Privacybeleid

Privacybeleid van Young Living Europe B.V.

1. Algemene informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens
Young Living Europe B.V. (YOUNG LIVING) hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe YOUNG LIVING ("we/wij" en "ons/onze") persoonlijke gegevens, die op / ("YOUNG LIVING website") verzameld worden, gebruikt en beschermt.


Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan jou gelinkt kunnen worden zoals een aanhef, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, etc. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") en andere bepalingen in Europese en nationale wetten.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens vindt alleen plaats nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven of wanneer er wettelijk om gevraagd wordt. De volgende bepalingen vertellen je meer over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens.

Indien we gecontracteerde dienstverleners gebruiken voor individuele functies of onze diensten of wanneer we je persoonlijke gegevens gebruiken voor reclame- of analysedoeleinden, zullen we je hierover op de hoogte stellen. Daarnaast informeren we je over de specifieke criteria en hoe lang gegevens bewaard worden. Ook vertellen we meer over je rechten betreffende de verwerking van gegevens.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze YOUNG LIVING website. Wanneer je via links doorverwezen wordt van onze YOUNG LIVING website naar websites van derden, raden we je aan hun beleid betreffende de behandeling van gegevens te raadplegen.
2. Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon en de datebeschermingsautoriteit
De verantwoordelijke persoon zoals omschreven in de AVG en andere van toepassing zijnde EU bepalingen ("Gegevensbeheerder") is YOUNG LIVING. Als je vragen of suggesties hebt over privacy op onze website kun je contact opnemen met:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands

E-mail: klantendienst@youngliving.com

Je kunt ook contact opnemen met onze gegevensbeschermer als je vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming. Je kunt contact met hem opnemen via het bovenstaande adres of via:

E-mail: DPO@youngliving.com
3. Uitleg over de wettelijke basis en duur van bewaring
3.1. Legale basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens:

Artikel 6 (1) zin 1 (a) van de AVG vormt, voor zover wij toestemming krijgen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, de wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Je kunt de toestemming intrekken, met gevolgen in de toekomst.

Artikel 6 (1) 1 (b) van de AVG vormt de wettelijke basis wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is om een contract met jou of je bedrijf na te leven. Dit is tevens van toepassing bij de verwerking van precontractuele acties.

Artikel 6 (1) (1) (c) van de AVG vormt de wettelijke basis wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan (één van) onze wettelijke verplichtingen.

Artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG vormt de wettelijk basis indien verwerking nodig is om het belang van een derde partij te garanderen en je eigen belang, fundamentele rechten en vrijheden niet opwegen tegen ons belang.

3.2 Duur van bewaring en verwijdering van gegevens

Persoonlijke gegevens die door ons verzameld, verwerkt en bewaard worden, worden bewaard zolang als vereist. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om gegevens te bewaren, worden deze verwijderd of de verwerking ervan beperkt.

Echter kunnen Europese verordeningen, nationale verordeningen of andere verordeningen eisen dat gegevens langer bewaard worden. Na afloop van de bewaartermijn worden alle gegevens verwijderd of wordt verwerking beperkt.
4. Jouw rechten
Jij bent volgens de AVG de "betreffende persoon". Als betreffende persoon heb je de volgende rechten ten aanzien van YOUNG LIVING:

4.1 Recht op informatie over de verwerking van gegevens

Je mag ons op enig moment binnen de wettelijke bepalingen vragen of wij jouw persoonlijke gegevens verwerken. Als dit het geval is, heb je het recht om informatie over de verwerking van je gegevens aan te vragen (zie artikel 15 van de AVG).


4.2. Recht op rectificatie
Je hebt het recht om wijziging en/of aanvulling van je gegevens aan te vragen als je persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn (zie artikel 16 van de AVG).

4.3. Recht op beperking van verwerking

Je mag onder bepaalde voorwaarden vragen om beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens (zie artikel 18 van de AVG).

4.4. Recht op verwijdering

Je mag een verzoek voor verwijdering van je persoonlijke gegevens door YOUNG LIVING indienen, mits er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Er is geen sprake van recht op verwijdering als verwerking noodzakelijk is (zie artikel 17 van de AVG).

4.5. Recht op informatie

Wanneer je gebruik maakt van je recht om gegevens te corrigeren, wissen of beperken, stelt YOUNG LIVING alle ontvangers van je persoonlijke gegevens op de hoogte van dergelijke correctie, verwijdering of beperking van verwerking tenzij het onmogelijk blijkt te zijn of er sprake is van onevenredige inspanning (zie artikel 19 van de AVG).


4.6. Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om persoonlijke gegevens die je aan YOUNG LIVING hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, algemene en machinaal leesbare format. Daarnaast heb je het recht om persoonlijke gegevens over te dragen aan een ander bedrijf zonder belemmering van YOUNG LIVING, aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, indien voldaan wordt aan de betreffende voorwaarden (zie artikel 20 van de AVG).


4.7 Recht op het aantekenen van bezwaar
Je hebt het recht om op enig moment bezwaar aan te tekenen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens volgens artikel 6 (1) (f) van de AVG op grond van jouw specifieke situatie (zie artikel 21 (1) van de AVG). Als gevolg zal YOUNG LIVING niet langer je persoonlijke gegevens verwerken, tenzij YOUNG LIVING aan kan tonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die de overhand hebben op jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer verwerking nodig is voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Wanneer persoonlijke gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden heb je het recht om op enig moment bezwaar aan te tekenen (zie artikel 21 (2) van de AVG).


Neem contact met ons op om bezwaar aan te tekenen:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands
E-mail: klantendienst@youngliving.com
4.8. Recht op intrekking van toestemming

Als je ons toestemming hebt gegeven, mag je deze op enig moment intrekken (zie artikel 7 van de AVG), Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking.4.9. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan een andere administratieve of juridische stap heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in het gebied waar je woont, op je werkplek of plek van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van je persoonlijke gegevens afbreuk doen aan de AVG (zie artikel 77 van de AVG).

5. Het bezoeken van de YOUNG LIVING website en de creatie van logfiles
Ons systeem verzamelt iedere keer dat je de YOUNG LIVING bezoekt gegevens en informatie. De volgende gegevens worden verzameld:
Informatie over het soort browser
Informatie over je besturingssysteem
Informatie over je internetprovider
Je IP-adres
De datum en tijd van je bezoek
Informatie over de website die je naar onze website doorverwijst
Informatie over de website die bezocht wordt via onze website
De bovengenoemde gegevens worden bewaard in ons systeem in logfiles. In principe worden deze gegevens niet bewaard met persoonlijke gegevens.
De wettelijke basis voor het tijdelijk bewaren van gegevens en logfiles is artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG. We hebben belang bij het verzamelen en tijdelijk bewaren van dergelijke informatie omdat het tijdelijk bewaren van je IP-adres nodig is om de website te laden op je computer.

Logfiles zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze technologische systemen te garanderen. De logfiles worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. We verzamelen echter wel informatie over je browserinstellingen. Deze informatie bevat de taalinstellingen van je browser om de YOUNG LIVING website goed weer te kunnen geven.

Gegevens worden zodra ze voor de bovengenoemde redenen niet meer nodig zijn verwijderd of geanonimiseerd zodat ze niet meer aan jou gelinkt kunnen worden. Gegevens in logfiles worden na zeven dagen verwijderd.
6. Eerste bestelling (registratie voor distributeurs en retailklanten)
6.1 Verwerking door YOUNG LIVING

Je dient je in te schrijven op de website van YOUNG LIVING om je eerste bestelling te kunnen plaatsen. Allereerst moet je bepalen of je een (toekomstige) distributeur of retailklant wilt worden. We verwerken de volgende persoonlijke gegevens bij inschrijving:
Je naam
Je legale entiteit (bedrijf, onafhankelijke handelaar, persoon)
Je adres
Land van herkomst
Taal
Je e-mailadres
Je telefoonnummer
Je betaalgegevens
Je BTW-nummer (alleen van toepassing voor distributeurs)
Je leeftijd
Je wachtwoord
Een pincode
Informatie over een geregistreerd lid dat je gerekruteerd heeft, het lidmaatschapsnummer van de sponsor en inschrijver (indien van toepassing)
Nadat je je gegevens ingevoerd hebt, wordt er door YOUNG LIVING een gebruiksersaccount aangemaakt. We gebruiken, bewaren en verwerken deze gegevens voor de vorming, structurering of wijziging van de contractuele relatie tussen jou en YOUNG LIVING en voor het gebruik en de facturering van gerelateerde diensten.

De wettelijke basis voor bovengenoemde verwerking van gegevens door YOUNG LIVING is artikel 6 (1) (1) (b) en (f) van de AVG. We verwijderen je gegevens als deze niet langer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden en er geen sprake is van contractuele of wettelijke bewaartermijnen. Momenteel is dit niet langer dan tien jaar.

6.2 Overdracht aan derden

Als je een retailklant bent via een wederverkoper van een MyYL website, voorzien we je van informatie op de MyYL website betreffende de producten in je winkelwagen. Mogelijk hebben geautoriseerde distributeurs toegang tot de informatie die je bij het inschrijven met ons deelt. Dit is nodig voor de berekening van commissie. Ze kunnen bijvoorbeeld mogelijk je naam zien en welke producten je hebt besteld.

De wettelijke basis voor bovengenoemde verwerking van gegevens door YOUNG LIVING is artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG. YOUNG LIVING heeft oprecht belang in de verwerking van gegevens omdat distributeurs commissies ontvangen over verkopen.

We verwijderen je gegevens zodra de gegevens niet meer nodig zijn en er geen sprake is van contractuele of wettelijke bewaartermijnen.
7. Nieuwsbrief
7.1. Verspreiding van nieuwsbrieven

Als je je inschrijft als klant kun je je aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Als je hiermee akkoord gaat, houdt onze nieuwsbrief je op de hoogte van de nieuwste YOUNG LIVING oliën en verzorgingsproducten, evenementen, retreats en boerderijen. Gegevens die je bij het aanmelden voor de nieuwsbrief invoert, worden naar ons verstuurd. Deze gegevens zijn:


Je e-mailadres
Je naam
De naam van je bedrijf
Aanvullende gegevens worden mogelijk verwerkt indien je dit aangeeft
We hebben je e-mailadres nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en voor idenfiticatie en verificatie.

We bewaren je IP-adres(sen) en de tijd waarop je je hebt ingeschreven en je je inschrijving bevestigd hebt. Het doel is om een overzicht van je registratie te hebben en, indien nodig, je te kunnen informeren over mogelijk misbruik van je persoonlijke gegevens. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG.

We verwijderen je persoonlijk gegevens zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer de nieuwsbrief door ons opgeheven wordt. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waar je op kunt klikken om je uit te schrijven. Je kunt ook een e-mail sturen naar klantendienst@youngliving.com of een bericht sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke persoon.
7.2. Overdracht aan derden

Onze nieuwsbrief wordt verspreid door MailChimp, onderdeel van Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave, NE # 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten ("MailChimp"). We gebruiken MailChimp voor verwerking in opdracht.

MailChimp gebruikt mogelijk pseudoniemgegevens met als doel het optimaliseren of verbeteren van hun eigen diensten, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van aflevering en de presentatie van een nieuwsbrief of voor statistieken. MailChamp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om contact met hen op te nemen en draagt de gegevens niet over aan derden.

MailChimp verwerkt je persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten, is onderhevig aan de EU-VS privacyovereenkomst: https://www.privacyshield.gov/EU-US en zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan Europese privacystandaarden.

MailChimp wordt gebruikt op basis van oprecht belang in overeenstemming met artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG. Als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, vragen we MailChimp om je gegevens te verwijderen.

Bekijk hier het privacybeleid van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
8. Contact met YOUNG LIVING
8.1 Verwerking door YOUNG LIVING

Op onze website vind je een overzicht van e-mailadressen die je kunt gebruiken om contact met ons op te nemen. Als je ons een e-mail stuurt, bewaren we je e-mailadres en andere gegevens die je aan ons verstrekt.

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 (1) (1) (b) en (f) van de AVG omdat het contact een initiatie tot het afsluiten van een contract kan zijn, maar YOUNG LIVING heeft tevens oprecht belang bij het verwerken van gegevens. De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om ze te bewaren en het verwijderen ervan niet in strijd is met enige wettelijke of contractuele plichten. Een gesprek wordt als afgesloten beschouwd als de zaak naar genoegen is afgehandeld.

De volgende gegevens worden mogelijk bewaard als je een bericht stuurt:
Je IP-adres
Datum en tijd van het bericht
Het verwerken van deze persoonlijke gegevens is bedoeld om e-mailmisbruik te voorkomen en om de veiligheid van onzesystemen te garanderen. De aanvullende persoonlijke gegevens worden na uiterlijk zeven dagen verwijderd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de correspondentie. De legale basis voor de verwerking van gegevens is Artikel 6 (1) (1) (b) of (f) van de AVG.
8.2. Livechat (verwerking door derden)

We bieden op onze website een livechat, Boldchat, aan. Je kunt deze livechat gebruiken om contact op te nemen met onze klantenservice. De livechat wordt beheerd door LogMeIn en gegevens worden direct doorgestuurd naar onze klantenservice. LogMeIn is te bereiken via LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, Ierland ("Boldchat"). Boldchat is een webgebaseerde dienst met een reeks hoogwaardige functies, ondersteunings- en communicatiehulpmiddelen en API's die bezoekers van de YOUNG LIVING website kan gebruiken om contact op te nemen met medewerkers van de klantenservice. Als je gebruik maakt van deze dienst, wordt je naam opgeslagen. Verdere gegevens worden alleen opgeslagen als je deze in de chat verstrekt.

Boldchat verzamelt gegevens die tijdens de chat gegenereerd worden. Dit gebeurt alleen als je de chat gebruikt. Dit zijn gegevens die door jou, of mensen die de chat samen met jou gebruiken, ingevoerd worden of door de chat zelf aangemaakt worden (bijvoorbeeld de tijdsduur van het gesprek, het gebruik van webcams, informatie over de verbinding, etc.). Boldchat verzamelt mogelijk informatie over de manier waarop de chat bezocht en gebruikt wordt zoals het apparaat waarop de chat bezocht wordt, IP-adressen, locatiegegevens, taalinstellingen, besturingsystemen en andere gegevens die Boldchat gebruikt voor zijn diensten.

Boldchat kan mogelijk je gegevens overdragen aan derde landen waar er geen adequaat niveau van gegevensbescherming onder de AVG is. Boldchat is onderhevig aan de EU-VS privacyovereenkomst voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten en maakt gebruik van de standaard contractuele clausules van de EU. Klik op de link voor meer informatie: https://www.logmeininc.com/en/gdpr/gdpr-compliance

De legale basis voor de verwerking van gegevens is artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG. Het verwerken van persoonlijke gegevens in de chat is uitsluitend bedoeld om je vraag sneller en beter te kunnen afhandelen. We hebben belang bij het verbeteren van onze klantenservice. De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om ze te bewaren en het verwijderen ervan niet in strijd is met enige wettelijke of contractuele plichten. Een gesprek wordt als afgesloten beschouwd als de zaak naar genoegen is afgehandeld.

Ga voor meer informatie over Boldchat naar: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.


8.3. Overdracht naar andere YOUNG LIVING bedrijven

De gegevens die je invult worden mogelijk doorgestuurd naar bedrijven van YOUNG LIVING, voor zover de inhoud van je vraag op deze bedrijven van toepassing zijn. YOUNG LIVING blijft echter het eerste aanspreekpunt en je blijft je rechten behouden. Bekijk hier een overzicht van onze aanverwante bedrijven: /en_US/company/contactus/international.

YOUNG LIVING stuurt mogelijk gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), inclusief de VS. Dit gebeurt alleen als je verzoek van invloed is op onze YOUNG LIVING bedrijven. Echter, YOUNG LIVING neemt de nodige stappen om er zeker van te zijn dat je gegevens op gepaste wijze beschermd worden. Bijvoorbeeld: als YOUNG LIVING jouw gegevens naar de Verenigde Staten stuurt, worden aanvullende maatregelen getroffen indien nodig.

De wettelijke basis voor het doorsturen van gegevens naar YOUNG LIVING bedrijven is artikel 6 (1) (1) (a), (b) en (f) van de AVG. Als je vraag een bepaald element bevat, heeft YOUNG LIVING oprecht belang bij het inschakelen van YOUNG LIVING bedrijven om je vraag te verwerken. De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om ze te bewaren en het verwijderen ervan niet in strijd is met enige wettelijke of contractuele plichten.
9. Het gebruik van cookies
Wanneer je de YOUNG LIVING website bezoekt, worden naast bovengenoemde gegevens verschillende soorten cookies gebruikt en op je computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat opgeslagen worden. We halen verschillende soorten informatie uit cookies.

We gebruiken de volgende soorten cookies:
We maken mogelijk gebruik van cookies om onze website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld, door cookies te gebruiken weten we dat je onze website hebt bezocht.
Dankzij cookies kunnen we gebruiksvriendelijke diensten aanbieden. Dit zou zonder cookies niet mogelijk zijn.
Dankzij cookies kunnen we, bijvoorbeeld, ervoor zorgen dat informatie en aanbieidngen op onze website gerichter zijn. Cookies stellen ons in staat om jouw bezoek te registeren, zoals eerder aangegeven. Het doel hiervan is het optimaliseren van onze website.
Cookies analyseren tevens het gebruik van een website. Denk hierbij aan hoeveel mensen de site bezoeken en hoe de site verbeterd kan worden. Deze analyse legt echter geen verband tussen jou en de statistieken die voortkomen uit de verzamelde gegevens. We stellen je op de hoogte als we cookies gebruiken voor de analyse van onze website.
We gebruiken de verzamelde gegevens voor een bepaalde tijd.

Cookies worden op je computer bewaard. Je kunt op enig moment besluiten om cookies van je computer te verwijderen. Ga naar de browserinstellingen om te bepalen of je de overdracht van cookies toestaat, wilt beperken of uit wilt schakelen. Wanneer je cookies uitschakelt, functioneert de website mogelijk niet volledig.
Onderstaande lijst geeft meer informatie over het uitschakelen of beheren van cookie-instellingen in je browser:
Onze YOUNG LIVING website gebruikt Google Analytics, onderdeel van Google. Google is te bereiken via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer opgeslagen worden en hen een analyse stuurt over jouw bezoek aan de YOUNG LIVING website. De informatie die cookies verzamelen over jouw bezoek aan de YOUNG LIVING website wordt meestal verzonden naar en bewaard door Google op servers in de Verenigde Staten. Je IP-adres wordt op de YOUNG LIVING geanonimiseerd zodat het IP-adres ingekort kan worden in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte getekend hebben. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een Google-server in de VS gestuurd en daarna ingekort. Google gebruikt deze gegevens om het gebruik van de YOUNG LIVING website te evalueren, rapporten op te stellen en om andere diensten gerelateerd aan de YOUNG LIVING website te analyseren. Het IP-adres afkomstig van je browser wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens.

In de uitzonderlijke gevallen waarin je persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten gestuurd wordt, wordt er voldaan aan de EU-VS privacyovereenkomst. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Rechtvaardiging voor het gebruik van Google Analytics wordt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (1) (a) van de AVG, indien je vooraf toestemming hebt gegegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG, aangezien YOUNG LIVING wettelijk belang heeft bij het verwerken van de gegevens. We gebruiken de analyses van Google om gegevens te analyseren en regelmatig onze YOUNG LIVING te optimaliseren.

Je kunt de browserinstellingen gebruiken om cookies te beheren. Let op; dit kan de functionaliteit van de YOUNG LIVING website beïnvloeden. Daarnaast kun je voorkomen dat gegevens die voortkomen uit cookies verzameld worden (inclusief je IP-adres) en kun je de verwerking van deze gegevens voorkomen door de volgende plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Je kunt ook kiezen voor een opt-out cookie. Als je het verzamelen van je gegevens wilt voorkomen, kun je hier klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

We verwerken gegevens alleen als er sprake is een doel (in dit geval statistieken en evaluatie). De gegevens die ons toegestuurd worden en gelinkt zijn aan cookies en het unieke ID van een gebruik worden automatisch verwijderd na 14 maanden. Gegevens worden eenmaal per maand automatisch verwijderd. Ga voor meer informatie naar: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
11. Het gebruik van Google Maps
De YOUNG LIVING website maakt soms gebruik van Google Maps API, onderdeel van Google Inc. ("Google"). Google is te bereiken via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Op deze manier kunnen we een interactieve kaart op onze YOUNG LIVING website weergeven.

Als je de YOUNG LIVING website bezoekt, ontvangt Google de gegevens die je invoert. Daarnaast worden de volgende gegevens doorgestuurd naar Google:
Je IP-adres
Datum en tijd van het bezoek
Het tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
De inhoud van je verzoek
Toegangsstatus / HTTP statuscode
Iedere hoeveelheid overdragen gegevens
De website waar het verzoek ingevoerd wordt
Je browser
Je besturingssysteem
De taal en versie van je browsersoftware
Dit wordt gedaan ongeacht of je ingelogd bent op een gebruikersaccount van Google. Als je ingelogd bent op Google worden gegevens automatisch aan je account toegeschreven. Als je niet geassocieerd wenst te worden met je Google profiel moet je uitloggen voordat je de functie activeert. Google bewaart je gegevens als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor het maken van reclame, marktonderzoek en/of gericht websiteontwerp. Dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) voor on-demand reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op de YOUNG LIVING website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen. Om gebruik te maken van dit recht, dien je direct contact op te nemen met Google.

Je kunt die diensten van Google Maps makkelijk uitschakelen en daarmee dus de overdracht van gegevens aan Google. Dit doe je zo: schakel JavaScript uit in je browser. Let op; als je dit doet, kun je geen gebruikmaken van de kaarten van Google Maps.

Google verwerkt je persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten, onderhevig aan de EU-VS privacyovereenkomst: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Rechtvaardiging voor het gebruik van Google Maps wordt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG, aangezien YOUNG LIVING wettelijk belang heeft bij het verwerken van de gegevens. We gebruiken Google Maps zodat je een kaart kunt bekijken en gebruiken. We verwerken alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor het verzamelen van gegevens.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Google. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over je rechten en privacyinstellingen: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .
12.1. Algemene informatie

We gebruiken de volgende links van YOUNG LIVING profielen op de YOUNG LIVING website. Een eenvoudige link naar de respectievelijke website is beschikbaar. Als je de YOUNG LIVING website bezoekt, worden persoonlijke gegevens niet automatisch uitgewisseld of overdragen - tenzij dergelijke uitwisseling of overdracht onderstaand verder uitgelegd wordt. Alleen als je op de respectievelijke linkt klikt en er een pop-upvenster verschijnt waarin je gegevens invult (of als je al ingelogd bent), worden gegevens verwerkt door de netwerken.

Je bepaalt welke gegevens je deelt op sociale media in de privacyinstellingen van de betreffende website. Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over het aanpassen van je privacyinstellingen en het gebruik van persoonlijke gegevens op sociale media:

12.2. Facebook

We linken naar Facebook ("Facebook"). Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De link wordt weergegeven door het corresponderende logo van Facebook. Zodra je op de link klikt, wordt er verbinding gemaakt tussen je browser en Facebook. De aard, omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, en de rechten en opties om de privacy van de gebruiker te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy.)

12.3. Twitter

We linken naar Twitter ("Twitter"), Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. De link wordt weergegeven door het corresponderende logo van Twitter. Zodra je op het Twitter logo op de YOUNG LIVING website klikt, maakt je browser verbinding met de server van Twitter. Informatie over de verwerking van je gegevens door Twitter en de rechten en opties om de privacy van de gebruiker te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Twitter (https://twitter.com/privacy#update.).

12.4. LinkedIn

We linken naar LinkedIn Corporation Network ("LinkedIn"). LinkedIn is te bereiken via LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. De link wordt weergegeven door het corresponderende logo van LinkedIn. Zodra je op de link klikt, wordt er verbinding gemaakt tussen je browser en de server van LinkedIn. Het privacybeleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

12.5. Instagram

We linken naar Instagram, onderdeel van Instagram LLC. ("Instagram"), 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De link is te herkennen aan het Instagram logo. Zodra je op de link klikt, wordt er verbinding gemaakt tussen je browser en de server van Instagram. Het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Instagram, en de rechten en opties om de privacy van de gebruiker te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

12.6. Google +

We linken naar Google+, onderdeel van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. De link is te herkennen aan het Google + logo. Zodra je op de link klikt, wordt er verbinding gemaakt tussen je browser en de server van Google. Raadpleeg voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens het privacybeleid van Google. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over je rechten en privacyinstellingen: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

12.7. Pinterest

We linken naar Pinterest, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten ("Pinterest"). Zodra je op de link klikt, wordt er verbinding gemaakt tussen je browser en Pinterest. Het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Instagram, en de rechten en opties om de privacy van de gebruiker te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

12.8. DISQUS

Op onze YOUNG LIVING website maken we gebruik van DISQUS, beheerd door DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, Verenigde Staten ("DISQUS"). Met DISQUS kun je inloggen met je eigen DISQUS account of met bestaande accounts van Facebook, Twitter en Google+. Als je ingelogd bent op DISQUS (op je sociale media en via onze YOUNG LIVING website), worden je gegevens verzameld en verwerkt. Raadpleeg de privacygegevens van de betreffende dienst. Je kunt als anoniem berichten plaatsen, maar bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar.

DISQUS verstuurd het e-mailadres en IP-adres van de gebruiker door naar Young Living. We gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen betreffende je gebruik van DISQUS. Dit gebeurt bijvoorbeeld als we vragen hebben opmerkingen die je als gebruiker plaatst. Er is geen sprake van ongeautoriseerde overdracht aan derden.

Wanneer een gebruiker van een website, die gebruikmaakt van DISQUS, een bericht achterlaat, wordt informatie over dit bericht en de gegevens van de gebruiker doorgestuurd naar DISQUS in de Verenigde Staten. DISQUS heeft de EU-VS privacyovereenkomst: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ondertekend en voldoet aan de Europese gegevensbeschermingsstandaard.

Artikel 6 (1) (1) (a) van de AVG vormt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens door DISQUS. Je kunt op enig moment je toestemming intrekken, met gevolg voor de toekomst. DISQUS wordt gebruikt op basis van onze oprechte belangen in artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG.

We verwijderen je gegevens als deze niet langer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.
Meer informatie over het privacybeleid van DISQUS vind je hier: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
12.9. vimeo

Voor video's op de YOUNG LIVING maken we gebruik van, onder andere, vimeo, beheerd door vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011 ("vimeo").
Zodra je op vimeo video's op onze YOUNG LIVING website klikt, maak je verbinding met de servers van vimeo in de VS. Bepaalde gegevens worden naar vimeo gestuurd. Dit is bijvoorbeeld:
je IP-adres
informatie over je browser, bijv. taalinstellingen
informatie over cookies
informatie over de website die je naar de vimeo website heeft doorverwezen en de website die je bezoekt na het bekijken van de video
vimeo slaat cookies op op je apparaat, met name, Google Analytics (zie sectie 10 van die privacybeleid). We hebben geen toegang tot deze informatie. Je kunt in sommige browsers ervoor kiezen om Google Analytics stop te zetten. Gebruikers kunnen de verzameling van gegevens voorkomen door de volgende plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Daarnaast staat vimeo het gebruik van andere bepaalde functies toe. Deze diensten worden aangeboden door vimeo en een derde partij. Raadpleeg voor gebruik hun privacybeleid. YOUNG LIVING is niet op de hoogte van welke gegevens verzameld worden door vimeo of derden en heeft geen invloed op het gebruik ervan. Dit gebruik is van toepassing op de vimeo server van de websites die je bezocht hebt. Als je ingelogd bent als lid van vimeo, bewaart vimeo deze informatie op je persoonlijke account. Bij gebruik van de plugin, bijvoorbeeld bij het klikken op de startknop van een video, worden gegevens opgeslagen op je persoonlijke account. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen van je vimeo account voordat je onze website bezoekt en corresponderende vimeo cookies te verwijderen.

vimeo verzendt je gegevens naar de Verenigde Staten. vimeo deelt mogelijk je gegevens met anderen. Deze anderen zijn onder andere gelieerde ondernemingen en zakenpartners die, op hun beurt, gebruik maken van traceerprogramma's.

Rechtvaardiging voor het gebruik van vimeo wordt gegeven in overeenstemming met de eerste zin van artikel 6 (1) (a) en (f) van de AVG. Je kunt YOUNG LIVING toestemming geven voordat een video afgespeeld wordt. Je kunt op enig moment je toestemming intrekken, met gevolg voor de toekomst. Daarnaast heeft YOUNG LIVING oprecht belang, aangezien we deze video's gebruiken om je kennis te laten maken met de oliën, producten en filosofie van YOUNG LIVING.

Ga voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het privacybeleid van vimeo naar https://vimeo.com/privacy.
12.10. YouTube

We maken tevens gebruik van embedded videos van YouTube LLC, ("YouTube") 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, Verenigde Staten, een bedrijf van Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View. CA 94043, Verenigde Staten. Als je een YOUNG LIVING website met dergelijke inhoud bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube, en de inhoud wordt weergegeven op de website nadat er een melding is gemaakt bij je browser. Bij de YouTuber server wordt een melding gemaakt van welke YOUNG LIVING websites je bezocht hebt. Als je ingelogd bent als lid van YouTube, bewaart YouTube deze informatie op je persoonlijke account. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen van je YouTube account voordat je onze website bezoekt.

YouTube verwerkt je persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en is onderheving aan de EU-VS privacyovereenkomst: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Rechtvaardiging voor het gebruik van YouTube wordt gegeven in overeenstemming met de eerste zin van artikel 6 (1) (a) en (f) van de AVG. Je kunt YOUNG LIVING toestemming geven voordat een video afgespeeld wordt. Je kunt op enig moment je toestemming intrekken, met gevolg voor de toekomst. Daarnaast heeft YOUNG LIVING oprecht belang, aangezien we deze video's gebruiken om je kennis te laten maken met de oliën, producten en filosofie van YOUNG LIVING. We gebruiken YouTube zodat jij video's kunt bekijken. We verwerken alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor het verzamelen van gegevens.

Het privacybeleid van YouTube vind je hier https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .
13. Overdracht aan derden
13.1 Algemene informatie

In het algemeen dragen wij alleen persoonlijke gegevens over aan serviceproviders, zakenpartners, gelieerde bedrijven of andere derden binnen de van toepassing zijnde wetten.

We kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens bekendmaken aan de serviceproviders die door ons zijn aangesteld en van hen verlangen dat zij namens ons (gegevensverwerkings-) diensten uitvoeren. Dergelijke diensten zijn mogelijk gelieerde bedrijven van YOUNG LIVING of externe serviceproviders. Daarbij houden we ons strikt aan de toepasselijke nationale en Europese voorschriften voor gegevensbescherming. De serviceproviders zijn onderhevig aan onze instructies en strike contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Volgens deze beperking is verwerking alleen toegestaan als dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We bepalen op voorhand welke rechten en plichten onze serviceproviders hebben betreffende persoonlijke gegevens.

Mogelijk delen we persoonlijke gegevens met een derde partij indien wettelijk vereist of om onze producten en diensten te leveren en beheren. We worden mogelijk gevraagd om wethandhavingsinstanties of andere autoriteiten te voorzien van dergelijke gegevens. Indien het delen van gegevens vereist is voor de medewerking en voorziening van diensten van YOUNG LIVING, of als je toestemming geeft, delen we mogelijk gegevens. Wanneer audits plaatsvinden, is het delen van gegevens onvermijdelijk.

We delen mogelijk persoonlijke gegevens, zoals je naam, contactgegevens en bestelgeschiedenis met je Young Living sponsor of upline zodat deze persoon je op de juiste wijze kan ondersteunen en helpen met het groeien van je bedrijf.

13.2. YOUNG LIVING Essential Oils

We werken nauw samen met ons hoofdkantoor ("hoofdkantoor"), te bereiken via YOUNG LIVING Essential Oils, 1538 W Sandalwood Dr, Lehi, UT 84043, Verenigde Staten. Ons hoofdkantoor krijgt mogelijk alleen toegang tot gegevens als wij daar instructies voor geven (het verwerken van bestellingen). Ons hoofdkantoor beschikken over strike technische werkwijzen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Ons hoofdkantoor deelt je persoonlijke gegevens niet met derden tenzij het delen ervan vereist is voor de levering van diensten of als het hoofdkantoor de wet moet volgen of als er sprake is van een geldige, wettige instructie. Slechts een minimaal deel van de gegevens wordt overgedragen.

Ons hoofdkantoor is in de Verenigde Staten en je gegevens worden zodoende buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt. We hebben aanvullende maatregelen genomen, zoals de totstandkoming van EU-conforme overeenkomsten voor gegevensverwerking en -transmissie.

De legale basis voor de verwerking van gegevens is artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG. Het doel van de verwerking van gegevens is jou voorzien van de best mogelijke dienstverlening en de best mogelijke toegang tot onze producten. We bewaren gegevens alleen zolang als nodig.

Meer informatie over privacy op ons hoofdkantoor vind je hier: /en_US/company/privacy

13.3. Salesforce

YOUNG LIVING bewaart en gebruikt je gegevens in de systemen van salesforce.com, Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland ("Salesforce") met als doel Customer Relationship Management ("CRM"). Salesforce krijgt mogelijk toegang tot de gegevens, indien wij daar instructie toe geven (het verwerken van bestellingen). Salesforce beschermt je persoonlijke gegevens met rigoreuze, technische maatregelen. Salesforce deelt je persoonlijke gegevens niet met derden, behalve als dit vereist is voor afgesproken diensten of als Salesforce dit moet doen om te voldoen aan de wet of als er sprake is van een wettelijk bindende overeenkomst. Slechts een minimaal deel van de gegevens wordt overgedragen.

De legale basis voor de verwerking van gegevens is artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG. Het doel van de verwerking van gegevens is het ondersteunen van CRM.

De duur van de opslag van gegevens is afhankelijk van de voorgeschreven vereisten.

Ga voor meer informatie over Salesforce naar: https://www.salesforce.com/company/privacy/

14. Gegevensbeveiligingsnormen
YOUNG LIVING heeft gepaste fysieke, technische en administratieve beveiligsstandaarden ontwikkeld om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernieting. Onze serviceproviders en gelieerde bedrijven zijn contractueel verplicht om persoonlijke gegevens te beschermen. Daarnaast mogen zij gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons goedgekeurd zijn.
15. Aanpassingen aan dit privacybeleid
Dit privacybeleid wordt mogelijk van tijd tot tijd bijgewerkt. We raden je daarom aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 september 2019.