Seed to Seal®

Korkeimmat mahdolliset laatustandardit
Hankinta

Hankinta

Tiede

Tiede

Standardit

Laatustandardit

Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa ovat löytäneet puhtaiden, kasveista luontaisesti saatujen eteeristen öljyjen edut. Olemme sitoutuneet luomaan ja ylläpitämään eteeristen öljyjen alan korkeimpia laatustandardeja. Haluamme valmistaa tuotteita, joita käyttämällä asiakkaamme tuntevat olonsa upeiksi, ja siksi emme tingi laatustandardeistamme. Kiitos Seed to Seal -ohjelmamme, voimme tarjota laajan valikoiman puhtaista luonnon antimista valmistettuja eteerisiä öljyjä, öljysekoituksia ja eteerisiä öljyjä sisältäviä kasvipohjaisia tuotteita.
Korkeilla laadunvalvontastandardeilla Young Living varmistaa, että tuotteemme täyttävät kaikki yhtiön asettamat laatuvaatimukset. Seed to Seal -ohjelmamme takaa sen, että aina kun sinä ja perheesi käytätte eteerisiä öljyjämme tai muita Young Living -tuotteita, nautitte samalla mittavien resurssiemme, alan johtavan markkina-asemamme ja yli 20 vuoden innovaatiomme eduista. Lopputuloksena on puhdas ja tehokas tuote, joka on syntynyt kolmen Seed to Seal -peruspilarin, tiedostavan hankinnan, tieteen ja laatustandardien, yhteistuloksena.
Eteeristen öljyjen liikkeen johtajana Young Living viitoittaa tietä kaikille muille eteerisiä öljyjä valmistaville yrityksille. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, koska meille on tärkeää huolehtia maapallomme tulevaisuudesta.
Hankinta

Hankinta

Kaikkia eteerisiä öljyjä ei ole valmistettu samalla tavalla. Young Living ei koskaan tietoisesti tingi eteeristen öljyjensä laadusta lisäämällä niihin synteettisiä ainesosia, vieraita aineita tai halpoja täyteaineita. Young Living ei myöskään tietoisesti käytä epäeettisiä tuotantokäytäntöjä. Young Livingin öljyt tulevat 100-prosenttisesti omilta maatiloilta, kumppanuusmaatiloilta ja Seed to Seal® -sertifioiduilta toimittajilta. Young Living myös testaa öljyjensä laadun laajasti. Jos testaus paljastaa, että laatuvaatimuksemme eivät täyty, erä hylätään ja lähetetään takaisin.
Kumppanuusperiaatteet
Kumppanuusperiaatteet
Hankimme öljyt omistamiltamme maatiloilta, kumppanuusmaatiloilta ja Seed to Seal -sertifioiduilta toimittajilta. Näin voimme noudattaa hankinnoissamme kestävän kehityksen periaatteita ja huomioida paikalliset yhteisöt ja ekosysteemit. Valitsemme toimittajamme seuraavat viisi periaatetta mielessä pitäen: vakiintuneet liiketoimintasuhteet, Seed to Seal -sitoumukset, voimassaolevat sitovat sopimukset, tiukat testaukset ja säännölliset tarkastukset. Lue lisää täältä.
Koostaminen ja tuotanto
Koostaminen Ja Tuotanto
Laadukkaat öljyt ja ainesosat ansaitsevat yhtä laadukkaat tuotantotilat ja valmistuskaavat. Laajennettu jakelukeskuksemme Utahin Spanish Forkissa on viimeistä teknologiaa hyödyntävä laitos, jossa käytämme parhaita tuotantomenetelmiä eteeristen öljyjen, ainesosien ja tuotteiden testaukseen, koostamiseen ja valmistukseen.
Ulkopuolisten tahojen varmennus
Ulkopuolisten Tahojen Varmennus
Teemme yhteistyötä vain luotettavien kumppanien kanssa. Mutta vaikka luotamme heihin, palkkaamme ulkopuolisia asiantuntijoita vahvistamaan standardiemme toteutumisen. Siten voimme paremmin varmistaa, että tuotteisiimme ei päädy heikkolaatuisia tai epäeettisesti hankittuja ainesosia.
Hankinta
Young Livingin hankintatavat auttavat varmistamaan, että eteeriset öljymme ovat sekä puhtaita että laadukkaita. Hankintatapamme kannustavat vastuullisiin tuotanto- ja käsittelymenetelmiin toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Young Livingin yhteistyökumppanina hankintastandardiemme kehittämisessä on ollut SCS Global -yhtiö. Se on alansa johtava yritys ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen sertifioinnissa, tarkistamisessa ja testaamisessa sekä standardien kehittämisessä.

Toimitusketju: Young Living Essential Oils -yhtiön hankintastandardi on voimassa kaikissa Young Livingin eteeristen öljyjen toimitusketjun vaiheissa. Toimitusketjuun kuuluvat muun muassa maatilat, luonnonvaraisten kasvien keruuprosessit, käsittelylaitokset (esim. tislaamot) ja Young Livingin itse omistamat laitokset. Hankintastandardia sovelletaan Young Livingin omistamien maatilojen, kumppanuusmaatilojen ja Seed to Seal -sertifioitujen toimittajien toiminnassa.

Hankintastandardit: Young Livingin ja kumppaniemme on täytettävä seuraavien osa-alueiden standardit:
• Todennus
• Maatalouskäytännöt
• Sadonkorjuu ja luonnosta keruu
• Uutto- ja tislauskäytännöt
• Testaus
• Jäljitettävyys
• Varastointi ja pullotus
Tiede

Tiede

Tiede on toimintamme kivijalka. Korkeasti koulutetut tiedemiehemme käyttävät viimeisimpiä tieteellisiä keinoja kehittääkseen uusia tuotteita ja varmistaakseen kaikkien tuotteidemme laadun. Sekä D. Gary Young Research Instituten ja laaduntarkkailutiimimme työntekijät tekevät töitä viimeisintä teknologiaa hyödyntävissä laboratorioissa käyttäen edistyneitä tutkimuslaitteita.
Alan johtavaa tiedettä
Alan Johtavaa Tiedettä
Tuotteiden laatu luodaan pelloilla, mutta se todistetaan huipputason laboratorioissamme. Kattavassa ja tiukassa tutkimus-, kehittämis- ja laadunvarmistusohjelmassamme työskentelee yli 50 taitavaa tutkijaa. He varmistavat kehittyneiden testausmenetelmien avulla, että tuotteet ovat korkeiden standardiemme mukaisia.
Ulkopuolisten tahojen testaus
Ulkopuolisten Tahojen Testaus
Tuotetestausta ei jätetä vain kahden talonsisäisen laboratoriomme harteille. Young Living työskentelee lisäksi yli kymmenen riippumattoman ja akkreditoidun laboratorion kanssa. Niissä työskentelee ammattitaitoisia tutkijoita, jotka ovat erikoistuneet pitkälle kehittyneeseen tuotetestaukseen.
Innovatiivinen tuotekehitys
Innovatiivinen Tuotekehitys
Tutkimus- ja kehittämistiimi auttaa Young Livingiä valjastamaan huipputason tieteellisen osaamisen alalla uraauurtavien, ainutlaatuisten tuotteiden luomiseen. Tiimi tekee myös viimeisintä teknolgiaa hyödyntävää tutkimusta tuotteiden ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia koskevien väitteiden tueksi. Tuotteiden puhtaus ja tehokkuus on Young Livingille äärimmäisen tärkeää, joten tutkimus- ja kehittämistiimi kehittää jatkuvasti uusia testausmenetelmiä laadunvarmistukseen.
Tiukkaa ja peräänantamatonta laadukkuutta
Laatu saa alkunsa maatilalla ja todistetaan laboratorioissamme. Korkeat laatuvaatimukset auttavat meitä tunnistamaan puhtaimmat, aidoimmat ja tehokkaimmat ainesosat.

Laadunvalvontatiimimme mittaa eteeristen öljyjen tarkan koostumuksen ja ominaisuudet erilaisilla fyysisillä, kemiallisilla ja mikrobiologisilla testeillä. Jokainen testi toistetaan lukuisia kertoja laadunvarmistusprosessin aikana. Testaus alkaa maatiloilla ja jatkuu kaikissa vaiheissa, kunnes tuote lähetetään asiakkaille.

Tutkijamme suorittavat muun muassa seuraavanlaisia testejä:

• Densitometria
• Viskosimetria
• Refraktometria
• Polarimetria
• Induktiivisesti kytketty plasman massaspektrometria (ICP-MS)
• Induktiivisesti kytketty plasma-atomin optinen päästöspektrometria (ICP-OES)
• Kaasukromatografia (GC)
• Korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC)
• Fourier-muunnos infrapunaspektroskopia
• Automatisoitu mikrobienumeraatio
• Disintegraatio
• pH
• Mikroskopia
• Palavuus
• Leimahduspiste
• Kaasukromatografia ja massaspektrometria (GCMS)
• Kiraalikromatografia
• Isotooppisuhde-massaspektrometria (IRMS)

Vaikka omat laboratoriomme voivat suorittaa kaikki nämä testit, käytämme rutiininomaisesti ulkopuolisia laboratorioita sisäisen testauksemme tukena.
Standardit

Standardit

Young Living on sitoutunut ympäristöstä huolehtimiseen. Se näkyy mm. siinä, miten kasvatamme kasveja, autamme vähäosaisia yhteisöjä ja noudatamme ympäristöoikeudellisia säännöksiä. Maailmanlaajuisen sääntöjen noudattamista valvovan ohjelman kautta pyrimme varmistamaan, että Young Living tarjoaa puhtaita tuotteita, joita voit käyttää luottavaisin mielin ja hyvällä omallatunnolla.
Huipputason standardit
Huipputason Standardit
Huokeahintaiset eteeriset öljyt ovat usein synteettisiä, muilla aineilla jatkettuja tai epäeettisesti hankittuja. Siksi valitsemme kumppaneita, jotka tuottavat puhtaita eteerisiä öljyä ja ainesosia eettisesti ja laillisesti. Näin luomme ympäristöystävällisyydelle huipputason standardin.
Maailmanlaajuinen vaatimustenmukaisuusohjelma
Maailmanlaajuinen Vaatimustenmukaisuusohjelma
Olemme sitoutuneet hoitamaan liiketoimintaamme eettisesti ja laillisesti eteeristen öljyjen hankkimisesta ja tuottamisesta tuotteiden markkinointiin ja myyntiin. Sen vuoksi kehittelimme maailmanlaajuisen vaatimustenmukaisuusohjelman, johon on koottu kaikki pakolliset käytännöt ja toimintaohjeet. Seuraavassa luettelossa on osa maailmalaajuisen vaatimustenmukaisuusohjelman sisältämistä käytännöistä ja toimintaohjeista:

• Young Livingin eettiset toimintaohjeet
• Young Livingin työntekijöiden käsikirja
• Young Livingin käytännöt ja menettelytavat
• Young Livingin korruption vastainen käytäntö
• Young Livingin ympäristönsuojelukäytäntö
• Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma
• Young Livingin matka- ja kulukäytäntö
• Direct Selling Association (DSA) -suoramyyntiyhdistyksen eettiset ohjeet
Alan edelläkävijä ympäristöystävällisyydessä
Alan Edelläkävijä Ympäristöystävällisyydessä
Young Livingin sitoutuminen ympäristöä säästävään liiketoimintaan ei rajoitu pelkästään vastuulliseen toimitusketjuun. Sen lisäksi istutamme puita kaadettujen tilalle ja kierrätämme Young Livingin toimistoissa. Lisäksi uusi pääkonttorimme Utahin Lehissä on rakennettu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -periaatteiden mukaisesti.
Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma
Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelmamme on erittäin kattava, mutta se on myös eteeristen öljyjen alalla ensimmäinen viranomaisten tarkistama ja hyväksymä vaatimustenmukaisuusohjelma. Se on vaatimustenmukaisuusohjelmien paras standardi, ja olemme ylpeitä työstämme sen perustamiseksi. Olemme yhteydessä lakiasiantuntijoihin ympäri maailmaa, jotta pysyisimme juridiikassa ajan tasalla. Lisäksi he neuvovat, miten sovellamme lakeja asianmukaisesti tärkeimmissä liiketoimintatarpeissamme.

Tiimimme on kehitellyt uutta ohjelmaa yli vuoden yhteistyössä yhtiömme omistamien maatilojen, kumppanuusmaatilojen, Seed to Seal -sertifioitujen toimittajien ja virkamiesten kanssa.

Lisäksi ympäristöasiantuntijat eri puolilta maailmaa neuvovat meitä jatkuvasti herkkien luontokohteiden ja kasvien suojelussa.
Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma koostuu viidestä yleisestä vaiheesta. Kaikkia näitä vaiheita noudattamalla takaamme, että eteeriset öljyt, öljytuotteet ja yhteistyökumppanit noudattavat kaikkia liiketoiminta-alueemme hallintoalueiden lakeja ja säännöksiä.

Viisi vaihetta:

Toimittajien koulutus
Kerro kaikille toimittajille Lacey Act -lain perusvaatimukset.

Toimittajien arviointi

Valitse hankittavat tuotteet ja yhteistyökumppaneiksi hyväksyttävät toimittajat arvioimalla tuotteiden ja toimittajien riskitekijät.

Toimittajien sertifiointi

Lacey Act -lakiin ja vaatimustenmukaisuusohjelmaamme liittyvän koulutuksen jälkeen toimittajien on suoritettava Young Livingin Lacey Act -vaatimustenmukaisuussertifiointi.

Riskiarviointi

Sertifioinnin aikana jokaiselle toimittajalle ja kasvituotteelle määritetään riskiluokka. Se osoittaa minkä tasoisia lupia yhteistyökumppani tarvitsee voidakseen olla Young Livingin yhteistyökumppani tai kasvituotehankkija. Toimittajat ja kasvituotteet arvioidaan riippumattomasti erikseen.

Tarkastukset/valvonta

Young Living on kehittänyt riskitekijöihin perustuvan jatkuvan tarkastus- ja valvontaohjelman. Uusi Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma on suunniteltu kattamaan kaikki toimitusketjun henkilöt ja organisaatiot.


Tämä kultaisen standardin ohjelma määrittää alan ennakko-odotukset ja osoittaa, että Young Living on eteeristen öljyjen liikkeen edelläkävijänä sitoutunut suojelemaan herkkiä luontokohteita ja kasveja.

Kutsumme sinut tutustumaan tuotteisiimme ja näkemään konkreettisten standardien vaikutuksen.