Young Living Seed to Seal®

Standardy ponad standard

Uprawy

Uprawy

Badania

Badania

Standardy

Standardy

Miliony ludzi na całym świecie odkryły korzyści płynące z czystych olejków eterycznych, pochodzących w naturalny sposób z roślin. Zobowiązujemy się do ustanowienia i utrzymania najwyższego, wiodącego w branży standardu w zakresie produktów na bazie olejków eterycznych. Kryteria dla dostarczania produktu, z którego nasi klienci będą zadowoleni, są wielowymiarowe i wymagające. Z dumą oferujemy szeroką gamę olejków eterycznych i produktów roślinnych na ich bazie, które reprezentują to, co najlepsze z natury — dzięki standardom naszego programu Seed to Seal®.
Young Living przestrzega rygorystycznych standardów kontroli jakości, aby mieć pewność, że nasze produkty spełniają określone wymogi. Seed to Seal® to zestaw standardów gwarantujący, że każdy czysty olejek eteryczny oraz produkt Young Living, którego używa Twoja rodzina, przyniesie Ci korzyści wynikające z naszych globalnych zasobów, wiodącej pozycji w branży oraz ponad dwóch dekad opracowywania innowacji. Rezultat? Końcowy produkt w najczystszej postaci, stworzony przy zachowaniu najwyższej jakości upraw, badań i standardów — trzech filarów procesu Seed to Seal®.
Jako lider ruchu olejków eterycznych, Young Living toruje drogę dla każdej innej firmy z tej branży, aby usprawnić procesy, które chronią naszą planetę i zapewniają najwyższe standardy jakości.

Uprawy

Uprawy

Nie wszystkie olejki eteryczne powstają w ten sam sposób. Young Living nigdy umyślnie nie pójdzie na ustępstwo poprzez dodawanie syntetyków, substancji zanieczyszczających i tanich wypełniaczy lub poprzez stosowanie nieetycznych praktyk produkcyjnych. Pozyskujemy produkty ze sprawdzonych farm należących do firmy, gospodarstw partnerskich oraz od dostawców posiadających certyfikat Seed to Seal i poddajemy je szczegółowym testom. Jeśli badania wskażą, że produkt nie spełnia naszych standardów, nie kupujemy go lub odrzucamy jego partię.
Zasady partnerstwa
Zasady partnerstwa
Nasze olejki pozyskujemy z gospodarstw należących do naszej firmy, z farm partnerskich i od dostawców posiadających certyfikat Seed to Seal®. W ten sposób kładziemy nacisk na świadomość i ograniczenie wpływu na środowisko oraz ekosystemy. Sprawdzamy i dobieramy dostawców myślących podobnie do nas według pięciu zasad: trwałych relacji, wymogów procesu Seed to Seal®, wiążących umów, rygorystycznych testów oraz bieżących audytów. Dowiedz się więcej tutaj.

Formuły i produkcja
Formuły i produkcja
Nasze doskonałe olejki zasługują na odpowiednio dopasowane obiekty produkcji i formuły. Rozbudowane Centrum Dystrybucyjne w Spanish Fork w stanie Utah to najnowocześniejszy obiekt, w którym stosujemy najlepsze praktyki produkcyjne do testowania olejków eterycznych, składników i produktów oraz do opracowywania i wytwarzania innowacyjnych propozycji, które pokochasz.
Niezależna weryfikacja
Niezależna weryfikacja
Pracujemy wyłącznie z partnerami, którym ufamy, ale nawet przy takim zaufaniu angażujemy niezależnych światowych ekspertów, aby potwierdzić, że nasze standardy są przestrzegane. Dzięki temu jesteśmy pewni, że słabe lub nieetycznie pozyskiwane produkty nie trafią pod Twoje drzwi.

Standard upraw

Standard upraw Young Living pomaga zapewnić wysoką jakość i autentyczność olejków eterycznych, zachęcając jednocześnie do odpowiedzialnych praktyk produkcji i przetwarzania na wszystkich etapach łańcucha dostaw.
Young Living współpracuje z SCS Global, liderem w zakresie certyfikacji dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, audytów, testowania i opracowywania standardów, aby stworzyć nasz własny standard upraw.
Łańcuch dostaw: Standard upraw Young Living Essential Oils obowiązuje na wszystkich etapach łańcucha dostaw naszej firmy: na farmach, podczas zbierania roślin rosnących dziko, w obiektach zajmujących się przetwarzaniem (np. destylarniach) oraz w obiektach należących do Young Living. Dotyczy to naszych gospodarstw, farm partnerskich oraz dostawców posiadających certyfikat Seed to Seal®.
Szczegóły standardu upraw: Firma Young Living oraz wszyscy nasi partnerzy muszą spełniać najwyższe standardy w kwestii:
• autoryzacji
• praktyk rolniczych
• żniw i zbiorów
• praktyk ekstrakcji i destylacji
• testowania
• identyfikacji
• przechowywania i butelkowania
Badania

Badania

Badania są podstawą tego, co robimy w Young Living. Nasz wyszkolony personel naukowy stosuje najnowocześniejsze metody opracowywania nowych formuł i pomaga zagwarantować jakość wszystkich naszych produktów. Zarówno instytut badawczy D. Gary Young Research Institute, jak i zespół do spraw jakości pracują w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w najbardziej zaawansowane technologicznie narzędzia badawcze.
Wiodące na rynku badania
Wiodące na rynku badania
Choć o jakość produktów dbamy już na poziomie upraw, jest ona również potwierdzana w naszych nowoczesnych laboratoriach. Posiadamy zespoły badawcze i jakościowe, które składają się z ponad 50 wysoko wykwalifikowanych, utalentowanych naukowców, używających zaawansowanych metod testowania, aby zagwarantować, że produkty spełniają nasze wysokie standardy.
Niezależne kontrole
Niezależne kontrole
Testowanie produktów nie kończy się wyłącznie na naszych dwóch wewnętrznych laboratoriach. Young Living współpracuje również z kilkunastoma wiodącymi na świecie, niezależnymi i akredytowanymi laboratoriami, posiadającymi wysoko wykwalifikowanych i wyszkolonych naukowców, specjalizujących się w zaawansowanych testach produktów.
Innowacyjne strategie rozwoju produktu
Innowacyjne strategie rozwoju produktu
Nasz zespół badawczy pomaga wdrożyć najnowocześniejsze metody, aby stworzyć wyjątkowe produkty wiodące na rynku. Zespół ten przeprowadza również najnowsze badania związane z oświadczeniami dotyczącymi produktów i sposobami ich użycia. Ponieważ czystość i skuteczność są dla nas najważniejsze, zespół rutynowo opracowuje nowe metody testowania, aby zagwarantować jakość naszych produktów.
Rygorystyczna, nieugięta jakość
Jakość zaczyna się na farmie i zostaje potwierdzona w naszych laboratoriach. Dzięki rygorystycznym, nieugiętym wzorcom jakości, jesteśmy w stanie zidentyfikować najbardziej czyste, oryginalne i skuteczne składniki.
Nasz zespół kontroli jakości wykorzystuje gamę naukowych testów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, aby dokonać dokładnego pomiaru składników i właściwości naszych olejków eterycznych. Każdy test powtarzany jest wielokrotnie podczas procesu kontroli jakości. Testowanie rozpoczyna się na naszych farmach i trwa przez wszystkie etapy przed wysyłką do klientów.
Zespół wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych naukowców przeprowadza najnowocześniejsze testy, w tym między innymi:
• densytometrię
• wiskozymetrię
• refraktometrię
• polarymetrię
• spektrometrię mas sprzężoną z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
• atomową spektrometrię emisyjną ze wzbudzaniem plazmowym (ICP-OES)
• chromatografię gazową
• wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC)
• spektroskopię fourierowską
• zautomatyzowaną mikro-enumerację
• dezintegrację
• pH
• mikroskopię
• palność
• punkt zapłonu
• spektrometrię masową chromatografii gazowej (GCMS)
• chromatografię chiralną
• spektrometrię IRMS

Mimo tego, że nasze laboratoria mogą przeprowadzać wszystkie te testy, rutynowo korzystamy z laboratoriów zewnętrznych, aby uzupełnić wewnętrzne kontrole. Każde z tych laboratoriów ma wysoko wykwalifikowanych i wyszkolonych naukowców.
Standardy

Standardy

W trosce o planetę prowadzimy naszą działalność odpowiedzialnie — od zrównoważonej uprawy roślin, poprzez wspieranie lokalnych społeczności, aż do przestrzegania przepisów ochrony środowiska i innych praw. Poprzez globalny program zgodności staramy się zapewnić, że Young Living oferuje czyste, przyjazne dla środowiska produkty, na których możesz polegać.
Najwyższe standardy
Najwyższe standardy
Niedrogie olejki eteryczne są często syntetyczne, rozcieńczone lub nieetycznie pozyskiwane, dlatego wybieramy partnerów, którzy wytwarzają czyste olejki eteryczne oraz składniki w sposób etyczny i zgodny z prawem. Praktyka ta ustanawia najwyższy standard dla zrównoważonego rozwoju.
Globalny program zgodności
Globalny program zgodności
W ramach naszego zobowiązania do prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem, od pozyskiwania i produkcji naszych olejków eterycznych aż po marketing i sprzedaż produktów, opracowaliśmy globalny program zgodności, który określa szereg obowiązkowych zasad i wytycznych. Poniższa lista zawiera niektóre z nich:
• Kodeks postępowania Young Living
• Podręcznik dla pracowników Young Living
• Polityka i zasady postępowania Young Living
• Polityka antykorupcyjna Young Living
• Polityka zgodności środowiskowej Young Living
• Program zgodności z ustawą Lacey Act
• Zasady dotyczące podróży i wydatków Young Living
• Kodeks etyki Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej
Ekologiczny lider branży
Ekologiczny lider branży
Nasze działania wykraczają poza sumienny łańcuch dostaw. Zaangażowanie Young Living w zrównoważony biznes obejmuje ponowne zalesianie wyciętych obszarów, recykling w naszych biurach, a także budowę nowej siedziby z certyfikatem LEED w Lehi w stanie Utah.

Program zgodności z ustawą Lacey Act

Nasz program zgodności z ustawą Lacey Act jest nie tylko programem kompleksowym, ale również pierwszym w branży olejków eterycznych, który został zrewidowany oraz zaakceptowany przez rząd. To najwyższy standard wśród programów zgodności i jesteśmy dumni z tego, że tworząc go, zostawiliśmy konkurencję w tyle. Angażujemy czołowych ekspertów w dziedzinie prawa z całego świata, aby doradzali nam w kwestii aktualnych przepisów prawnych, a także informowali nas, jak właściwie wdrożyć je w nasze najważniejsze potrzeby biznesowe.
Od ponad roku nasz zespół ściśle współpracuje z należącymi do nas farmami, farmami partnerskimi, dostawcami posiadającymi certyfikat Seed to Seal® oraz instytucjami rządowymi, aby stworzyć ten nowy program.
Stale współpracujemy również z ekspertami ds. ochrony środowiska na całym świecie, aby zdobywać fachową wiedzę na temat ochrony delikatnych krajobrazów i gatunków roślin.

Program zgodności z ustawą Lacey Act składa się z pięciu głównych kroków, których przestrzeganie ma zagwarantować, że nasze produkty na bazie olejków eterycznych oraz partnerzy spełniają wszystkie prawa i regulacje w miejscach, w których działamy.

Tymi pięcioma krokami są:
Edukacja dostawców
Zapewnić wszystkim dostawcom dostęp do podstawowych wymagań Lacey Act.
Ewaluacja dostawców
Określić, które produkty pozyskiwać oraz z którymi dostawcami współpracować poprzez ocenę czynników „ryzyka produktowego” oraz „ryzyka dostawcy”.
Certyfikacja dostawców
Po zapewnieniu szkolenia na temat Lacey Act oraz naszego programu zgodności, dostawcy zobowiązani są wykonać certyfikację zgodną z Lacey Act według reguł firmy Young Living.
Ocena ryzyka
Jako część certyfikacji, każdy dostawca oraz produkt roślinny zostanie przypisany do kategorii ryzyka, która wyznaczy ilość zgód potrzebnych do zawiązania współpracy z Young Living lub uprawy danej rośliny przez firmę. Zarówno dostawcy, jak i produkty roślinne podlegają niezależnej ocenie.
Audyty/monitorowanie
Bazując na czynnikach ryzyka, firma Young Living stworzyła bieżący program audytów i monitorowania. Nowy program zgodności z ustawą Lacey Act został zaprojektowany tak, aby obejmować wszystkie jednostki i organizacje w łańcuchu dostaw.
Ten spełniający najwyższe standardy program jest precedensem w branży, dowodząc zaangażowania Young Living w ruch olejków eterycznych i w ochronę delikatnych krajobrazów oraz gatunków roślin.

Zachęcamy do odkrywania naszych produktów i zauważenia różnicy, na którą wpływają konkretne standardy.