutta se on myös eteeristen öljyjen alalla ensimmäinen viranomaisten tarkistama ja hyväksymä vaatimustenmukaisuusohjelma. Se on vaatimustenmukaisuusohjelmien paras standardi, ja olemme ylpeitä työstämme sen perustamiseksi. Olemme yhteydessä lakiasiantuntijoihin ympäri maailmaa, jotta pysyisimme ajan tasalla eri laeista. Lisäksi he neuvovat, miten sovellamme lakeja asianmukaisesti tärkeimmissä liiketoimintatarpeissamme.

Tiimimme on kehitellyt uutta ohjelmaa yli vuoden yhteistyössä yhtiömme omistamien maatilojen, kumppanuusmaatilojen, Seed to Seal -sertifioitujen toimittajien ja virkamiesten kanssa.

Lisäksi ympäristöasiantuntijat eri puolilta maailmaa neuvovat meitä jatkuvasti herkkien luontokohteiden ja kasvien suojelussa..

Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma koostuu viidestä yleisestä vaiheesta. Kaikkia näitä vaiheita noudattamalla takaamme, että eteeriset öljyt, tuotteet ja yhteistyökumppanit noudattavat kaikkia liiketoiminta-alueemme hallintoalueiden lakeja ja säännöksiä.

Viisi vaihetta:

Toimittajien koulutus

Kerro kaikille toimittajille Lacey Act -lain perusvaatimukset.

Toimittajien arviointi

Valitse hankittavat tuotteet ja yhteistyökumppaneiksi hyväksyttävät toimittajat arvioimalla tuotteiden ja toimittajien riskitekijät.

Toimittajien sertifiointi

Lacey Act -lakiin ja vaatimustenmukaisuusohjelmaamme liittyvän koulutuksen jälkeen toimittajien on suoritettava Young Livingin Lacey Act -vaatimustenmukaisuussertifiointi.

Riskiarviointi

Sertifioinnin aikana jokaiselle toimittajalle ja kasvituotteelle määritetään riskiluokka. Se osoittaa minkä tasoisia lupia yhteistyökumppani tarvitsee voidakseen olla Young Livingin yhteistyökumppani tai kasvituotehankkija. Toimittajat ja kasvituotteet arvioidaan riippumattomasti erikseen.

Tarkastukset/valvonta

Young Living on kehittänyt riskitekijöihin perustuvan jatkuvan tarkastus- ja valvontaohjelman. Uusi Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma on suunniteltu kattamaan kaikki toimitusketjun henkilöt ja organisaatiot.


Tämä kultaisen standardin ohjelma määrittää alan ennakko-odotukset ja osoittaa, että Young Living on eteeristen öljyjen liikkeen edelläkävijänä sitoutunut suojelemaan herkkiä luontokohteita ja kasveja.

Kutsumme sinut tutustumaan tuotteisiimme ja näkemään konkreettisten standardien vaikutuksen.