De officiële verklaring van Young Living inzake de schending van doTERRA van de niet-wervingsovereenkomst

We hebben altijd op de bres gestaan voor onszelf en onze leden. Young Living zal ons bedrijf en onze reputatie altijd beschermen.

De rechter heeft een uitspraak gedaan en we hebben diep respect voor de rechtsgang. De uitspraak heeft geen enkele invloed op ons bedrijf en zal ons niet beletten ervoor te zorgen dat er in elk huis over de hele wereld essentiële oliën gebruikt worden. Tenslotte is het Young Living om het doel en de mensen te doen, niet om de winst. Het was een zaak van goed en kwaad en de feiten recht zetten.

De vier voormalig medewerkers van Young Living, nu directie en distributeurs van doTERRA, David Stirling, Emily Wright, Justin Harrison en Lillian Shephard, werden niet schuldig bevonden aan de schending van de niet-wervingsbepalingen in hun arbeidsovereenkomst.

De gedaagde partij heeft ervoor gekozen om zich te verdedigen door niet het hele verhaal te vertellen, maar door Young Living in diskrediet te brengen en karaktermoord proberen te plegen op onze oprichters , Gary en Mary Young. De keuze voor een persoonlijke aanval was een weloverwogen afleidingsmanoeuvre van waar het hier om ging: de vermeende gebroken beloftes en contractbreuk.

We denken dat we de zaak door bepaalde technische details en rechterlijke uitspraken vooraf, hebben verloren We zijn niet in staat geweest het hele verhaal te vertellen, aangezien veel belangrijke claims en delen van de bewijsvoering niet toegelaten werden als bewijsmateriaal, omdat de verjaringstermijn verlopen was of vanwege bepaalde rechterlijke uitspraken.

Om kort te gaan: het werkelijke verhaal van hoe doTERRA ontstaan is en de activiteiten van de oprichters ervan werden niet toegelaten, niet omdat de rechter of de jury hebben vastgesteld dat doTERRA en haar oprichters niet van die activiteiten beticht konden worden, maar omdat Young Living er onder de wetgeving van Utah eenvoudigweg te lang mee heeft gewacht deze wettige claims te doen.

De leden van ons die benaderd waren door vertegenwoordigers van doTERRA kregen geen toestemming hun verklaring af te leggen en hun verhaal te doen. Alleen voormalig leden van Young Living die ons bedrijf verlaten hebben en distributeur werden van doTERRA, mochten door de jury gehoord worden. Hierdoor was de jury niet in staat de hele waarheid en de verklaringen van distributeurs van Young Living die geweigerd hebben Young Living te verlaten, te horen.

Onze missie is de weldadige eigenschappen van essentiële oliën en andere natuurlijke producten die essentiële oliën bevatten, te delen met mensen in de hele wereld. Young Living heeft zich de afgelopen 20 jaar als bedrijf ontwikkeld en is groter dan het individu. Om een organisatie te leiden met meer dan 2600 medewerkers, 4 miljoen leden sinds de oprichting, 15 bedrijfs- en partnerboerderijen over de hele wereld, 13 kantoren die 20 markten bedienen en producten die verzonden worden naar 133 landen, moet je wel beschikken over een zeer getalenteerde leiding.

De blik vooruit, als wereldleider op het gebied van essentiële oliën blijven we ons richten op de opmars van essentiële oliën. Zoals steeds willen we niet anders dan het beste voor ons merk, onze producten en onze klanten.